Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Які основні принципи боротьби із корупцією?
3. Правовий аналіз Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні»

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления : курс лекций / Г.В. Атаманчук. - 2-е изд. дополи. - М. : Омега-Л, 2004. - 584 с.

2. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень : проб­леми теорії, методології, практики : монографія / В.Д. Бакуменко. -К. : Вид-во УАДУ, 2000.

3. Василенко И.А. Государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франція, Германия : учеб пособ. / И.А. Василенко. -2-е изд., перераб. и доп. - М. : Логос, 2000. - 200 с.

4. Мельник А.Ф. Державне управління : підручник / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна; за ред. А.Ф. Мельник. - К. : Знання, 2009. - 582 с.

5. Державне управління : навч. посіб. / В.Я. Малиновський. - Луцьк, 2000. -558 с.

6. Державне управління та державна служба : словник-довідник / О.Ю. Оболенський. - К. : КНЕУ, 2005. -208 с.

7. Державне управління в Україні : централізація і децентралізація : монографія / кол. авт; відп. ред. проф. Н.Р. Нижник. - К. : УАДУ при Президентові України, 1997. - 448 с.

8. Дзюндзюк В.Б. Ефективність діяльності публічних організацій : монографія / В.Б. Дзюндзюк. - X. : ХарРІ УАДУ «Магістр», 2003. -236 с.

9. Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» // Відомості Верховної Рада України. - 2000. -№48.-С 409.

10. Закон України «Про джерела фінансування органів державної влади» від 20.06.1999 р. №783-Х1V // Уряд, кур'єр. - 1999. - № 165.

11. Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.96 р. №393/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 47. - С. 256.

12. Закон України «Про інформацію» від 2 жовт. 1992 р. № 2657-ХII /'/ Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 48. - С. 650.

13. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. -1997.-№24.-С. 170.

14. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квіт. 1999р. № 586-ХІV//Офіц. вісник України.- 1999.- № 18. - С. 190.

15. ІЗ.Чиркин В.Е. Публичное управление : учебник / В.Е. Чиркин. - М. : Юристь, 2004. -475 с.

 Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 200. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.001 сек.) русская версия | украинская версия