Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Методичні вказівки до підготовки основної частини контрольної роботи




 

Основна частина роботи складається з теоретичної та практичної частини. Варіант теоретичного та практичного завдання затверджується викладачем відповідно до порядкового номеру його прізвища в учбовому журналі. Також студенту надається право обрати тему своєї контрольної роботи, яка не передбачена у наведеному переліку, але не суперечить предмету дисципліни. В цьому випадку тему контрольної роботи необхідно узгодити з викладачем.

 

ТЕМИ САМОСТІЙНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

1. Бухгалтерський баланс відповідно до МСБО

2. Звіт про фінансові результати відповідно до МСБО

3. Облік грошових коштів

4. Облік розрахунків до отримання

5. Облік по наданих знижках, повернення товарів.

6. Облік векселів

7. Облік придбання запасів

8. Облік вибуття запасів

9. Облік переоцінки запасів

10. Облік придбання основних засобів

11. Облік вибуття основних засобів

12. Облік нарахування амортизації

13. Облік переоцінки основних засобів

14. Облік короткострокових фінансових інвестицій

15. Облік довгострокових фінансових інвестицій

16. Облік короткострокових кредитів

17. Облік розрахунків з персоналом

18. Облік розрахунків з покупцями

19. Облік власного капіталу

20. Облік розподілу прибутку

21. Облік податку на прибуток

22. Облік фінансових результатів

 

У практичній частині необхідно розв’язати :

1. Комплексну задачу.

Завдання № 1. Розрахувати щомісячний рівень добробуту домогосподарства Мери Маллинс згідно з принципом відповідності доходів та витрат за даними. Проаналізуйте рух коштів за рік. Скласти Звіт про доходи і витрати. До показника з однією зірочкою додати номер залікової книжці, а з показника з двома зірочками відняти номер залікової книжці.

 

1. Доходи, $

2. Місячна заробітна плата 9 960*

 

3. Витрати, $

4. Виплати за кредитом (щомісячно) 1 700

5. Світло (щомісячно) 1 100

6. Опалення (листопад – березень) 3 200

7. Господарські витрати (щомісячно) 1 900

8. Експлуатація машини (щомісячно) 1 100

9. Придбання одягу (щомісячно) 900

10. Відпустка (серпень) 1500

Завдання № 2. Використовуючи висновки попереднього завдання визначити зміни фінансового стану Мери Маллинс за рік за даними. Скласти Звіт про фінансовий стан

 

АКТИВИ на початок року, $  
Вартість дому 35 000
Меблі та сантехніка 7 000
Машина, залишкова вартість через 3 роки експлуатації 3 300
Поточний рахунок у банку 3 350
Разом ?

 

Зміни вартості майна за рік

ЗМЕНШЕННЯ ВАРТОСТІ МАЙНА, $  
Знос меблів та сантехніки 2 333
Знос машини, яка в експлуатації 3 роки 1 100
Разом ?

 

 

ЗБІЛЬШЕННЯ ВАРТОСТІ МАЙНА, $  
Вартість дому 3 900
Разом ?

 

 

  1. Три задачі відповідно до затвердженого варіанту:

 

варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
задачі 1,3, 2,4, 3,7, 1,8, 5,11, 4,12, 6,16, 9,17, 8,19, 9,20, 2,21,

 

варіант
задачі 11,20, 3,13, 1,10, 2,5, 4,7, 5,15, 3,16, 4,9, 11,17, 5,15, 6, 9,

1. Первісна вартість обладнання – 60000 €. Накопичений знос – 12000 €. У результаті переоцінки справедлива вартість обладнання визнана у сумі 55000 €. Відобразити в обліку методом пропорційної переоцінки.

 

2. Звичайна ціна реалізації одиниці товару «А» становить 650 $. Покупець придбав 15 одиниць товару з торговельною знижкою 20 %. Продавець визнає дохід у сумі 8000 $. Відобразити в обліку

 

3. Придбано товари на умовах товарного кредиту на суму 45000£ на 35 днів. Витрати на транспортування - 200£. Відсотки – 1,6 % річних. Відобразити в обліку.

 

4. Реалізовано обладнання на суму 80000 $. Первісна вартість обладнання 60000 $, накопичений знос 12000$. Оплату здійснено на банківський рахунок через три дня. Відобразити в обліку

 

5. Підприємство для виготовлення двох виробів використовує два виду матеріалів – А і Б. Для оцінки залишків матеріалів на складі є наступна інформація. Відобразити в обліку.

 

Вид матеріалів Фактична собівартість одиниці матеріалів Відновлена собівартість одиниці матеріалів Витрати на завершення виробництва одиниці продукції Ціна за одиницю продукції Витрати на збут одиниці продукції
А
Б

6. Прейскурантна ціна товару 100£ за одиницю. Підприємство придбало велику партію – 2000 одиниць, у наслідок чого отримало торговельну знижку у розмірі 2 %. Якщо оплата буде здійснена протягом 5 днів, то розмір знижки збільшиться до 5%. Відобразити в обліку.

 

7. Первісна вартість обладнання – 70000 €. Накопичений знос – 20000 €. У результаті переоцінки справедлива вартість обладнання визнана у сумі 35000 €. Відобразити в обліку методом виключення зносу.

 

8. Придбано обладнання на суму 43000$ на умовах товарного кредиту з відстрочкою платежу 2% річних на 90 днів. Витрати на транспортування 300$. Витрати на монтаж 420 $. Відобразити в обліку

 

9. Споруду, первісна вартість якої 90000$, а накопичена амортизація 35000$, було знищено у наслідок пожежі. Збиток частково компенсовано страховою компанією на суму 32000$. Відобразити в обліку.

 

10. На виробництво 1000 одиниць продукції витрачено сировини 12000€, допоміжних матеріалів 3000€, нарахована заробітна плата працівникам 5000€, соціальні нарахування -12 %, послуги виробничі - 4200 €. Продукцію оприбутковано на склад. Відобразити в обліку.

 

11. Касовий апарат магазину показує виручку за день у сумі 7856$. У наявності у касира було 7849$. Відобразити в обліку оприбуткування готівки з урахуванням нестачі.

 

12. Витрати за грошовими ваучерами за день складають: витрати канцелярські - 23€, поштові витрати - 45€, транспортні - 67€. Відобразити в обліку.

 

13. Компанія «А» відвантажила компанії «В» за договірною ціною продукцію на суму 28000$. Собівартість реалізованої продукції 14000$. Рахунок-фактуру датовано 1 червням 2013 р. Оплату здійснено на банківський рахунок 3 червня 2013 р. Відобразити в обліку.

 

14. На кінець звітного періоду у компанії «А» дебіторська заборгованість за отриманими рахунками складає 356000€. Резерв сумнівних боргів складає 5000€. Як буде відображена в балансі компанії «А» дебіторська заборгованість.

 

15. У звітному році обсяг продажу компанії «В» становить 400000$. Досвід мінулих років свідчить, що 0,6% продажу вірогідно не буде сплачено. Розрахувати резерв сумнівних боргів та відобразити в обліку його нарахування.

 

16. Підприємство «С» відвантажило продукцію на суму 56000€ 09.03.2013 р. Покупець надав вексель під 12 % річних. Вексель було сплачено покупцем 10.10.2.13 р. Відобразити в обліку.

 

17. Первісна вартість обладнання – 80000 €. Накопичений знос – 32000 €. У результаті переоцінки справедлива вартість обладнання визнана у сумі 30000 €. Відобразити в обліку методом пропорційної переоцінки

 

18. Звичайна ціна реалізації одиниці товару «А» становить 710 $. Покупець придбав 20 одиниць товару з торговельною знижкою 15 %. Продавець визнає дохід у сумі 11000 $. Відобразити в обліку

 

19. Придбано товари на умовах товарного кредиту на суму 62000£ на 25 днів. Витрати на транспортування - 300£. Відсотки – 1,8 % річних. Відобразити в обліку.

 

20. Реалізовано обладнання на суму 96000 $. Первісна вартість обладнання 50000 $, накопичений знос 11000$. Оплату здійснено на банківський рахунок через три дня. Відобразити в обліку.

 

21. Підприємство для виготовлення двох виробів використовує два виду матеріалів – А і Б. Для оцінки залишків матеріалів на складі є наступна інформація. Відобразити в обліку.

 

Вид матеріалів Фактична собівартість одиниці матеріалів Відновлена собівартість одиниці матеріалів Витрати на завершення виробництва одиниці продукції Ціна за одиницю продукції Витрати на збут одиниці продукції
А
Б

22. Прейскурантна ціна товару 115£ за одиницю. Підприємство придбало велику партію – 3000 одиниць, у наслідок чого отримало торговельну знижку у розмірі 3 %. Якщо оплата буде здійснена протягом 5 днів, то розмір знижки збільшиться до 7%. Відобразити в обліку.

 

23. Придбано обладнання на суму 50000$ на умовах товарного кредиту з відстрочкою платежу 4% річних на 90 днів. Витрати на транспортування 250$. Витрати на монтаж 400 $. Відобразити в обліку

 

24. Підприємство 10.09.13 отримало кредит терміном на 3 місяця під 8 % річних на суму 46000 $. Відсотки передбачено договором нараховувати щомісячно. А сплачувати не пізніше 10 числа місяця, наступного за місяцем нарахування відсотків.

 

25. На виробництво 2000 одиниць продукції витрачено сировини 15000€, допоміжних матеріалів 3000€, нарахована заробітна плата працівникам 7000€, соціальні нарахування -12 %, послуги виробничі - 3200 €. Продукцію оприбутковано на склад. Відобразити в обліку.

26. Касовий апарат магазину показує виручку за день у сумі 7856$. У наявності у касира було 7870$. Відобразити в обліку оприбуткування готівки з урахуванням надлишку.

 

27. У звітному році обсяг продажу компанії «В» становить 500000$. Досвід минулих років свідчить, що 0,5% продажу вірогідно не буде сплачено. Розрахувати резерв сумнівних боргів та відобразити в обліку його нарахування.

 

28. Компанія за звітний період має прибуток 198000$. За рішенням зборів акціонерів та за статутом зборів акціонерів та за статутом чистий прибуток має бути розподілений наступним чином: фінансовий резерв - 98000$; дивіденди акціонерам - 50000$; статутні резерви – 10 % від прибутку. Залишок прибутку вирішено залишити нерозподіленим. Відобразити в обліку.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой





Дата добавления: 2015-09-19; просмотров: 677. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.029 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7