—тудопеди€ √лавна€ —лучайна€ страница ќбратна€ св€зь

–азделы: јвтомобили јстрономи€ Ѕиологи€ √еографи€ ƒом и сад ƒругие €зыки ƒругое »нформатика »стори€  ультура Ћитература Ћогика ћатематика ћедицина ћеталлурги€ ћеханика ќбразование ќхрана труда ѕедагогика ѕолитика ѕраво ѕсихологи€ –елиги€ –иторика —оциологи€ —порт —троительство “ехнологи€ “уризм ‘изика ‘илософи€ ‘инансы ’ими€ „ерчение Ёкологи€ Ёкономика Ёлектроника

»тання підсумкового контролю

1. Предмет, завдання та зміст менеджменту персоналу.

2. Функції та основні елементи (підсистеми) управління персоналом.

3. Принципи та методи управління персоналом.

4. Основні етапи історичного розвитку управління персоналом.

5. Особливості управління персоналом у закордонних організаціях.

6. Класифікація персоналу за категоріями.

7. Структура та чисельність персоналу організації.

8. Зміст та співвідношення понять «професія», «спеціальність», «кваліфікація», «посада».

9. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників.

10. Компетентність і компетенції працівника.

11. Поняття та значення кадрової політики в організації.

12. Фактори, що впливають на формування кадрової політики.

13. Типи кадрової політики та етапи її розробки.

14. Сутність стратегії управління персоналом та її зв’язок із стратегією розвитку організації.

15. Сутність, цілі та етапи кадрового планування в організації.

16. Аналіз внутрішніх та зовнішніх джерел майбутніх потреб у персоналі.

17. Види планів з питань персоналу.

18. Зміст процесу набору працівників та формування вимог до претендентів.

19. Професійна орієнтація та профорієнтаційна робота: завдання, форми та методи управління.

20. Умови співпраці підприємств з кадровими агентствами.

21. Послуги, що пропонують кадрові агентства.

22. Основні етапи та методи відбору кандидатів на роботу.

23. Трудова адаптація та її види.

24. Роль сучасних служб персоналу в організації, проблеми та тенденції їх розвитку.

25. Основні функції та структура кадрових служб.

26. Вимоги до професійних та ділових рис сучасного менеджера з персоналу.

27. Робота з кадровими документами.

28. Поняття, роль та ознаки колективу.

29. Принципи формування колективу та основні етапи його розвитку.

30. Формальні та неформальні групи в організації.

31. Роль корпоративної культури у формуванні колективу організації.

32. Сутність, чинники та стадії згуртованості колективу.

33. Соціально-психологічні особливості колективу підприємства.

34. Зміст, етапи розробки та реалізації плану соціального розвитку.

35. Зміст, завдання і види оцінювання роботи персоналу.

36. Етапи та критерії оцінювання персоналу.

37. Методи оцінювання персоналу.

38. Порядок та етапи проведення атестації персоналу.

39. Сутність та необхідність професійного розвитку персоналу.

40. Форми професійного розвитку персоналу.

41. Поняття, типи і фактори кар'єри.

42. Планування та управління службовою кар’єрою в організації.

43. Створення та підготовка кадрового резерву.

44. Підстави припинення трудового договору.

45. Причини звільнення персоналу з ініціативи роботодавця.

46. Реалізація процесу вивільнення персоналу.

47. Процедура звільнення персоналу.

48. Поняття і показники плинності кадрів.

49. Трудова дисципліна та дисциплінарний вплив.

50. Поняття соціального партнерства, його суб’єкти та механізм функціонування.

51. Зміст і порядок укладання колективного договору.

52. Роль профспілкової організації у представництві інтересів найманих працівників.

53. Сутність, методи та критерії оцінки ефективності роботи персоналу.

54. Управління плинністю персоналу.

55. Управління трудовою мотивацією працівників організації.

 

 

≈комендована література

јзова

1. Кодекс законів про працю України. - Київ, 1998.

2. Закон України «Про зайнятість населення»//Закони України. – К., 1999. – Т.1.

3. Закон України «Про колективні договори і угоди»//Закони України. – К., 1999. – Т.6.

4. Закон України «Про оплату праці»//Закони України. – К., 1997. – Т.8.

5. Закон України «Про охорону праці»//Закони України. – К., 1996. – Т.4.

6. Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»//Закони України. – К., 1999. – Т.15.

7. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм»// Український туристичний вісник. Інформаційний бюлетень. – К., 2004, №1. – С. 18-34.

8. Агамірова О.В. Управління персоналом в туризмі і готельно-ресторанному бізнесі. – М.: Академія, 2004. – 316 с.

9. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Управління персоналом: Навч. посіб. 2-ге видання. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 502 с.

10. Крушельницька О.В. Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. — К., «Кондор». — 2003. - 296 с.

11. Хміль Ф.І. Управління персоналом: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – 488с.ƒата добавлени€: 2015-09-19; просмотров: 12527. Ќарушение авторских прав; ћы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - —тудопеди€ - 2014-2022 год . (0.013 сек.) русска€ верси€ | украинска€ верси€