Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тема 3. УЯВА
 

1. Биргер И.А. Техническая диагностика. – М.: Машиностроение, 1978.-

240 с.

2. Вентцель Е.С. Теория вероятности: Учеб. для вузов. – 7-е изд. стер.-

М.: Высш. шк., 2001. – 575 с.

3. Техническая диагностика: Лабораторные работы 1 – 3. – Киев: КИИГА,

1992. – 32 с.

4. Техническая диагностика: Лабораторные работы 4 – 6. – Киев: КИИГА,

1991. – 24 с.

ЗАВДАННЯ

На курсову роботу

Студенту

(прізвище, ім’я, по-батькові)

1. Тема роботи Розрахунок циклу газотурбінної установки (ГТУ)

2. Термін здачі студентом закінченої роботи 2015

3. Вихідні дані до роботи Робоче тіло (РТ)

початкова температура циклу t1= 0С; кінцева температура циклу: t3= 0С; початковий тиск циклу р1= кПа; кінцевий тиск циклу: р2= МПа; секундна втрата робочого тіла G= кг/с; коефіцієнт регенерації: s= ; середнє значення коефіцієнта теплопередачі в регенераторі: kт= Вт/(м2К); паливо:

коефіцієнт надлишку повітря a= ;рух теплоносіїв:

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити)

4.1 Вступ.

4.2 Порівняльна характеристика ГТУ закритого і відкритого типів.

4.3 Принципова схема ГТУ, її робота.

4.4 Параметри стану робочого тіла в характерних точках циклу.

4.5 Визначення теплоємності робочого тіла.

4.6 Побудова робочої і теплової діаграми циклів.

4.7 Розрахунок основних енергетичних показників циклів ГТУ і Карно. Визначення площі теплообмінника.

4.8 Паливо і продукти його згоряння.

4.9 Енергетичні і економічні характеристики ГТУ 4.10 Вибір обладнання.

4.11 Висновки .

4.12 Перелік використаних джерел.

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

5.1. Принципова схема ГТУ (Аркуш А4)

5.2. Робоча і теплова діаграми циклів (Аркуш А4)

5.3. Графік зміни температури теплоносія в теплообміннику (Аркуш А4)

Дата видачі завдання 15 вересня 2015 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Номер і назва етапів курсової роботи Термін виконання Примітка
4.1 Вступ. 4.2 Порівняльна характеристика ГТУ закритого і відкритого типів. 4.3 Принципова схема ГТУ, її робота. (Аркуш А4)
4.4 Параметри стану робочого тіла в характерних точках циклу. 4.5 Визначення теплоємності робочого тіла.  
4.6 Побудова робочої і теплової діаграм циклів. (Аркуш А4)
4.7 Розрахунок основних енергетичних показників циклів ГТУ і Карно. Визначення площі теплообмінника. (Аркуш А4)
4.8 Паливо і продукти його згоряння.  
4.9 Енергетичні і економічні характеристики ГТУ 4.10 Вибір обладнання.  
4.11 Висновки. 4.12 Перелік використаних джерел.  
Кінцеве оформлення курсової роботи. Захист.  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
       

Студент

(Особистий підпис) (Розшифровка підпису)

 

 

Керівник доц. Мельник В.М.

(Особистий підпис) (Розшифровка підпису)

 

Вересня 2015 р.

Тема 3. УЯВА

1. Поняття про уяву, та її фізіологічні основи.

2. Процес утворення образів уяви.

3. Види уяви та їх особливості.

4. Роль уяви в ігровій діяльності дитини і творчій діяльності дорослого.

Завдання для самостійної роботи:

Запитання для самоконтролю:

1. У чому полягає специфічність відображення дійсності у процесах уяви?

2. Охарактеризуйте механізм впливу образів уяви на фізіологічні процеси.

3. Опишіть основні прийоми створення образів уяви.

4. Охарактеризуйте різновиди уяви.

Завдання та проблемні ситуації:

1. Улюбленим заняттям учнів на уроці географії були мандрівки по карті. Вчитель показував яку-небудь точку на карті, а учні повинні були змалювати флору, фауну, рельєф, вигляд міст, житла, людей певної місцевості.

· Розвитку якого виду уяви сприяє такий методичний прийом?

 

2. Досліджуваним давали завдання зробити креслення прямокутного паралелепіпеда за заданою довжиною, шириною та висотою. В центрі верхньої і нижньої основ корпусу цієї фігури були наскрізні отвори різної форми й діаметра. З’ясувалося, що далеко не всі успішно впорались із цим завданням.

· На який пізнавальний процес (наочно-образне мислення чи репродуктивну уяву) спрямоване це завдання? Про що свідчать результати дослідження?

Теми для рефератів:

& Онтогенез уяви.

& Розвиток уяви школярів.

& Уява та проективні тести.

Ключові поняття теми: уява, випереджувальне відображення, інтуїція, аглютинація, гіперболізація, акцентування, схематизація, типізація, творчість, мрія.

 

Список використаної та рекомендованої літератури:

- Гамезо М. В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. – М, 1986. – Р. 11.

- Загальна психологія /За ред. О.В. Скрипченка. – К., 1999. – Р. 9.

- Немов Р. С. Психология. Книга 1. – М, 1999. – С. 220-231.

- Общая психология /Под ред. А.В. Петровского. – М, 1986. – Гл. 13.

- Общая психология: курс лекций /Сост. Е.М. Рогов. – М, 1999. – С.291-310.

- Психологія / За ред. Ю.Л. Трофімова. – К.,2000.

- Психологія /За ред. Г.С.Костюка. – К., 1969. – Р.8.

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-19; просмотров: 390. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.024 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7