Студопедия — Яким записом відображається в обліку оплата покупцем реалі­зо­ваної готової продукції?
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Яким записом відображається в обліку оплата покупцем реалі­зо­ваної готової продукції?


1. Д 311 К 361.

Кредитовий оборот за період по рахунку 701 “Дохід від реалі­зації готової продукції” складає 35000 грн., це означає, що:

1. Виручка від реалізації за період складає 35000 грн.

Валовий прибуток від реалізації готової продукції підприємст­вом, якщо виручка від реалізації – 12000 грн., податкове зобов’язання з ПДВ – (?) грн., собівартість реалізованої продукції – 8000 грн, становить (грн.):

1. 2000

Яким записом відображається в обліку податкове зобов’язання по ПДВ при реалізації товарів (без попередньої оплати покупцями за товари):

1. Д 702 К 641

Яким записом відображається в обліку списання чистого доходу від реалізації готової продукції на результати діяльності:

1. Д 701 К 791

Яким записом відображається в обліку нарахування заборго­ва­ності транспортному підприємству за доставку продукції покупцям:

1. Д 93 К 685

Визначити, який з елементів не включається до первісної вартості основних засобів, придбаних за плату:

1. Відсотки за користування кредитом.

Визначити, який з елементів включається до первісної вартості виробничих запасів, придбаних за плату:

1. Транспортно-заготівельні витрати.

Основні засоби - це:

1. Матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

 

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за:

1. Первісною вартістю.

Транспортно-заготівельні витрати:

1. Включаються до собівартості придбаних запасів.

Виробничі запаси на дату балансу оцінюються:

1. За найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

Визначити, який бухгалтерський запис відображає нарахуван­ня заробітної плати управлінському персоналу цехів виробничого підприємства:

1. Д 91 К 661

Визначити, який бухгалтерський запис відображає відпуск матеріалів для потреб управління цехами виробничого підприємства:

1. Д 91 К 20

Визначити, який бухгалтерський запис відображає нарахуван­ня амортизації основних засобів загальновиробничого призначення:

1. Д 91 К 131

Визначити, який бухгалтерський запис відображає нарахуван­ня заборгованості за пенсійним і соціальним страхуванням з суми витрат на оплату праці управлінців цехів:

1. Д 91 К 65

Визначити, який бухгалтерський запис відображає випуск готової продукції з виробництва:

1. Д 26 К 23

Витрати на виробництво продукції за способом віднесення на собівартість продукції поділяють на:

1. Прямі та непрямі.

Витрати на виробництво продукції за ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат поділяють на:

1. Змінні та постійні.

Незалежний аудит є:.

1. Самостійним видом фінансового контролю.

Сутність аудиту полягає в:

1. Зменшенні інформаційного ризику користувачів фінансової звітності.

Стратегія аудиторської перевірки залежить від:

1. Стану обліку і контролю клієнта.

Аудитор:

1. Висловлює думку про фінансову звітність.

Термін “аудит” у перекладі з латинської означає:

1. Слухати.

Історичною країною аудиту являється:

1. Англія.

 

Головна мета аудиту:

1. Встановлення загальної достовірності фінансової звітності.

Ініціативний аудит – це аудит, який проводиться з ініціативи:

1. Клієнта.

Комп’ютерний аудит здійснюється, якщо:

1. Бухгалтерський облік клієнта повністю автоматизовано.

Обсяг аудиту – це:

1. Аудиторські процедури, необхідні для досягнення мети аудиту.

Аудит відрізняється від супутніх послуг:

1. Рівнем впевненості аудитора.

Аудитору представлена можливість самостійно визначати методи аудиту:

1. Так, але в межах, встановлених стандартами аудиту.

Головна мета аудиторської перевірки:

1. Встановити достовірність звітності клієнта.

Принципи аудиту вимагають незалежності аудиторів від:

1. Клієнта.

Коли незалежність аудитора не є порушеною:

1. Аудитор навчає персонал користуватися комп’ютерною системою.

Підтвердження надходження грошових коштів – це:

1. Тести перевірки операцій по суті.

Головний принцип аудиту:

1. Незалежність.

У рекламі аудиторських послуг з етичної точки зору забороня­ється:

1. Посилатися на рекомендації органів влади.

В разі неможливості врегулювання етичного конфлікту з клієнтом, аудитор повинен:

1. Відмовитись від клієнта та повідомити його засновників і АПУ.

Аудит використовує:

1. Всі, перелічені методи.

До аудиторського висновку не включається:

1. Рівень аудиторської впевненості.

Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики в Україні впроваджуються:

1. Аудиторською палатою України.

Аудиторські фірми згідно чинного законодавства мають право:

1. Залучати на договірній основі до аудиторської перевірки аудиторів, працюючих самостійно.

Чи має право аудитор одержувати інформацію, яка не відно­ситься до звітного періоду:

1. Так, якщо він вважає це необхідним.

Аудитор відмовився надати клієнту проміжний звіт:

1. Аудитор зобов’язаний надавати проміжні звіти, якщо це обумовлено в договорі.

Аудиторські фірми згідно чинного законодавства мають право:

1. Відмовитись від надання аудиторського висновку у випадку обмеження обсягу аудиту з боку клієнта.

За кодексом професійної етики гонорар аудитора повинен відповідати:

1. Рівню підготовки та досвіду задіяного в перевірці персоналу.

При залученні стороннього експерта аудитор повинен:

1. Отримати докази того, що робота експерта відповідає меті перевірки.

Шахрайство характеризують:

1. Умисним викривленням фінансової інформації.

Чи має право податковий інспектор на ознайомлення з повним текстом аудиторського висновку:

1. Так.

Міжнародні стандарти аудиту визначають:

1. Загальні вимоги до аудиту.

Єдиний підхід до методики аудита визначають:

1. Міжнародні стандарти аудита.

Аудиторські фірми згідно чинного законодавства мають право:

1. Відмовитись від проведення аудиторської перевірки у випадку, коли клієнт не надає всю необхідну інформацію.

Аудиторські фірми можуть мати:

1. Будь-яку організаційно-правову форму.

Чи може аудиторська фірма поєднати аудит з бізнесом у сфері нерухомості:

1. Ні.

До іспиту на сертифікат аудитора не допускаються особи, які:

1. Не мають вищої освіти.

Професійні організації аудиторів право на здійснення аудиту:

1. Не можуть одержати

Аудиторська фірма має право:

1. Здійснювати економіко-правове забезпечення діяльності клієнта.

Сертифікат аудитора не може отримати особа, яка:

1. Має судимість за корисливі злочини.

Обов’язковому аудиту підлягають:

1. Підприємства, які офіційно оприлюднюють свою звітність.

Обов’язковому аудиту не підлягають:

1. Органи місцевого самоуправління.

Реєстрацію суб’єктів аудиторської діяльності здійснює:

1. Аудиторська палата України.

Сертифікацію аудиторів здійснює:

1. Аудиторська палата України.

 Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 7603. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Приготовление дезинфицирующего рабочего раствора хлорамина Задача: рассчитать необходимое количество порошка хлорамина для приготовления 5-ти литров 3% раствора...

Дезинфекция предметов ухода, инструментов однократного и многократного использования   Дезинфекция изделий медицинского назначения проводится с целью уничтожения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов - вирусов (в т...

Машины и механизмы для нарезки овощей В зависимости от назначения овощерезательные машины подразделяются на две группы: машины для нарезки сырых и вареных овощей...

Тема: Составление цепи питания Цель: расширить знания о биотических факторах среды. Оборудование:гербарные растения...

В эволюции растений и животных. Цель: выявить ароморфозы и идиоадаптации у растений Цель: выявить ароморфозы и идиоадаптации у растений. Оборудование: гербарные растения, чучела хордовых (рыб, земноводных, птиц, пресмыкающихся, млекопитающих), коллекции насекомых, влажные препараты паразитических червей, мох, хвощ, папоротник...

Типовые примеры и методы их решения. Пример 2.5.1. На вклад начисляются сложные проценты: а) ежегодно; б) ежеквартально; в) ежемесячно Пример 2.5.1. На вклад начисляются сложные проценты: а) ежегодно; б) ежеквартально; в) ежемесячно. Какова должна быть годовая номинальная процентная ставка...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия