Студопедия — Тема 6. Організування діяльності та функції служб персоналу
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тема 6. Організування діяльності та функції служб персоналу


103. Документ в якому фіксується: порядок працевлаштування та звільнення працівників; головні обов’язки працівників та адміністрації; робочий час та його використання; заохочення за успіхи в роботі; відповідальність за порушення трудової дисципліни – це:

а) положення про структурний підрозділ;

б) правила внутрішнього трудового розпорядку;

в) посадова інструкція;

г) колективний договір.

 

104. Документ, який регламентує діяльність посадових осіб і містить дані про їх завдання та обов’язки, відповідальність, вимоги до знань, умінь, майстерності, кваліфікаційні вимоги, взаємозв’язки з іншими виконавцями та структурними ланками – це:

а) положення про структурний підрозділ;

б) правила внутрішнього трудового розпорядку;

в) посадова інструкція;

г) колективний договір.

 

105. Документ, який регламентує діяльність певного підрозділу організації: його завдання, функції, права, відповідальність, взаємозв’язки з іншими ланками – це:

а) положення про структурний підрозділ;

б) правила внутрішнього трудового розпорядку;

в) посадова інструкція;

г) колективний договір.

 

106. Правовий акт, який регулює трудові, соціально-економічні та професійні відносини між роботодавцями та найманими працівниками підприємства:

а)статут підприємства;

б)трудовий контракт;

в)договір підряду;

Г)колективний договір.

 

107. Функція кадрової служби, яка передбачає: створення інформаційної бази даних з персоналу; вивчення впливу існуючого розподілу працівників на робочих місцях на результати роботи підприємства; аналіз соціальної та економічної ефективності застосування методів управління персоналом:

а) аудит;

б) контролінг;

в) маркетинг;

г) моніторинг.

 

108. Функція кадрової служби, яка передбачає постійне спеціальне спостереження за станом і динамікою кадрів, мотивацією персоналу, рівнем задоволеності роботою, процесами наймання і розвитку персоналу – це:

а) аудит;

б) консалтинг;

в) маркетинг;

Г) моніторинг.

 

109. Функція кадрової служби, яка передбачає оцінку відповідності персоналу підприємства його місії, цілям і стратегії – це:

а) аудит;

б) консалтинг;

в) маркетинг;

г) моніторинг.

 

110. Функція кадрової служби, яка передбачає визначення потреби в різних категоріях персоналу, шляхів підвищення його кваліфікації та ефективності роботи – це:

а) аудит;

б) консалтинг;

в) маркетинг;

г) моніторинг.

 

111. Яким документом регламентується діяльність кадрової служби підприємства?

а) Статутом;

б) Правилами внутрішнього трудового розпорядку;

в) Колективним договором;

Г) Положенням про кадрову службу.

 

112. Діяльність, яка передбачає створення та організацію роботи з питань оформлення найму, переведення, звільнення, обліку навчання, атестації, пенсійного забезпечення працівників – це:

а) персонал-маркетинг;

б) кадровий консалтинг;

в) кадрове діловодство;

г) кадровий моніторинг.

 

113. До якої групи документів належать: трудова книжка, паспорт, військовий квиток, диплом про освіту?

а) особові;

б) особисті;

в) первинні;

г) облікові.

 

114. Документи, що являють собою накопичувачі даних про первинну реєстрацію й наступне оновлення відомостей про склад та переміщення кадрів:

а) особові;

б) особисті;

в) первинні;

Г) облікові.

 

115. Документи, що закріплюють трудові правовідносини: накази про прийняття, переміщення та звільнення кадрів; заохочення та дисциплінарні стягнення; проходження атестації – це:

а) розпорядчі;

б) організаційні;

в) інформаційні;

г) фінансові.

 

116. До організаційних документів, що застосовуються у роботі кадрових служб належать:

а) автобіографія;

б) наказ про прийняття кадрів;

в) інструкція з діловодства;

г) службовий лист.

 

117. До інформаційних документів, що застосовуються у роботі кадрових служб належать:

а) автобіографія;

б) наказ про прийняття кадрів;

в) інструкція з діловодства;

Г) службовий лист.

 

118. Працівник зараховується на роботу на підставі:

а) заяви;

б) колективного договору;

в) внесення запису до трудової книжки;Дата добавления: 2015-09-19; просмотров: 7647. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Словарная работа в детском саду Словарная работа в детском саду — это планомерное расширение активного словаря детей за счет незнакомых или трудных слов, которое идет одновременно с ознакомлением с окружающей действительностью, воспитанием правильного отношения к окружающему...

Правила наложения мягкой бинтовой повязки 1. Во время наложения повязки больному (раненому) следует придать удобное положение: он должен удобно сидеть или лежать...

ТЕХНИКА ПОСЕВА, МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ЧИСТЫХ КУЛЬТУР И КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МИКРООРГАНИЗМОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА БАКТЕРИЙ Цель занятия. Освоить технику посева микроорганизмов на плотные и жидкие питательные среды и методы выделения чис­тых бактериальных культур. Ознакомить студентов с основными культуральными характеристиками микроорганизмов и методами определения...

Тема 5. Анализ количественного и качественного состава персонала Персонал является одним из важнейших факторов в организации. Его состояние и эффективное использование прямо влияет на конечные результаты хозяйственной деятельности организации.

Билет №7 (1 вопрос) Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Русский литературный язык как нормированная и обработанная форма общенародного языка Важнейшая функция языка - коммуникативная функция, т.е. функция общения Язык представлен в двух своих разновидностях...

Патристика и схоластика как этап в средневековой философии Основной задачей теологии является толкование Священного писания, доказательство существования Бога и формулировка догматов Церкви...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия