Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Grammar Revision. Словотвір в текстах функціонального стилю науки
Словотвір в текстах функціонального стилю науки

Найпоширенішими способами словотвору в англомовній науково-технічній літературі є такі:

1. Афіксація (префіксація та суфіксація)

2. Конверсія

3. Словоскладання

Основні префікси та їх значення

Префікс Значення Приклади
un- заперечне, протилежне unreliable
dis- заперечне, протилежне disadvantage
im- (перед m, p) заперечне, протилежне impervious
іn- заперечне, протилежне inadequate
іr- (перед r) заперечне, протилежне irregular
mis- заперечне, протилежне misuse
il- (перед 1) заперечне, протилежне illogical
* anti- заперечне, протилежне antisocial
* extra- зверх-, над- extraordinary
* counter- проти counterwork
over- пере-, надзвичайно overwater, overgrazing
* re- знову, повторно redistribution
* sub- під, нижче subirrigation
semi- напів- semiarid
* super- пере-, зверх- superheat
under- недо-, нижче норми underestimate
* inter- між, взаємо- interaction
* non- не- noninterference

Зірочкою (*) позначені префікси-інтернаціоналізми.

Основні суфікси іменників

V (verb) – дієслово, N (noun) – іменник, A (adjective) – прикметник, Num (numeral) – числівник, Adv (adverb) – прислівник.

Модель Значення Приклади
V+ -ment результат дії movement, attachment
V+ -ion (-tion) (-ation), (-sion) процес, назва дії, стан erosion, irrigation, reaction
V+ -er, -or особа/механізм, що виконує дію sprinkler, user, creator
V+ -ing процес, дія, стан melting, cutting
V+ -ance/-ence дія, стан conveyance, performance
V+-al назва дії renewal, disposal
V+ -ure дія, результат pressure
V+-y назва дії delivery
V+-th результат дії growth
A+ -th стан width
A+ -ness якість, стан wetness
A+ -ure якість, стан moisture
A+-y якість, стан efficiency
A+ -ity якість, стан aridity
N+ -ist особа, що займається biologist
N+ -ian той, що має відношення до ... mathematician
N+ -hood абстрактне поняття boyhood, brotherhood

Основні суфікси прикметників

Модель Значення Приклади
А+ -аl якість automatical, economical
N+-al наявність якості experimental
N+ -ful наявність якості fruitful, powerful
N+-y наявність якості sandy
V+ -able / -ible спроможний щось зробити favourable, arable
V+ -ant / -ent наявність якості resistant, different
N/V/Num.+ -ary наявність якості primary, secondary
N+ -ous наявність якості impervious
N+ -less відсутність якості waterless
N+-ic наявність якості symbolic, characteristic
N+-ly такий, що має якості основи friendly, monthly

Основні суфікси дієслів

Модель Значення Приклади
N+ -іfy дія gasify, classify
А+ -іfy дія intensify, simplify
A+-en дія moisten
N+ -ize дія computerize, modernize
N+ -ate дія indicate

Основні суфікси прислівників

Модель Значення Приклади
А+-1у змінює частину мови efficiently
N+ -ward напрямок backward (s)
Adv.+ -ward напрямок upward

Конверсія

Конверсія –це спосіб словотвору, досить поширений в англійській мові, при якому від слова однієї частини мови утворюється слово іншої частини мови без зміни зовнішньої форми слова:

to stop – a stop, зупиняти – зупинка

water – to water, вода – поливати

 

Найбільш поширеним є утворення іменника від відповідного дієслова: V → N :

to march – march

to run – run

Досить часто має місце і утворення дієслова від іменника: N → V:

pump – to pump

Часто дієслово утворюється від прикметників: А → V:

empty – to empty


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 417. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.018 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7