Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Практичне заняття № 2.
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
источник доходов (инвесторы) сумма
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
итого:  

 

Время начала работы: Время окончания работы:
Общее время: Штрафные баллы:
Баллы за содержание (до 3): Баллы за оформление (до 3):
Эксперты: Итого:

Задание №6. Социальное партнерство

Контрольное время: 10 минут

 

Название проекта:

 

Обязательства команды проекта Обязательства партнеров
    Партнер 1:
    Партнер 2:
  Партнер 3:

 

Время начала работы: Время окончания работы:
Общее время: Штрафные баллы:
Баллы за содержание (до 2): Баллы за оформление (до 3):
Эксперты: Итого:

Задание №7. Пресс-релиз проекта

Контрольное время: 10 минут

 

Название проекта:

 

Подготовьте текст о проекте для средств массовой информации:

 

 

Время начала работы: Время окончания работы:
Общее время: Штрафные баллы:
Баллы за содержание (до 3): Баллы за оформление (до 2):
Эксперты: Итого:

Задание №8. Логотип проекта

Контрольное время: 5 минут

 

Название проекта:

 

Нарисуйте эмблему проекта.  

 

Время начала работы: Время окончания работы:
Общее время: Штрафные баллы:
Баллы за содержание (до 3): Баллы за оформление (до 2):
Эксперты: Итого:

Задание №9. План антикризисных мероприятий

Контрольное время: 10 минут

 

Название проекта:

 

Перечислите наиболее вероятные кризисы Определите антикризисные стратегии
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Время начала работы: Время окончания работы:
Общее время: Штрафные баллы:
Баллы за содержание (до 3): Баллы за оформление (до 2):
Эксперты: Итого:

Задание №10. Перспективы развития проекта

Контрольное время: 5 минут

 

Название проекта:

 

Опишите возможные направления развития проекта в случае его успешной реализации:

 

 

 

Время начала работы: Время окончания работы:
Общее время: Штрафные баллы:
Баллы за содержание (до 3): Баллы за оформление (до 2):
Эксперты: Итого:

 

Факультет дошкільної освіти та практичної психології

Кафедра практичної психології

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

з курсу «Психологія профорієнтаційної роботи»

для студентів ІV курсу відділення «Дошкільна освіта»

 

 

Слов’янськ - 2011


СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

Напрям підготовки: 6.010101 Дошкільна освіта

ТЕМА Кількість годин, відведених на:
Лекції Практичні заняття Самостійна робота
Змістовий модуль І. Професійне самовизначення
Тема 1.Загальні питання курсу    
Тема 2.Професійне самовизначення: предметна галузь, засоби, очікувані результати активності
Тема 3.Взаємовідповідність людини та її професії. Основні принципи професійного самовизначення  
Змістовий модуль ІІ. Класифікація професій, психологічні характеристики типів професійної діяльності
Тема 4.Різноманіття професій і суб’єктивний світ професіонала  
Тема 5.Класифікація професій для інформаційного забезпечення самовизначення молоді  
Тема 6.Психологічні характеристики типів професіоналів  
Змістовий модуль ІІІ. Професійне самовизначення особистості в різні вікові періоди. Зміст профорієнтаційної роботи
Тема 7.Проектування професійного життєвого шляху («вибір професії»)  
Тема 8.Професійна орієнтація в системі підготовки до професійної діяльності
Тема 9.Зміст профорієнтаційної роботи в загальноосвітній школі  
ВСЬОГО ГОДИН

 

 


Теми практичних занять

Напрям підготовки: 6.010101 Дошкільна освіта

 

Практичне заняття № 1

Тема:Професійне самовизначення: предметна галузь, засоби, очікувані результати активності (2 год.)

Мета:довести до відома студентів значущість змісту і завдань профорієнтаційної роботи.

Хід заняття:

1. Загальні положення профорієнтації.

2. Професійне самовизначення учнів очима педагогів, батьків, лікарів.

3. Соціальні, економічні, правові аспекти проблеми професійного самовизначення.

4. Загальні уявлення про систему забезпечення професійного самовизначення.

Завдання:

Підготувати повідомлення за темою (на вибір): «Професійне самовизначення», «Життєві перспективи», «Відомості про різнотипних професіоналів».

Оцінювання:

за відповіді на теоретичні питання - 1-2 бали

за виконання практичного завдання - 2-3 бали

 

Практичне заняття № 2

Тема:Взаємовідповідність людини та її професії. Основні принципи професійного самовизначення(2 год.)

Мета:вправляти студентів у використанні формул професій.

Хід заняття:

1. Типи, класи, відділи, групи професій.

2. Поняття про формулу професій.

3. Класифікація професій за ознаками предметної галузі праці і форми необхідної освіти.

Завдання:

За допомогою сучасних джерел інформації підготувати повідомлення про сучасні професії, представлені на ринку праці.

Оцінювання:

за відповіді на теоретичні питання - 1-2 бали

за виконання практичного завдання - 2-3 бали

 Дата добавления: 2015-09-19; просмотров: 208. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.024 сек.) русская версия | украинская версия