Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Практичне заняття №1
ТЕМА: «ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ТА ГРОМАДСЬКА ЕКСПЕРТИЗА»

План:

1. Сутність громадського контролю.

Сучасне українське суспільство досить часто стикається з необхідністю подолання кризових явищ. Однією з головних умов їх подолання є підвищення ефективності державного управління в країні. Причому це підвищення має відбуватися за умов запровадження принципів прозорості та відкритості в діяльність усіх секторів суспільного життя, зокрема в діяльність органів державного управління та місцевого самоврядування. У демократичному суспільстві існує значна кількість інструментів та механізмів для досягнення цієї мети, й одним з найбільш результативних можна вважати громадський контроль за діяльністю органів влади. Нещодавно у практиці державного управління з’явилося поняття громадської експертизи. Постановою Кабінету Міністрів України 5 листопада 2008 р. був затверджений Порядок сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади. Оскільки дана процедура є новою у вітчизняній практиці, у тому числі й науковій, вона потребує ретельного аналізу та дослідження.

Громадський контроль – це одна з функцій громадянського суспільства, проявом якої є публічна перевірка діяльності органів влади з боку громадян та їх об’єднань на відповідність цілей, які влада проголошує,

спрямована на корегування як цієї діяльності, так і самих цілей.

З позиції наукового підходу громадський контроль розглядається як інструмент громадської оцінки ступеня виконання органами влади та іншими підконтрольними об’єктами їх соціальних завдань. Тобто характерні відмінності громадського контролю від будь-якого іншого виду контролю знаходяться в суб’єктно-об’єктній сфері й полягають у тому, що, по-перше, громадський контроль здійснюється саме громадськістю і, по-друге, у процесі здійснення громадського контролю контролюється виконання саме соціальних завдань, безпосередньо пов’язаних із захистом та реалізацією прав і свобод громадян, задоволенням та узгодженням

соціальних потреб та інтересів населення.

2. Головна мета та завдання громадського контролю.

Головна мета громадського контролю – усунення та попередження причин, які породжують цю невідповідність між заданими та фактичними результатами, забезпечення додержання об’єктами контролю відповідних норм.

Завдання громадського контролю полягає в тому, щоб не допустити дій контрольованих суб’єктів за межами законності й правопорядку, попередити можливі відхилення від намічених цілей, а також інтересів суспільства та його суб’єктів, а в разі появи цих відхилень усунути їх негативні наслідки.

3. Громадська експертиза. Досить часто поняття «громадський контроль» ототожнюють з поняттям «громадська експертиза». За визначенням, яке міститься в Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади є складовою механізму демократичного управління державою, який передбачає проведення інститутами громадянського суспільства оцінки діяльності органів виконавчої влади, ефективності прийняття і виконання такими органами рішень, підготовку пропозицій щодо вирішення суспільно значущих проблем для їх урахування органами виконавчої влади у своїй роботі. Як можна побачити, порівнявши визначення термінів «громадський контроль» та «громадська експертиза», така позиція має під собою підстави.

Водночас громадська експертиза часто розглядається як одна з форм громадського контролю, поряд із соціологічними та статистичними дослідженнями, участю громадян у виборах, референдумах, громадських слуханнях тощо. Більш доречним є підхід, який розглядає громадську експертизу як складову громадського контролю, оскільки проводити перевірку органів влади шляхом проведення громадської експертизи їх діяльності є цілком доречним. Водночас, громадський контроль не може цілком ототожнюватись з громадською експертизою або бути складовим цього поняття, оскільки контроль може проводитись будь-ким, а головною умовою здійснення експертизи є те, що її проводять фахівці, тобто експерти.

Необхідно зазначити, що термін «громадський контроль» уже давно увійшов до наукового та суспільного лексикону, поняття ж громадської експертизи ще не є усталеним.

Отже, під «громадською експертизою діяльності органу влади» розуміють комплексне дослідження, вивчення, перевірку, аналіз, оцінку (кількісну та/або якісну) діяльності або бездіяльності органу влади, його рішень та інших офіційних письмових документів, що здійснюється представниками легалізованих об’єднань громадян з метою надання обґрунтованого експертного висновку про їх відповідність чинному законодавству, очікуванням громадян та їх уявленням про справедливість й подальшого врахування експертних пропозицій і громадської думки для вдосконалення діяльності органу влади у відповідній сфері суспільного життя.

Право здійснення громадської експертизи належить інститутам громадянського суспільства, які слід розуміти як громадські організації, професійні та творчі спілки, організації роботодавців, благодійні й релігійні організації, органи самоорганізації населення, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства й установи, легалізовані відповідно до законодавства. Також, право здійснення громадського контролю має належати тим інститутам громадянського суспільства, серед видів діяльності яких є здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх установ.

4. Громадський експерт. Громадська експертиза здійснюється безпосередньо представниками вищезазначених інституцій – громадськими експертами. Громадський експерт – фахівець у будь-якій галузі, що проводить громадську експертизу діяльності органу влади, бездоганно володіє методикою проведення громадської експертизи, знає нормативну базу, яка регламентує дану процедуру, та, спираючись на власний досвід і професіоналізм, керуючись принципами неупередженості й відповідальності, здатний надавати кваліфікований експертний висновок, розробляти конкретні рекомендації щодо підвищення ефективності й результативності діяльності органу влади.Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 299. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия