Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Самостійна робота для вивчення теми: КОНСТИТУЦІЙНИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА. ГРОМАДЯНСЬКІ СТАНИ ОСОБИСТОСТІ
 

Питання для опанування та обговорення

1. Правовий статус особистості: поняття, принципи та види.

2. Поняття та принципи правового статусу людини і громадянина.

3. Правова регламентація громадянських станів особи. Види громадянських станів.

4. Громадянство: поняття та конституційна природа.

5. Принципи громадянства України.

6. Правовий статус та режими проживання іноземців.

7. Особи без громадянства: поняття та особливості правового положення. Проблема полігромадянства.

8. Особливості правового статусу біженців. Права та обов'язки біженців. Проблема вимушених переселенців.

9. Повноваження органів, що беруть участь у вирішенні питань громадянства України.

10. Умови прийняття громадянства.

11. Припинення громадянства України.

12. Які основні види прав і свобод людини і громадянина, визначені Конституцією України?

13. Поняття, юридична природа та класифікація конституційних прав, свобод та обов'язків громадян. Співвідношення індивідуальних та колективних прав громадян.

14. Громадянські права і свободи людини: загальна характеристика.

15. Політичні права і свободи громадян України.

16. Економічні права й свободи людини і громадянина.

17. Соціальні та культурні (духовні) права й свободи людини і громадянина.

18. Конституційні обов'язки людини і громадянина.

19. Завдання органів виконавчої та судової влади, контрольно - наглядових, правоохоронних органів, об'єднань громадян в забезпеченні правового захисту людини.

20. Гарантії здійснення прав, свобод та обов'язків громадян.

21. Система правових засобів (механізм) реалізації прав та свобод людини і громадянина.

22. Завдання органів виконавчої та судової влади, контрольно - наглядових, правоохоронних органів, об'єднань громадян в забезпеченні правового захисту людини.

23. Чи гарантує Україна комплекс загальнолюдських прав та свобод особам, що не мають громадянства України, але перебувають на її території?

 

Після опрацювання питань, студенти повинні скласти термінологічний словник та 5 тестових питань, в яких повинно бути не менше 4 варіантів відповідей.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Конституція України. — К.: Феміна, 1996.

2. Про Президента УРСР: Закон України від 5 лип. 1991 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1991. — № 33.

3. Про статус народного депутата України: Закон України від 17 листоп. 1992 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1993. — № 3.

4. Про статус депутатів місцевих рад народних депутатів: Закон України від 4 лют. 1994 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1994. — № 24.

5. Про постійні комісії Верховної Ради України: Закон України від 4 квіт. 1995 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1995. — № 19.

6. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовт. 1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1996. — № 49.

7. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квіт. 1999 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1999. — № 20—21.

8. Конституційне право України / За ред. В. Ф. Погорілка. — 2-е вид. — К.: Наукова думка, 2000.

9. Костюченко О. А. Основи конституційного права України. — К.: МАУП, 1999.

10. Кравченко В. В. Конституційне право України. — К.: Атіка, 2000.

11. Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копєйчикова. — К.: Юрінком, 2000.є

12.Конституційне право Україниa:Підручник/за заг. ред. проф. В. Л. Федоренка. -3-вид., перероб. і доопр.; - К.: КНТ, Видавництво Ліра-К, 2011. –С.284-476

 

Самостійна робота для вивчення теми: ДЕРЖАВНИЙ ЛАД УКРАЇНИ

Питання для опанування та обговорення

1. Державний лад та форма держави.

2. З чого складається форма держави?

3. Принципи державного ладу України: загальна характеристика.

4. Форма правління в Україні.

5. Державний режим в Україні.

6. Парламентська та президентська республіки: особливості організації і функціонування державної влади, управління та місцевого самоврядування.

7. Зміст народовладдя в Україні.

8. Організаційно-правові форми прямого народовладдя.

9. Суверенітет держави. Народний, національний, державний суверенітет.

10. Народ - носій суверенітету та джерело державної влади.

11. Об'єднання громадян: поняття, види, принципи та порядок створення і діяльності, права та відповідальність.

12. Символи держави та правовий порядок їх використання.

13. Зміст та практична реалізація принципу поділу влади в Україні.

14. В чому полягає різниця інституту представницької демократії від інституту безпосередньої демократії?

Після опрацювання питань, студенти повинні скласти термінологічний словник та 5 тестових питань, в яких повинно бути не менше 4 варіантів відповідей.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Конституція України. — К.: Феміна, 1996.

2. Конституційне право України / За ред. В. Ф. Погорілка. — 2-е вид. — К.: Наукова думка, 2000.

3. Коментар до Конституції України / Інститут законодавства Верховної Ради України. — 2-е вид. — К., 1998.

4. Кравченко В. В. Конституційне право України. — К.: Атіка, 2000.

5. Нова Конституція України: Огляд і коментарі. — К.: Наукова думка, 1996.

6. Конституційне право Україниa:Підручник/за заг. ред. проф. В. Л. Федоренка. -3-вид., перероб. і доопр.; - К.: КНТ, Видавництво Ліра-К, 2011. –С.477-498

 Дата добавления: 2015-09-19; просмотров: 614. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2019 год . (0.004 сек.) русская версия | украинская версия