Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

пояснити, яким чином банк може підвищити ефективність своєї діяльності.
1.зростання рівня капіталізації банків – підвищення безпеки банківської діяльності, її можливості протистояти зовнішнім кризовим явищам.

2.зменшення кількості банків з одночасним збільшенням їх розмірів (придбання великими банками малих) або створення банківських об’єднань (консорціуми, холдінги) можливість надання великих кредитів, яких потребують найуспішніші представники українського ринку.

3.підвищення довіри з боку вкладників до банківської системи (сталість розвитку, фонд гарантування вкладів та інше) – збільшення банківських ресурсів, передусім за рахунок вкладів населення.

4.розширення банківської мережі – охоплення більшої кількості потенційних клієнтів.

5.розширення кількості банківських операцій та послуг – залучення додаткових клієнтів та збільшення комісійних доходів.

6.постійне оновлення технічної бази банків та підвищення кваліфікації співробітників.

7.всебічна підтримка з боку держави.

8.незалежність банківської системи від політичних коливань – стабільність розвитку, збільшення довіри.

 

 

1. Пояснити, з якою метою банк відкриває поточні рахунки своїм клієнтам. Яку інформацію повинен надати клієнт банку для відкриття поточного рахунку?

2. В яких випадках можуть закриватися поточні рахунків суб’єктів господарської діяльності? Описати порядок їх закриття.

3. Пояснити, з якою метою банк відкриває вкладні (депозитні) рахунки своїм клієнтам. Які фактори впливають на рівень відсоткової ставки за вкладами та депозитами?

4. Пояснити, з якою метою проводиться ідентифікація клієнтів банку. Охарактеризувати дії уповноваженого працівника банку, який проводить ідентифікацію клієнта при відкритті рахунку.

5. Охарактеризувати види та призначення рахунків, які банк може відкривати нерезидентам.

6. Охарактеризувати особливості документообігу при прийнятті готівки до каси банку

7. Охарактеризувати особливості документообігу при видачі готівки з каси банку.

8. Пояснити, в яких випадках видається грошова чекова книжка. Описати порядок її видачі клієнту банку.

9. Пояснити особливості видачі банками готівки на заробітну плату. Охарактеризувати дії економіста операційного відділу при здійсненні цієї операції.

10. Пояснити, як організована операційна каса банку та вказати джерела її поповнення. Який порядок забезпечення банків готівкою?

11. Охарактеризувати систему безготівкових розрахунків в Україні. Які переваги мають безготівкові розрахунки у порівнянні з готівковими?

12. Пояснити особливості здійснення розрахунків за допомогою платіжних доручень, які містять дату валютування. Охарактеризувати дії банку отримувача в разі, якщо до нього надійшов такий розрахунковий документ.

13. Пояснити особливості здійснення розрахунків за допомогою платіжних вимог-доручень.

14. Пояснити, в яких випадках клієнту видається розрахункова чекова книжка. Описати порядок її видачі клієнту банку. Чим забезпечується гарантована оплата чеків?

15. Пояснити особливості здійснення розрахунків за допомогою розрахункових чеків. Які дії має вчинити банк, якщо чеки в чековій книжці закінчились, а залишився вільний ліміт коштів?

16. Пояснити особливості здійснення розрахунків за допомогою платіжних вимог. Охарактеризувати дії економіста операційного відділу в разі отримання платіжної вимоги на примусового списання коштів з рахунку платника.

17. Пояснити особливості здійснення розрахунків за допомогою акредитивів. В які строки постачальник зобов’язаний надати розрахункові документи до банку при використанні зазначеного виду розрахунків?

18. Пояснити особливості здійснення розрахунків за допомогою покритого акредитиву. Вказати, які дії має вчинити банк з невикористаним залишком при закритті акредитива у зв’язку із закінченням строку дії.

19. Пояснити особливості здійснення розрахунків за допомогою непокритого акредитиву, відкритого в банку-емітенті. Які дії має вчинити банк при надходженні документів за акредитивом в разі відсутності коштів на поточному рахунку платника?

20. Охарактеризувати основні етапи процесу банківського кредитування.

21. З якою метою та у який спосіб банк визначає кредитоспроможність позичальника? Охарактеризувати фактори, що впливають на кредитоспроможність клієнта.

22. Пояснити, з якою метою та у який спосіб здійснюється інвестиційна діяльність банку

23. Пояснити, в чому полягає різниця між кредитними та інвестиційними операціями банку.

24. Пояснити порядок формування та управління портфелем цінних паперів банку.

25. Охарактеризувати ризики, що супроводжують інвестиційну діяльність банку, вказати методи управління ними.

26. Охарактеризувати основні види розрахунків за зовнішньоекономічними операціями та пояснити особливості їх здійснення

27. Пояснити, з якою метою банки надають нетрадиційні банківські послуги. В чому полягають особливості їх надання українськими банками?

28. Пояснити особливості здійснення банками лізингових операцій. Охарактеризувати фактори, що впливають на розмір лізингових платежів.

29. Пояснити особливості здійснення банками факторингових операцій. Назвати основні умови факторингового договору.

30. Пояснити, яким чином банк може підвищити ефективність своєї діяльності.

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 707. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7