Студопедия — 2 страница.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

2 страница.


Вопрос 52. "Позитивті" сөзі қандай мағына береді (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Прогресс
() Регресс
(+) Оң, жағымды
() Әлеуметтік
() Саяси

 

Вопрос 53. Әлеуметтанудың классикалық негізін салушылар "Конфуций" (Тип: Верно/неверно, Баллов: 1, Попыток: 1)
() дұрыс
(+) дұрыс емес

 

Вопрос 54. Маркстік теория бойынша әлеуметтік құрлымның өзегі "Таптар" (Тип: Верно/неверно, Баллов: 1, Попыток: 1)
(+) дұрыс
() дұрыс емес

 

Вопрос 55. Тұлға ұғымы нені білдіреді? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Жалпы адамзаттың қасиеттері мен қабілеттерін
() Адамзаттың әлеуметтік және психологиялық белгілерін
() Нақты адам ұғымын
(+) Жеке адамның даму нәтижесін, адамдық бүкіл сапаларының жүзеге асуын
() Жоғарыдағының бәрі

 

Вопрос 56. Қоғамды жоғары - ғұламалар яғни мемлекет басқарушылар, орта әскерлер және төменгі қолөнершілер мен шаруалар деп үшке бөлген ежелгі грек ойшылы (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Аристотель
(+) Платон
() Сократ
() Пифагор
() Барлығы дұрыс емес

 

Вопрос 57. ХХғ. Басында топ терминін алғаш рет ғылыми айналымға енгізген Американдық социолог (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
(+) Кулли
() Харчева
() Мертон
() Бабосов
() Пригожин

 

Вопрос 58. Девиацияның әлеуметтанулық тұрғыдан алғашқы болып түсіндірмесін берген социолог (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Р. Мертон
() Ч. Ламброзо
(+) Э. Дюркгейм
() М. Вебер
() Т. Парсонс

 

Вопрос 59. Ұжымдық сананың қоғамда маңызды орын алатындығы туралы пікір айтқан сациолог "О. Конт" (Тип: Верно/неверно, Баллов: 1, Попыток: 1)
() дұрыс
(+) дұрыс емес

 

Вопрос 60. Өзін-өзі өлтіру ең алдымен ішкі сезімдеріне байланысты емес ол сыртқы адамдардың әсерінен туындайды деген ғалым (Тип: Ввод строки, Баллов: 1, Попыток: 1)
Допустимые ответы
Дюркгейм
дюркгейм
ДЮРКГЕЙМ

 

 

Вопрос 61. Дара тұлғаның қалыптасуына әсер ететін факторларды көрсетіңіз: (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Биологиялық мұрагерлік
() Мәдениет
() Жанұялық тәрбие
() Индивидуалды тәрбие
(+) Аталғандардың бәрі

 

Вопрос 62. Мазмұнына қарай топтар нешеге бөлінетіндігін анықтаңыз: (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
(+)  
()  
()  
()  
()  

 

Вопрос 63. Девианттық мінез-құлықтың шығу себебі қоғамның мәдени мақсаттары мен оған жетудің әлеуметтік қолдау тапқан құралдары мен әдістері арасындағы алшақтықта деп көрсеткен социолог. "Р. Мертон" (Тип: Верно/неверно, Баллов: 1, Попыток: 1)
(+) дұрыс
() дұрыс емес

 

Вопрос 64. П. Сорокин әлеуметтік мобильділікті нешеге бөлді (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
()  
(+)  
()  
()  
()  

 

Вопрос 65. ХХғ. 50-60 жылдарында американдық социологтар Д. Бель, У. Растау және Француз социологы Р. Арон қоғам дамуының үш сатысы туралы теория ұсынды. Олар: (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Аңшылық, терімшілік, бағбаншылық
() Дәстүрлі, нарықтық, өндірістік
() Әскери, шаруашылық, өндірістік
() Аңшылық, егіншілік, өндірістік
(+) Дәстүрлі, индустриалды, постиндустриалды

 

Вопрос 66. Адамның өмір сүру үшін қажетті білімдерді, нормаларды, құндылықтарды меңгеруі, тұлға болып қалыптасуының социологияда атауы (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
(+) Әлеуметтену процесі
() Тәрбие беру процесі
() Білім беру процесі
() Қалыптасу процесі
() Тұрғаның даму процесі

 

Вопрос 67. Мүшелері арасында олардың тұлғалық қасиетінің көптеген аспектісін қамтитын тікелей байланыс орнайтын тұрақты эмоциялық қарым-қатынас қалыптасатын азғана адамдардың тобы (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
(+) Алғашқы топ
() Екінші топ
() Әлеуметтік топ
() Нәсілдік топ
() Кәсіби топ

 

Вопрос 68. Белгілі бір географиялық аумағы, ортақ заң жүйесі, әлеуметтік мәдени ортасы бар адамдардың жиынтығы (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Ұжым
() Топ
() Тап
(+) Қоғам
() Ұйым

 

Вопрос 69. Қауым немесе ауылдық қоғам дегенді білдіретін ұғым (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Дәстүрлі қоғам
(+) Гемайншафт
() Гезельшафт
() Индустриалдық сатыға дейінгі қоғам
() Барлығы дұрыс

 

Вопрос 70. Мемлекеттің демографиялық саясаты неге бағытталған (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
(+) Ана мен баланы қорғау және тууды қамтамасыз етуге
() Азаматтардың материалдық әл-ауқатын көтеруге
() Әлеуметтік қатынастарды нығайтуға
() Материалдық қамсыздандыру деңгейін көтеруге
() Халықты әлеуметтік тұрғыдан қорғауды нығайтуға

 

Вопрос 71. Әдеттер қимылдың қай түріне жатады (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Нормативтік
() Дәстүрлік
() Рольдік
(+) Аффективтік
() Сезімдік

 

Вопрос 72. Қоғамның негізгі даму жолдары қандай? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Ревалюциялық
() Эвалюциялық
() Реформалық
(+) Революциялық және эвалюциялық үйлесімділігі
() Секіріп өту жолы

 

Вопрос 73. Адамның қоғамдағы орнын анықтайтын статус (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() қолжеткізген статус
() жазылған статус
(+) негізгі статус
() аралас статус
() барлығы дұрыс

 

Вопрос 74. Cорокин көзқарасына сәйкес әлеуметтік мобильділік әлеуметтік сатыдан сатыға қозғалуды білдіреді (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Жоғары және төменгі сызық бағытымен
() Бір қалыпты әлеуметтік деңгейде
(+) Тік және көлденең сызық бағытымен
() Жоғары бағытпен
() Жеке адамның жаңа әлеуметтік мәртебесінің бекітілуімен

 

Вопрос 75. Аномия процесі нені білдіреді (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Адамдардың миграциясы
(+) Құндылықтардың ірі өзгерістері
() Халық құрамындағы өзгерістер
() Адамдардың білім дәрежесіндегі өзгерістер
() Топтардың қайшылығы

 

Вопрос 76. Социологиялық теорияның құрлымы қандай (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
(+) Макрожәне микросоциология
() Әлеуметтік динамика және статика
() Әлеуметтік прогресс және өлшеуші регресс
() Әлеуметтік философия
() Әлеуметтік заңдар және әлеуметтік категория

 

Вопрос 77. Мемлекеттің демографиялық саясаты неге бағытталған (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
(+) Ана мен баланы қорғау және тууды қамтамасыз етуге
() Азаматтардың материалдық әл-ауқатын көтеруге
() Әлеуметтік қатынастарды нығайтуға
() Материалдық қамсыздандыру деңгейін көтеруге
() Халықты әлеуметтік тұрғыдан қорғауды нығайтуға

 

Вопрос 78. Белгілі бір ортақ белгілері бар яғни мүдделері, құндылық бағдарлары, атқаратын қызмет, іс-әрекеттері ұқсас адамдардың жиынтығы (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
(+) Әлеуметтік топтар
() Әлеуметтік институттар
() Ұйым
() Ұжым
() Бірлестік

 

Вопрос 79. Кеңейтілген жанұя бұл- (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Жаңа туылған сәбиі бар жанұя
() Көп балалы жанұя
(+) Нуклиарлы жанұя және басқада туысқандарын қамтитын жанұялық құрылым
() Ата - аналарымен балаларын ғана қамтитын жанұялық құрылым
() Баласы жоқ жанұя

 

Вопрос 80. Әлеуметтік мобильділік терминін 1927 жылы әлеуметтануға енгізген кім? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Барбер
() Турен
(+) Сорокин
() Уолнер
() Дарендорф

 

Вопрос 81. П. Сорокин бойынша әлеуметтік топтардың түрлері (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Нарықтық және нарықтық емес
() Формальді және формальсіз
() Ресми және бейресми
(+) Ұйымдасқан және ұйымдаспаған
() Дәстүрлі және кәсіби

 

Вопрос 82. Жанұяда әлеуметтендіру обьектісі болып табылатын (Тип: Ввод строки, Баллов: 1, Попыток: 1)
Допустимые ответы
бала
Бала
БАЛА

 

 

Вопрос 83. М. Вебер бойынша теңсіздіктің компоненттерін нешеге бөлінетіндігін көрсетіңіз: (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Байлық, бедел, білім
() Билік, бедел, байлық, білім, діни-көзқарас
(+) Байлық, бедел, билік
() Позиция, меншік, билік, күшжігер
() Барлығы дұрыс емес

 

Вопрос 84. Жанұяның негізгі белгісі (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Некенің заңды түрде тіркеуі
(+) Некелік немесе туысқандық байланыстар
() Бөлек мүлік
() Бөлек тұру
() Өзара сыйластық пен махаббатқа негізделген қатынастар

 

Вопрос 85. Бірнеше еркекпен бірнеше әйелдің некелесуі "Топтық неке" деп аталады ма? (Тип: Верно/неверно, Баллов: 1, Попыток: 1)
(+) дұрыс
() дұрыс емес

 

Вопрос 86. Социометриялық сұраудың барлық нәтижелерін жекелік социометриялық карточкалардан жалпы таблицаға енгізілудің атауы (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
(+) Социоматрица
() Социограмма
() Формолограмма
() Локограмма
() Каммуникограмма

 

Вопрос 87. Социологиялық әдіс бұл- (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
(+) Қоғамдық пікірдің күйі туралы хабар алуға бағытталған сұрау әдісі
() Тұрғылықты орындарына байланысты халыққа сұрау жүргізу
() Құжаттарды талдаудың социологиялық әдістерінің бірі
() Зерттеу тақырыбының құрылымын анықтайтын алдын ала ойластырылған сұрақтардан тұратын, сұрау әдісі
() Жеке адамдар арасындағы қарым-қатынас

 

Вопрос 88. Қауым немесе ауылдық қоғам дегенді білдіретін ұғым (Тип: Ввод строки, Баллов: 1, Попыток: 1)
Допустимые ответы
Гемайншафт
гемайншафт
ГЕМАЙНШАФТ

 

 

Вопрос 89. Әлеуметтануда девианнттық мінез-құлықтың неше түрін көрсетеді (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
()  
()  
()  
()  
(+)  

 

Вопрос 90. Девицияны өзіне қамтитын негізгі компоненттерін көрсетіңіз (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Белгілі бір мінез-құлқы бар адам
() Мінез-құлықты девианттық ретінде бағалайтын критерилер, норма және күтілетін мінез-құлық
() Белгілі бір мінез-құлыққа жауап қайтаратын басқа топ немесе ұйым
(+) Барлығы дұрыс
() Барлығы дұрыс емес

 

Вопрос 91. Индивидтің өзінің жеке күш жігері арқылы жеткен статусы (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
(+) Қолжеткізген статус
() Жазылған статус
() Негізгі статус
() аралас статус
() барлығы дұрыс

 

Вопрос 92. Маргиналдық тұлға дегеніміз (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Құбалмалы мінезді тұлға
() Жеккөрнішті тұлға
() Ерекше қасиетті тұлға
(+) Жаңа бөтен нормалармен құндылықтарды қабылдаушы тұлға
() Биологиялық жетілген, әлеуметтендірілген тұлға

 

Вопрос 93. Ұжымдық сананың қоғамда маңызды орын алатындығы туралы пікір айтқан сациолог (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() О. Конт
(+) Э. Дюркгейм
() М. Вебер
() П. Сорокин
() Г. Спенсер

 

Вопрос 94. Әлеументтендірудің агентін көрсетіңіз (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Білім беру институттары
() Жанұя
() Әлеуметтік бейімдеу орталықтары
() Әлеуметтік орта
(+) Барлығы дұрыс

 

Вопрос 95. П. Сорокин қай тұжырымдамалардың авторы болып саналады? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Диалектикалық матерализм
() Тарихи матерализм
(+) Әлеуметтік стратификация, мобильділік
() Қоғамның мәдени, тарихи типтік теориясы
() Субьективтік идеализм

 

Вопрос 96. Әлеуметтік мобильділік терминін 1927 жылы әлеуметтануға енгізген кім? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Барбер
() Турен
(+) Сорокин
() Уолнер
() Дарендорф

 

Вопрос 97. Cорокиннің көзқарасына сәйкес әлеуметтік мобильділік әлеуметтік сатыдан сатыға қозғалуды анықтайтын топты көрсетіңіз: (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Жоғары және төменгі сызық бағытымен
() Бір қалыпты әлеуметтік деңгейде
(+) Тік және көлденең сызық бағытымен
() Жоғары бағытпен
() Жеке адамның жаңа әлеуметтік мәртебесінің бекітілуімен

 

Вопрос 98. Мемлекеттік басқару биліктің қай түріне жатады? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Дәстүрлік
() Хорезматикалық
(+) Легалдық
() Жеке бастық
() Рухани

 

Вопрос 99. Адамды тұлға, яғни белгілі бір тип, бірнеше адамның үлгісі, бейнесі ретінде қарайды (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
(+) Әлеуметтік өлшем
() Психологиялық өлшем
() Демографиялық өлшем
() Ғылыми өлшем
() Барлығы дұрыс

 

Вопрос 100. Тұлға аралық қатынастардың, шағын топтағы ұжымдық мінез-құлықтың нақты әлеуметтік құбылыстардың пайда болуы мен даму процестеріне әсерін сипаттайтын теориялар (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Әлеуметтік динамика
() Әлеуметтік статика
() Макросоциология
(+) Микросоциология
() Теориялық социология

 

Вопрос 101. Социологиялық теорияның құрлымы қандай (Тип: Ввод строки, Баллов: 1, Попыток: 1)
Допустимые ответы
макро және микросоциология
Макро Және Микросоциология
МАКРО ЖӘНЕ МИКРОСОЦИОЛОГИЯ

 

 Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 3533. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Весы настольные циферблатные Весы настольные циферблатные РН-10Ц13 (рис.3.1) выпускаются с наибольшими пределами взвешивания 2...

Хронометражно-табличная методика определения суточного расхода энергии студента Цель: познакомиться с хронометражно-табличным методом опреде­ления суточного расхода энергии...

ОЧАГОВЫЕ ТЕНИ В ЛЕГКОМ Очаговыми легочными инфильтратами проявляют себя различные по этиологии заболевания, в основе которых лежит бронхо-нодулярный процесс, который при рентгенологическом исследовании дает очагового характера тень, размерами не более 1 см в диаметре...

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ МОРФЕМНОГО СОСТАВА СЛОВА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ В практике речевого общения широко известен следующий факт: как взрослые...

СИНТАКСИЧЕСКАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ В языке различаются уровни — уровень слова (лексический), уровень словосочетания и предложения (синтаксический) и уровень Словосочетание в этом смысле может рассматриваться как переходное звено от лексического уровня к синтаксическому...

Плейотропное действие генов. Примеры. Плейотропное действие генов - это зависимость нескольких признаков от одного гена, то есть множественное действие одного гена...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия