Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Призначення функціональних клавіш
 

Клавіатурні сполучення Total Commander

Клавіша Дія

Файлові панелі

F1 Допомога.

F2 Обновити вміст панелі (те ж, що й CTRL+R).

F3 Переглянути файли (спосіб й об'єкти перегляду

задаються в настроюваннях).

F4 Редагувати файли.

F5 Копіювати файли.

F6 Перейменувати/перемістити файли.

F7 Створити каталог.

F8 Видалити файли (те ж, що й DEL).

F9 Активізувати меню над поточною панеллю

(відповідно, крайнє ліве або крайнє праве).

F10 Активізувати крайнє ліве меню / Вийти з меню.

SHIFT+F1 Вибрати вид файлової панелі / Настроїти набори стовпчиків.

SHIFT+F2 Зрівняти файлові списки в панелях.

SHIFT+F3 Переглянути тільки файл під курсором (якщо по F3

виконується внутрішній перегляд виділених файлів).

SHIFT+F4 Створити новий текстовий файл і завантажити його в редактор.

SHIFT+F5 Копіювати файли (з перейменуванням) у той же каталог.

У панелі FTP-з'єднання: копіювати файл у межах

поточного сервера або на інший сервер.

SHIFT+CTRL+F5 Створити ярлики для обраних файлів і каталогів (тільки

в Windows 9x/NT).

SHIFT+F6 Перейменувати файли в тім же каталозі.

SHIFT+F8 Видалити файли, не поміщаючи їх у Кошик (те ж, що й

SHIFT+DEL).

SHIFT+F9 або

SHIFT+F10 або

ContextMenu Показати контекстне меню об'єкта.

ALT+F1 Відкрити список дисків для лівої панелі.

ALT+F2 Відкрити список дисків для правої панелі.

ALT+F3 Використати переглядач, альтернативний заданому

для F3 (зовнішній або внутрішній).

ALT+SHIFT+F3 Завантажити файл у внутрішній переглядач (без плагинов

і розширених можливостей обробки мультимедиа).

ALT+F4 Вийти з Total Commander.

ALT+F5 Упакувати обрані файли.

ALT+SHIFT+F5 Упакувати з наступним видаленням вихідних файлів.

ALT+F6 Розпакувати файли (не працює в Windows 9x,

використайте там ALT+F9!).

ALT+SHIFT+F6 Протестувати архіви (не працює в Windows 9x,

використайте там ALT+SHIFT+F9!).

ALT+F7 Пошук.

ALT+F8 Відкрити історію командного рядка.

ALT+F9 Розпакувати файли.

ALT+SHIFT+F9 Протестувати архіви.

ALT+F10 Відкрити діалогове вікно з деревом поточного диска.

CTRL+F1 "Короткий" режим подання файлів (тільки імена).

CTRL+SHIFT+F1 Перегляд ескізів (зменшених зображень).

CTRL+F2 "Докладний" режим подання файлів (імена, розміри,

дати/час, атрибути).

CTRL+SHIFT+F2 Відображення коментарів (нові коментарі створюються

за допомогою CTRL+Z).

CTRL+F3 Сортувати по імені (прямій/зворотний порядок).

CTRL+F4 Сортувати по розширенню (прямій/зворотний порядок).

CTRL+F5 Сортувати по даті/часу (прямій/зворотний порядок).

CTRL+F6 Сортувати по розмірі (прямій/зворотний порядок).

CTRL+F7 Без сортування.

CTRL+F8 Показати дерево каталогів.

CTRL+F9 Роздрукувати файл під курсором за допомогою

асоційованої програми.

CTRL+F10 Показувати в панелі всі файли.

CTRL+F11 Показувати в панелі тільки програми.

CTRL+F12 Показувати файли відповідно до користувальницького

шаблоном.

CTRL+A Виділити все.

CTRL+B Включити/виключити відображення вмісту поточного

каталогу й всіх його підкаталогів єдиним списком.

CTRL+C або CTRL+INS Копіювати файли в буфер обміну.

CTRL+D Відкрити меню обраних каталогів (список "закладок").

CTRL+E Перейти до попередньої позиції історії командного рядка.

CTRL+F З'єднатися з FTP-сервером.

CTRL+SHIFT+F Відключитися від FTP-сервера.

CTRL+I Перемкнутися на іншу файлову панель (те ж, що й

TAB).

CTRL+J Копіювати ім'я файлу в командний рядок (те ж, що й

CTRL+ENTER).

CTRL+SHIFT+J Копіювати ім'я файлу з повним шляхом у командний рядок

(те ж, що й CTRL+SHIFT+ENTER).

CTRL+L Підрахувати займане місце (для обраних

файлів/каталогів).

CTRL+M Інструмент групового перейменування.

CTRL+SHIFT+M Змінити режим FTP-передачі (при наявності активного

FTP-з'єднання).

CTRL+N Нове FTP-з'єднання (уведіть URL або адреса вузла).

CTRL+P Копіювати поточний шлях або адреса в командний рядок.

CTRL+Q Включити/виключити вікно швидкого перегляду на місці

неактивної файлової панелі.

CTRL+R Обновити вміст поточної панелі (те ж, що й F2).

CTRL+T 1. Відкрити нову вкладку папки й перейти в неї.

2. Якщо вкладки відключені, відкрити інструмент групового

перейменування (те ж, що й CTRL+M).

CTRL+SHIFT+T Відкрити нову вкладку папки, але залишитися в поточній.

CTRL+U Поміняти місцями панелі (активні вкладки).

CTRL+SHIFT+U Поміняти місцями панелі (всі вкладки).

CTRL+V або SHIFT+INS Вставити файли з буфера обміну в поточний каталог.

CTRL+W Закрити поточну вкладку.

CTRL+SHIFT+W Закрити всі неактивні й незаблоковані вкладки.

CTRL+X Вирізати файли в буфер обміну.

CTRL+Y Очистити командний рядок (те ж, що й ESC).

CTRL+Z Створити/змінити коментар до файлу.

CTRL+\ Перейти в кореневий каталог (американська клавіатура).

CTRL+< Перейти в кореневий каталог (більшість європейських

клавіатур).

ENTER 1. Якщо командний рядок непорожній, виконати її.

2. Коли курсор на каталозі/архіві: відкрити цей

каталог/архів.

3. Коли курсор на файлі програми: запустити програму.

4. Коли курсор на звичайному файлі: запустити

асоційовану програму.

5. Коли курсор на файлі усередині архіву: показати діалог

властивостей упакованого файлу або, розпакувавши цей файл,

запустити його або асоційовану програму (залежить від

настроювань).

SHIFT+ENTER 1. Виконати командний рядок / програму під курсором

с попередньої command /c і залишити вікно програми

відкритим. Працює, тільки якщо NOCLOSE.PIF перебуває в

вашому каталозі Windows!

2. З файлами архівів: використати альтернативне

дія (зворотне тому, що зазначено в настроюваннях

архиваторов): входити в архіви, як у каталоги <->

викликати асоційовану програму, наприклад, WinZip

або Quinzip.

3. Усередині архівів: розпакувати файл під курсором й

обробити його одним із двох вищеописаних правил.

4. У списках каталогів (історія, обране): відкрити

каталог у новій вкладці.

ALT+ENTER 1. Показати діалог властивостей файлу/каталогу.

2. Для плагинов файлової системи (у Мережному оточенні):

показати (якщо є) власний діалог властивостей або

настроювань плагина.

3. Усередині архівів: показати діалог властивостей файлу під

курсором (у т.ч., якщо цей файл сам є архівом).

4. У панелі FTP-з'єднання: відобразити неопрацьований

листинг файлів/каталогів, переданий сервером.

ALT+SHIFT+ENTER 1. Підрахувати вміст всіх підкаталогів у поточному

каталозі. Розміри підкаталогів потім відображаються

замість напису <DIR>.

2. У панелі FTP-з'єднання: викликати діалог настроювання

рядка-шаблона для сервера.

CTRL+ENTER 1. Копіювати ім'я файлу в командний рядок.

2. При швидкому пошуку в панелі: перейти до наступного

об'єкту, що відповідає умовам пошуку.

3. У списках каталогів (історія, обране): відкрити

каталог у новій вкладці (те ж, що й SHIFT+ENTER).

CTRL+SHIFT+ENTER Копіювати ім'я файлу з повним шляхом у командний рядок.

ESC Очистити командний рядок.

SHIFT+ESC Згорнути вікно Total Commander.

Буква 1. Перемістити курсор у командний рядок й увести букву

там.

2. У режимі швидкого пошуку "Тільки буква": швидкий

пошук імені файлу/каталогу ( щопочинається із зазначених

букв) у поточному каталозі.

ALT+Буква(ы) У режимі швидкого пошуку "Alt+буква": швидкий пошук

імені файлу/каталогу ( щопочинається із зазначених букв) в

поточному каталозі.

AltGr+Буква(ы) або

CTRL+ALT+Буква(ы) У режимі швидкого пошуку "Ctrl+Alt+буква": швидкий

пошук імені файлу/каталогу ( щопочинається із зазначених

букв) у поточному каталозі.

TAB Перемкнутися на іншу файлову панель.

CTRL+TAB Перейти до наступної вкладки поточної панелі.

CTRL+SHIFT+TAB Перейти до попередньої вкладки поточної панелі.

DEL Видалити файли (те ж, що й F8).

SHIFT+DEL Видалити файли, не поміщаючи їх у Кошик (те ж, що й

SHIFT+F8).

INS Виділити файл або каталог / Зняти виділення. Курсор

переміщається на наступний файл.

ПРОБІЛ Виділити файл або каталог / Зняти виділення. (Командна

рядок повинна бути порожній!) Курсор за замовчуванням

залишається на поточному файлі. Якщо курсор перебував на

невиділеному каталозі, розмір умісту цього каталогу

підраховується й показується замість напису <DIR>.

CTRL+PgUp

або BackSpace Перейти в батьківський каталог (відповідає

команді cd ..).

CTRL+PgDn Відкрити каталог/архів (включаючи що саморозпаковуються

.EXE-архіви).

Стрілки вліво/вправо В режимых подання "Докладний" й "Коментарі", а

також у режимі користувальницьких стовпчиків: перемістити

курсор у командний рядок.

SHIFT+уліво/вправо Перемістити курсор у командний рядок (навіть якщо

є присутнім горизонтальна смуга прокручування).

ALT+уліво/вправо Перейти до попереднього/наступному каталогу із числа вже

посещенных.

ALT+униз Відкрити історію вже посещенных каталогів (аналогічно

історії в Web-браузерах).

CTRL+уліво/вправо 1. Відкрити в іншій панелі каталог/архів під курсором.

2. На файлі ярлика (*.lnk, *.pif): відкрити в інший

панелі каталог, що містить об'єкт посилання. На інших

файлах або на значку [..]: відкрити в іншій панелі

поточний каталог.

3. При відображенні результатів пошуку або всіх файлів

без підкаталогів: відкрити в іншій панелі каталог,

утримуючий файл під курсором.

CTRL+нагору Відкрити об'єкт під курсором (каталог, архів, віртуальну

папку, плагин файлової системи) у новій вкладці.

CTRL+SHIFT+нагору Відкрити об'єкт під курсором (каталог, архів, віртуальну

папку, плагин файлової системи) у новій вкладці в інший

панелі.

CTRL+униз Перемістити курсор у командний рядок, викликавши на

редагування останній запис історії команд.

NUM + Виділити групу по шаблоні.

NUM - Зняти виділення групи по шаблоні.

NUM * Інвертувати виділення.

NUM / Відновити виділення.

CTRL+NUM + Виділити всі (те ж, що й CTRL+A).

CTRL+NUM - Зняти все виділення.

ALT+NUM + Виділити по даному розширенню.

ALT+NUM - Зняти виділення по даному розширенню.

Якщо Total Commander активний, значна частина уведення із клавіатури

направляється в командний рядок.

От основні дії, виконувані там за допомогою клавіш:

ENTER Виконати командний рядок, якщо вона містить хоча б

один символ (інакше запускається програма під курсором

у вихідній панелі). Якщо команда - cd, md або rd, вона

виконується внутрішньою реалізацією. Якщо це внутрішня

команда DOS, запускається DOS із цією командою. В

інших випадках запускається програма з уведеним

ім'ям.

SHIFT+ENTER Аналогічно ENTER, але з попередньої command /c. Після

завершення викликаної DOS-програми її вікно не буде

автоматично закрито. Для роботи цього сполучення клавіш

потрібне наявність файлу NOCLOSE.PIF у вашому каталозі

Windows.

CTRL+ENTER Додати ім'я файлу під курсором у вихідному каталозі в

кінець командного рядка.

CTRL+SHIFT+ENTER Додати ім'я файлу під курсором з повним шляхом у кінець

командного рядка.

ESC Очистити командний рядок і повернути курсор у файлову

панель.

TAB Повернути курсор у вихідний каталог.

Клавіші-стрільці 1. Клавіші "нагору" й "униз" повертають курсор з

командного рядка в поточний каталог.

2. При відкритому списку історії командного рядка

клавіші "нагору" й "униз" використаються, щоб вибрати

запис, а клавіші "уліво" або "вправо" - для переходу

у режим редагування запису у вікні командного рядка

(при цьому список автоматично закривається).

SHIFT+нагору/униз Викликати наступну/попередній запис історії команд, не відкриваючи її списку.

CTRL+униз Відкрити список історії команд (як ALT+F8, але тільки

якщо курсор у командному рядку).

CTRL+C або CTRL+INS Копіювати виділений текст у буфер обміну.

CTRL+E Перейти до попередньої позиції історії командного рядка

(те ж, що й SHIFT+униз).

CTRL+K Видалити все від курсору до кінця рядка.

CTRL+T Видалити слово праворуч від курсору.

CTRL+V або SHIFT+INS Вставити текст із буфера обміну в командний рядок.

CTRL+W

або CTRL+BackSpace Видалити слово ліворуч від курсору.

CTRL+X або SHIFT+DEL Вирізати виділений текст у буфер обміну.

CTRL+Y Очистити командний рядок, залишивши курсор у ній же.

 

Перелік функцій клавіш відповідає перегляду/програванню файлів засобами самої програми, без LS-плагинов. Майже всі ці клавіатурні комбінації застосовно й в активному вікні швидкого перегляду. Плагины можуть використати власні клавіатурні сполучення.

 

F2 Обновити вікно переглядача.

F7 або CTRL+F Почати пошук по тексту.

SHIFT+F7, F3 або F5 Знайти далі.

SHIFT+F3 або SHIFT+F5 Пошук у зворотному напрямку.

CTRL+F3 або CTRL+F5 Змінити напрямок пошуку на протилежне.

F10 або Q Закрити переглядач (крім режимів мультимедиа). Не

працює у вікні швидкого перегляду (закривати по

CTRL+Q).

ESC або ALT+F4 Закрити переглядач (будь-який режим). Не працює у вікні

швидкого перегляду (закривати по CTRL+Q).

ПРОБІЛ Прокрутити текст/зображення вниз на висоту екрана (те

же, що й PgUp).

SHIFT+ПРОБІЛ Прокрутити текст/зображення нагору на висоту екрана (те й PgDn).

BackSpaсe Перейти до попереднього файлу зі списку всіх

що переглядають (крім режимів мультимедиа). Не

працює у вікні швидкого перегляду.

HOME Перейти до початку перегляду/відтворення.

END Перейти до кінця перегляду/відтворення.

PgUp 1. Для аудио- і відео^-файлів: перемотати назад.

2. Для інших файлів: прокрутити текст/зображення

нагору на висоту екрана.

PgDn 1. Для аудио- і відео^-файлів: перемотати вперед.

2. Для інших файлів: прокрутити текст/зображення

униз на висоту екрана.

ALT+уліво/вправо Переглянути наступний/попередній файл виділений файл із текстом/зображенням). При швидкому перегляді: перейти до

початку файлу.

CTRL+P Печатка файлу. Не працює у вікні швидкого перегляду.

P Подивитися попередній файл із числа виділених.

При швидкому перегляді виділення не потрібно.

N Подивитися наступний файл із числа виділених.

При швидкому перегляді виділення не потрібно.

A ANSI (кодування Windows).

S ASCII (кодування DOS).

V Шрифт (кодування) користувача.

W Переносити/не переносити рядка.

F Уписувати/не вписувати малюнки в розмір вікна.

1 Тільки текст.

2 Двійковий режим (фіксована ширина рядка).

3 Шестнадцатеричный режим.

4 1. Графіка/Мультимедиа/LS-плагины.

2. Перейти до наступного функціонально близького плагину.

5 HTML.

6 Unicode.

7 UTF-8.

 

Порівняння по вмісту

F7 або CTRL+F Почати пошук.

F3 або F5 Продовжити пошук.

SHIFT+F10 або

ContextMenu Показати контекстне меню.

ESC або ALT+F4 Закрити діалог порівняння.

INS Виділити рядок / Зняти виділення (з переходом на

наступний рядок).

ПРОБІЛ Виділити рядок / Зняти виділення (без переходу на

наступний рядок).

ALT+уліво/вправо Прокрутити вміст панелі на 30 символів

по горизонталі.

 

Синхронізація каталогів

F3 Відкрити файл ліворуч у внутрішньому переглядачі.

SHIFT+F3 Відкрити файл праворуч у внутрішньому переглядачі.

CTRL+F3 Зрівняти лівий і правий файли по вмісту.

CTRL+A Виділити все.

CTRL+F Виділити все в поточному каталозі.

CTRL+D Виділити для копіювання (напрямок за замовчуванням).

CTRL+L Виділити для копіювання -> (ліворуч праворуч).

CTRL+R Виділити для копіювання <- (праворуч ліворуч).

CTRL+M Зняти виділення.

CTRL+P Печатка виділеного.

CTRL+W Поміняти напрямок копіювання.

INS Установити напрямок копіювання за замовчуванням / Зняти

виділення (тільки для поточного файлу, з переходом на

наступний рядок).

ПРОБІЛ Установити напрямок копіювання за замовчуванням / Зняти

виділення (тільки для поточного файлу, без переходу на

наступний рядок).

ESC Закрити діалог синхронізації (якщо напрямку

копіювання не були змінені).

ALT+F4 Закрити діалог синхронізації (у будь-якій ситуації).

 

Групове перейменування

F2 Відкрити вікно, що випадає, зміни поточних параметрів.

F5 Завантажити результати перейменування для наступного кроку.

SHIFT+нагору/униз У списку файлів: перемістити поточний файл нагору/униз по

списку.

 

Інше

F2 Діалоги копіювання/переміщення, FTP-завантаження/накачування:

Додати обрані файли в чергу диспетчера фонової

пересилання.

ALT+F10 Діалоги копіювання/переміщення, FTP-завантаження, створення

ярликів, розбивки/зборки, кодування/декодування,

упакування/розпакування, створення файлів контрольних сум:

Відкрити діалогове вікно з деревом диска для панелі

призначення.

F2 або CTRL+ENTER Діалог виправлення коментарю до файлу:

Зберегти коментар і закрити діалог.

F3 Пошук файлів, список результатів пошуку:

Завантажити виділений файл у внутрішній переглядач.

ALT+SHIFT+F3 Пошук файлів, список результатів пошуку:

Завантажити виділений файл у внутрішній переглядач (без

плагинов і розширених можливостей обробки

мультимедиа).

CTRL+C або CTRL+INS Пошук файлів, список результатів пошуку:

Копіювати весь список у буфер обміну.

CTRL+C або CTRL+INS Діалог перевірки CRC-сум:

Копіювати виділені рядки в буфер обміну.

CTRL+ENTER Вікно дерева каталогів:

Перейти до наступного каталогу, що відповідає умовам

швидкого пошуку.

SHIFT+нагору/униз Настроювання меню "Запуск", меню обраних каталогів, а

також WLX- і WDX-плагинов:

Перемістити поточний запис нагору/униз у списку.

SHIFT+уліво/вправо Настроювання панелі інструментів, список кнопок:

Перемістити поточну кнопку/роздільник уліво/вправо.

NUM + Диспетчер фонового пересилання:

Відкрити контекстне меню для додавання нового завдання.

NUM - Диспетчер фонового пересилання:

Видалити зі списку виділені завдання.

 Дата добавления: 2015-08-30; просмотров: 164. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.031 сек.) русская версия | украинская версия