Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ШI БАҒАЛАУ ПАРАҒЫ




«Дәлелді медицина негіздері» пәні бойыншаМамандық«Фармация» 3 Курс

Студенттің аты жөні_________________________________Группасы_______ күні____________

 

Жобаның презентациясы

 

Бағаның шәкiлi: 10 = үздік, 5 = жақсы, қанағаттанарлық, 0 = қанағаттанарлық емес, жасалмады.

 

Коммуникативные навыки:

1. Жобаның тақырыбын ұсынады, студент клиникалық есепті құрастырады
2. Студент PICO ұстанымдары бойынша мәселені тұжырымдайды және әр пунктін түсіндіреді (емдеу, диагностика, болжау, қауыпты жағдай факторлары, алдын алу және т.б )
3. Студент интернетте ақпаратты қалай іздегенін суреттейді және қандай бұлақты сөздерді қолданғаны жайлы айтады
4 Саралау ушін таңдап алынған мақаланың атын, жариялану көзін атайды (журналдың атын, шығарылымның нөмерін, жылын, беттерін)
5. Мақаланың авторларын және зерттеу жүргізілген жерін атайды
6. Осы зерттеудің таңдағанының негізгі критерилерін түсіндіреді (мәселені шешуге толық елетіндігін, ақысыз рұқсат алудың қолжетімділігі, айғатықтағы иерархиялық орнын және т.б)
7. Студент зерттееудің дизайнын, зерттеу әдістерін (РБЗ үшін: бақылау топтағы адам саны, зерттеуден алып тастау мен кіргізу критерилері, интервенция қандай түрі өткізілді, аланған мәліметтерді қалай бағалады, қанша уақыт өтізілгені)
8. Зерттеу нәтижелерін сипаттау.
9 Студент айтылғанның барлығын жинақтайды, алынған мәліметтерді іс жүзінде тәжіребиеде қолдану мәселесіне жауап береді (мәселлерді шешу қабілеті/шешімдерді қабылдау)
10. Ойлау қабілетінің жетiлу деңгейі, сенiмдiлiк деңгейі
Баллдардың суммасы    
Сауалнамалар      

P – құқықтық дағдылардың ағымды бақылауы:

Студенттердің рубежді бақылау кезінде тест тапсырмалары мен/немесе ситуациялық есептер шешу түрінде өткізіледі.

S - өзін-өзі дамыту:

Студент таңдаған тақырыбы бойынша 1 СӨЖ орындайды.

 

 

Рефератқа қойылатын талаптар:

Реферат жұмысы кіріспеден басталуы керек. Кіріспеге тақырыптық мақызы, негізгі бөлімі және қорытынды бөлімі енеді. Кіріспе бөлімінде тақырыптың мақсаты айқын көрінуі керек.Негізгі бөлім негізінде екі бөлімнен тұрады; а) қысқаша теориялық жағдайлары б) нақты материялды мазмұндау.

 

Мерзімінде сапалы орындалған СӨЖ 100 балмен есептелінеді.

 

Критерий Деңгей
Реферат мазмұнының тақырып пен қойылған міндеттерге сәйкестігі Максимум – 10 б (9-10б) Реферат мазмұны тақырып пен қойылған міндеттерге толығымен сәйкес   (7-8б) Реферат мазмұны тақырып пен қойылған міндеттерге сәйкес   (5-6б) Реферат мазмұны тақырып пен қойылған міндеттерге толығымен сәйкес емес   (0-4б) Реферат мазмұны тақырыпқа сәйкес емес  
Тақырыпты ашу деңгейінің толықтығы мен логикалығы Максимум – 20б   (18-20б) Тақырып толығымен ашылған, материал дұрыс, бағдарламада қарастырылған көлемде арнайы терминологияны қолданып логикалық ретпен жазылған. Жоғары сапалы және теориялық негізді растайтын иллюстрация (графиктер, кестелер, сұлбалар) келтірілген. (15-17б) Тақырып толығымен ашылған, материал дұрыс, бағдарламада қарастырылған көлемде жазылған, логикалық реттілікте аздаған ауытқулар бар. Теориялық негізді растайтын иллюстрация (графиктер, кестелер, сұлбалар) келтірілген. (10-14б) Тақырып толығымен ашылмаған, графиктер, кестелер, сұлбалар сапасы нашар.   (0-9б) Тақырып ашылмаған, графиктер, кестелер, мен сұлбалар тақырыпқа сәйкес емес немесе келтірілмеген.
Материалды қорытындылау қабілеті Максимум – 20 б   (18-20б) Материал жинақталып, анық және айқын қорытынды жасалған.   (15-17б) Материал жинақталып, дұрыс қорытынды жасалған   (10-14б) Материал нақты және жинақы емес, қорытындыда қателіктер жіберілген (0-9б) Материал жинақталмаған, қорытынды жоқ.  
Ақпарат көздерімен жұмыс істеу қабілеті Максимум – 20б. (18-20б) Жаңа ақпарат көздерінің саны жеткілікті, библиографиялық шолу дұрыс жасалған (15-17б) Жаңа негізгі ақпарат көздері қолданылған. (10-14б) Қолданылған ақпарат көздерінің саны аз, басым бөлігі ескірген. (0-9б) Ақпарат көздері берілмеген.
Реферат бойынша сұрақтарға жауап беру қабілеті Максимум – 20б (18-20б) Студент тақырып материалын еркін меңгерген, барлық қойылған сұрақтарға дұрыс және тиянақты жауап береді.   (15-17б) Студент тақырып материалын жақсы меңгерген, қойылған сұрақтарға дұрыс жауап береді (10-14б) Студент тақырып материалын нашар меңгерген тек қарапайым сұрақтарға ғана жауап береді (0-9б) Студент материалды нашар меңгерген, қойылған сұрақтарға жауап бермейді
Рәсімдеу талаптарына сәйкестігі Максимум – 10 б (9-10б) Рефератты рәсімдеу кафедраның қойған талаптарына толығымен сәйкес. (7-8б) Рефератты рәсімдеу кафедраның қойған талаптарына сай.   (5 – 7б) Кафедраның қойған талаптары бойынша рефератты рәсімдеуде қателіктер жіберілген.   (0-4б) Рефератты рәсімдеу кафедраның қойған талаптарына сәйкес емес.

a. Презентация

Критерий Деңгей
Тақырыптың толық ашылуы және ойға қонымдылығы Максимум – 20б   (18-20б) Презентация мазмұны тақырыпқа және қойылған талаптарға толық сай келеді. Тақырып толық ашылған, слайдтар арнайы терімсөздер мен рәміздерді пайдалана отырып ойға қонымды жүйемен берілген. Слайд мәтіні айқын жазылған, айтар ойы да нақты, жүйелі түрде қысқа мазмұндалған. Көпшілік алдында сөз сөйлеу, ғылыми материалдарды көрсету, дәрісханамен көзбе көз қатынасын тәртіпке келтіру дағдылары тиімді коммуникациялық дағдыларды қолдану: белсенді тыңдау сұрақ қоя білуі, тілідік қарым қатынас және т.б. әріптестермен қарым қатынаста, сөйлеуде медициналық қағидаларды сақтау керек. Топпен жұмыс істеу және көшбасшылық кабілетін көрсету дағдыларын меңгеру. (15-17б) Презентация мазмұны тақырыпқа және талаптарға сай. Тақырып ашылған, слайдтар ойға қонымды жүйемен берілген арнайы термин сөздер мен рәміздер орнымен пайдаланған. Слайд мәтіні айқын, айтар ойы анық, қысқаша жинақы түрде баяндалған.   (10-14б) Презентация мазмұны тақырыпқа және талаптарға сай келеді. Тақырып жеткілікті дәрежеде ашылмаған. Слайдтар берілген ойға қонымды емес. (0-9б) Презентация тақырыбы ашылмаған.
Дерек көздермен жұмыс істей білу Максимум – 20б   (18-20б) Соңғы шыққан дерек көздер пайдаланылған (15-17б) Қазіргі заманғы (заманауи) деректер пайдаланылған (10-14б) Шектеулі ғана дерек көздер пайдаланылған (0-9б) Пайдаланылған әдебиттер тізімі жоқ
Материалдарды жинақтай алу тұжырым (қорытынды) жасау Максимум – 20 б (18-20б) Материал жинақталған, нақты әрі түсінікті тұжырымдар жасалған   (15-17 б) Материал жинақталып қорытындыланып, азды көпті қателіктермен тұжырым жасалынған (10-14б) Материал жеткіліксіз жинақталған, қорытындыда өрескел қателіктер бар. (0-9б) Материал қорытындыланбаған тұжырым жоқ.  
Презентация (ұлықтау, тұсаукесер) жасау және сұрақтарға жауап бере білуМаксимум – 20б (18-20б) Студент презентация материалдарын еркін меңгерген ғылыми терминологияны қолданып нақты әрі сауатты баяндайды сұрақтарға жауап беруде өз ұстанымына берік және сынға да салиқалы ой пікірін білдіре алады. (15-17б) Студент презентация материалдарын меңгергенмен, мазмұнын еркін ашып айта алмайды қойылған сұрақтардың көпшілігіне дұрыс жауап береді. (10-14б) Студент презентация материалдарын меңгерген, мәтінді тек оқып береді, қойылған сұрақтардың көпшілігіне жауап бере алмайды.     (0-9б) Студент материалдармен жете таныспаған, берілген сұрақтарға жауап бере алмайды.
Рәсімдеу талаптарына сай келу Максимум – 20 б (18-20б) Слайдтарды безендіру ұсынылған тадаптарға толық сәйкес келеді. Слайдтар сауатты безендірілген басы артық мәтін жоқ. Мысалы слайдтың атауы бар, презентация жоспары, пайдаланылған әдебиеттер мен деректер тізімі бар (15-17б) Слайдтардың безендірілуі ұсынылған талаптарға толық сәйкес емес аздаған қателіктер бар. Слайд мәтіні аудиторияның кез келген нүктесінен жақсы көрінеді (10 – 14б) Слайдтардың безендірілуі талаптарға сай келмейді, өрескел қателіктер бар. Слайдтар әртүрлі стильде безендірілген қателіктер кеткен. (0-9б) Слайд безендірілуі талапқа сай емес.

Әр бір компетенция 100-балдық шкаламен есептеленеді

 

r - аралық бақылау:7 күні ауызша жүргізіледі.

 







Дата добавления: 2015-08-28; просмотров: 853. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия