Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг).

ЧД=Д-(ПДВ+АЗ+ІЗ+ІВ) ;

де Д- дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг);

ПДВ- податок на додану вартість;

АЗ- акцизний збір;

ІЗ- інші збори або податки з обороту;

ІВ- інші витрати.

 

2. Розрахунок валового прибутку (ВП(З)):

ВП(З)=ЧД-СР ,

де ЧД- чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

СР- собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг).

3. Визначення собівартості готової продукції, виробленої за звітний період (СГП):

СГП=ЗНВп+Взп-ЗНВк ,

де ЗНВп- залишок незавершеного виробництва на початок звітного періоду;

Взп – витрати на виробництво звітного періоду;

ЗНВк- залишок незавершеного виробництва на кінець звітного періоду;

4. Визначення собівартості реалізованої продукції (СРП):

СРП=ЗГПп+СПз-ЗГПк ,

де ЗГПп – залишок готової продукції на початок звітного періоду;

СПз – собівартість продукції, виробленої за звітний період;

ЗГПк – залишок готової продукції на кінець звітного періоду.

5. Визначення фінансового результату від операційної діяльності (ФРод):

ФРод=ВП(З)+ІОД-(АВ+ВЗ+ІОВ),

де ВП(З) – валовий прибуток (збиток);

ІОД – інші операційні доходи ;

АВ – адмінистративні витрати ;

ВЗ – витрати на збут ;

ІОВ – інші операційні витрати.

6. Розрахунок фінансового результату- прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування (ФРзд):

ФРзд=ФРод+((ДК+ІФД+ІД)-ФВ+ВК+ІВ),

де ФРод – фінансовий результат від операційної діяльності;

ДК – дохід від участі в капіталі;

ІФД – інші фінансові доходи;

ІД – інші доходи ;

ФВ – фінансові витрати ;

ВК – витрати від участі в капіталі;

ІВ – інші витрати.

7. Розрахунок фінансового результату прибутку (збитку) від звичайної діяльності (П(З))%

П(З)=ПЗзд-ПП.

де П – прибуток від звичайної діяльності до оподаткування;

Ззд – збиток від звичайної діяльності до оподаткування ;

ПП – податок на прибуток.

8. Розрахунок чистого прибутку або збитку (ЧП(З)):

ЧП(З)=ФРзд_+Днд+_ППнд+_Внд+_ЗППнд,

де ФРзд – фінансовий результат від звичайної діяльності;

Днд – дохід від надзвичайної діяльності;

ППнд – податок на прибуток від надзвичайної діяльності ;

Внд – витрати від надзвичайної діяльності;

ЗПП – зменшення податку на прибуток від збитків від надзвичайної діяльності.

 

В бухгалтерському обліку дохід відображується в сумі справедливої вартості активів, що отримні або підлягають отриманню.

При відсроченні платежу виникає різниця між справеливою вартістю та номінальною сумою, що підлягає отриманню за продукцію. Ця різниця визначається доходом у вигляді відсотків.

Сума доходів від бартерних операцій визначається за справедливою вартістю активів, що одержані або мають бути отримані підприємством, зменшеними або збільшеними на сумупереданих або одержаних грошових коштів та їх еквівалентів.Якщо таку вартість достовірно визначити не можливо, то дохід визначається за справедливою вартістю активів, що передані за цим бартерним контрактом.

 Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 25629. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.016 сек.) русская версия | украинская версия