Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Які вимірники застосовуються в бухгалтерському обліку?

1. Натуральні, грошові, трудові.

Власний капітал підприємства – це:

1. Частина в активах підприємства, яка залишається після вирахування його зобов’язань.

До власного капіталу підприємства не відноситься:

1. Кредиторська заборгованість з оплати праці.

Необоротними та оборотними можуть бути:

1. Активи.

Визначити, яка з наведених груп об’єктів обліку відноситься до необоротних активів:

1. Будинки та споруди, транспортні засоби, капітальні інвестиції, програмне забезпечення, право володіння землею

Визначити, яка з наведених груп об’єктів обліку відноситься до оборотних активів:

1. Товари на складі, готова продукція, готівка в касі, заборгованість підзвітних осіб, поточний рахунок.

Визначити, яка з наведених груп об’єктів обліку відноситься до зобов’язань:

1. Кредити банку, розрахунки за страхуванням, векселі видані, розрахунки з оплати праці, зобов’язання за облігаціями.

Бухгалтерський баланс підприємства являє собою:

1. Звіт про фінансовий стан підприємства.

Визначити, яке з наведених тверджень є вірним:

1. Активи = Зобов’язання + Капітал.

Необоротні активи дорівнюють:

1. Власний капітал + Зобов’язання - Оборотні активи.

Зобов’язання дорівнюють:

1. Активи – Власний капітал.

У першому розділі активу балансу відображаються:

1. Необоротні активи.

У другому розділі активу балансу відображаються:

1. Оборотні активи.

У першому розділі пасиву балансу відображаються:

1. Власний капітал.

У четвертому розділі пасиву балансу відображаються:

1. Поточні зобов’язання.

Визначити, яка з операцій призводить до збільшення вартості майна та збільшення зобов’язань:

1. Оприбутковано на склад нові матеріали, але гроші за них не сплачено.

Визначити, яка з операцій призводить до зміни валюти балансу:

1. Зараховано на поточний рахунок в банку аванс від покупця.

Використовуючи наведені дані, знайдіть величину статутного капіталу підприємства, грн: Будівлі – 20000. Каса – 3000. Дебітори – 3000. Витрати майбутніх періодів – 500. Кредитори – 7000. Нерозподілений прибуток - 1000:

1. 18500.

На яку дату складається бухгалтерський баланс (?):

1. З 1.01 по 31.12 звітного року.

2. На останню дату звітного періоду.

Яка з господарських операцій не впливає на валюту балансу:

1. Відпущено матеріали на виробництво продукції.

Сальдо кінцеве по активному рахунку дорівнює нулю, якщо:

1. Сальдо початкове плюс оборот за дебетом дорівнює обороту за кредитом.

Сальдо кінцеве по пасивному рахунку дорівнює нулю, якщо:

1. Сальдо початкове плюс оборот за кредитом дорівнює обороту за дебетом.

 

 

Подвійний запис забезпечує взаємозв’язок між:

1. Рахунками.

Простою проводкою називають бухгалтерський запис, в якому одночасно кореспондують:

1. Один рахунок за дебетом і один – за кредитом.

Складною проводкою називають бухгалтерський запис, в якому одночасно кореспондують:

1. Один рахунок за дебетом і два – за кредитом.

Оборотна відомість по синтетичних рахунках, як правило, складається:

1. Щомісяця.

Для складання І розділу Активу балансу використовують рахунки:

1. І класу Плану рахунків

Для складання ІІ розділу Активу балансу використовують рахунки:

1. ІІ та ІІІ класів Плану рахунків.

Для складання І розділу Пасиву балансу використовують рахунки:

1. ІУ класу Плану рахунків.

Для складання ІУ розділу Пасиву балансу використовують рахунки:

1. УІ класу Плану рахунків.

Сальдо на кінець періоду по рахунку 311 “Поточні рахунки в національній валюті” складає 50000 грн., це означає, що:

1. Наприкінці звітного періоду на рахунку є 50000 грн.

Які бухгалтерські рахунки є пасивними:

1. Кредити банку, статутний капітал, розрахунки з кредиторами.

Записи по дебету рахунку «Каса» означають :

1. Збільшення грошових коштів в касі.

Знайдіть пару активних рахунків:

1. Каса, Розрахунки з дебіторами.

Оборотна відомість по рахунках синтетичного обліку має:

1. Контрольне та інформаційне значення.

Визначити залишок на кінець місяця по рахунку «Каса», якщо сальдо на початок місяця - 40 грн., надійшло до каси протягом місяця- 1200 грн., видано з каси за місяць -1150грн.:

1. Сд - 90 грн.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій складається з :

1. 9 класів балансових та нульового класу позабалансових рахунків.

Рахунки бухгалтерського обліку по відношенню до балансу поділяють на:

1. Активні, пасивні та активно-пасивні.

Первинний облік – це:

Документування господарських операцій.Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 12730. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.021 сек.) русская версия | украинская версия