Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Сутність доходу, його визначення й оцінка.


ЛЕКЦІЯ 13.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ, ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ.

 

1. Сутність доходу, його визначення й оцінка.

2. Класифікація доходів підприємства за видами діяльності.

3. Оцінка та визначення доходів.

 

Сутність доходу, його визначення й оцінка.

 

Визнання доходу- це ймовірність збільшення майбутніх економічних вигод у вигляді збільшення активу або зменшення зобов’язань, а також при достовірно визначеній оцінки.

До складу доходів не входять:

Ø Податок на додану вартість, сума акцизів, інших податків і обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету і позабюджетних фондів.

Ø Сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт та послуг).

Ø Сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт та послуг).

Ø Передбачені договором, суми завдатку під заставу або в погашення позики.

Ø Надходження, що належать іншим особам.

При визнанні доходу необхідно брати до уваги також фінансовий наслідок цих подій.А саме дохід визнається в момент збільшення активу або зменшення зобов’язань, що обумовлюють збільшення власного капіталу.

Доход визнається за умов, коли:

Ø Покупцеві передані ризики і вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію (товари).

Ø Підприємство не контролює і не має право управляти реалізованою продукцією.

Ø Достовірно визначена сума доходу.

Ø Є впевненність, що в результаті операції збільшаться економічні вигоди підприємства, а витрати, пов’язані з операцією, будуть достовірно визначені.

Дохід не визнається, якщо здійснюється обмін продукцією, які є подібними за призначенням та мають справедливу вартість.

Доходи включаються до складу об’єктів облікового процесу на підставі принципів:

1. Принцип нарахування- передбачає відображення в обліку доходів і витрат, і у момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати або сплати грошових коштів. Наприклад, якщо відвантаження продукції здійснюється в одному звітному періоді, а оплата (за умовою договору) буде здійснюватись в наступному звітному періоді, то дохід визнається і відображається в обліку на дату відвантаження продукції.

2. Принцип відповідальності- передбачає визначення фінансового результату шляхом порівняння доходів звітного періоду з витратами цього періоду, понесеними для отримання цих доходів. Наприклад, при відображенні в обліку визнаного доходу від реалізації продукції одночасно визначаються і відображаються в обліку її собівартості і всі витрати, пов’язані з такою реалізацією.

При наданні послуг, доход визнається виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.Вірно оцінений результат такої операції може бути за умов:

Ø Можливості достовірної оцінки доходу.

Ø Ймовірність надходження економічних вигод від надання послуг.

Ø Можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату балансу.

Ø Можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та необхідних для їх завершення.

 

Цільове фінансування не визнається доходом до тих пір, поки не буде підтвердження того, що воно буде отримане.А отримавши, цільове фінансування визнається доходом протягом періодів, коли були здійснені витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування.

Якщо підприємство витрати вже понесло, то отримане фінансування визнається доходом того періоду, в якому утворилася дебеторська заборгованість, пов’язана з цим фінансуванням.

У випадку, коли активи використовуються іншими сторонами, дохід визнається у вигляді:

· Відсотків – плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані підприємству.Визначаються у періоді, до якого вони належать, пропорційно часу, виходячи з бази їх нарахування.

· Роялті – платежі за використання нематеріальних активів підприємства.Визнаються на підставі нарахування згідно економічного змісту відповідної угоди.

· Дивиденти – частина чистого прибутку, розподілена між учасниками відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства.Визнаються, коли виникає час прийняття рішення про їх виплату.Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 2317. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Дезинфекция предметов ухода, инструментов однократного и многократного использования   Дезинфекция изделий медицинского назначения проводится с целью уничтожения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов - вирусов (в т...

Машины и механизмы для нарезки овощей В зависимости от назначения овощерезательные машины подразделяются на две группы: машины для нарезки сырых и вареных овощей...

Классификация и основные элементы конструкций теплового оборудования Многообразие способов тепловой обработки продуктов предопределяет широкую номенклатуру тепловых аппаратов...

Виды сухожильных швов После выделения культи сухожилия и эвакуации гематомы приступают к восстановлению целостности сухожилия...

КОНСТРУКЦИЯ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ ВАГОНА Тип колёсной пары определяется типом оси и диаметром колес. Согласно ГОСТ 4835-2006* устанавливаются типы колесных пар для грузовых вагонов с осями РУ1Ш и РВ2Ш и колесами диаметром по кругу катания 957 мм. Номинальный диаметр колеса – 950 мм...

Философские школы эпохи эллинизма (неоплатонизм, эпикуреизм, стоицизм, скептицизм). Эпоха эллинизма со времени походов Александра Македонского, в результате которых была образована гигантская империя от Индии на востоке до Греции и Македонии на западе...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.021 сек.) русская версия | украинская версия