Студопедия — 6 страница.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

6 страница.


Вопрос 255. Әлеуметтанудың пайда болуына кімнің еңбектері әсер етті (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Аристотельдің
() Платонның
(+) Француз энциклопидистерінің (Вольтер, Дидро, Руссо)
() Макиавеллидің
() Маркстің

 

Вопрос 256. Белгілі бір әлеуметтік қажетіліктерді қанағаттандыруға арналған рөлдер мен статустардың жиынтығы (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Әлеуметтік роль
(+) Әлеуметтік институт
() Ұйым
() Ұжым
() Әлеуметтік статус

 

Вопрос 257. Тұлға аралық қатынастардың, шағын топтағы ұжымдық мінез-құлықтың нақты әлеуметтік құбылыстардың пайда болуы мен даму процестеріне әсерін сипаттайтын теориялар (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Әлеуметтік динамика
() Әлеуметтік статика
() Макросоциология
(+) Микросоциология
() Теориялық социология

 

Вопрос 258. Алдын-ала жоспарланбаған құбылыстарды, іс-әрекеттерді әлеуметтік оқиғаны бақылау мынаған қатыстысты- (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
(+) Кездейсоқ
() Тексерілетін
() Далалық
() Лабараториялық
() Эксприменталды

 

Вопрос 259. Т. Парсонс әлеуметтік бақылаудың қанша әдісін көрсетті (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
()  
()  
(+)  
()  
()  

 

Вопрос 260. Қоғамның әлеуметтік өмірін зерттейтін ғылым (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Саясаттану
() Экономика
(+) Социология
() Тарих
() Педагогика

 

Вопрос 261. Отбасының негізгі функциясы (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
(+) Репрадуктивті
() Өндірістік
() Тәрбиелеу
() Шаруашылық
() Моральдық-жауапкершілік

 

Вопрос 262. Белгілі бір ортақ белгілері бар яғни мүдделері, құндылық бағдарлары, атқаратын қызмет, іс-әрекеттері ұқсас адамдардың жиынтығы (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
(+) Әлеуметтік топтар
() Әлеуметтік институттар
() Ұйым
() Ұжым
() Бірлестік

 

Вопрос 263. Өз тобының мүшесімен некелесу (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Экзогамия
() Полигамия
() Полигиния
() Полиандрия
(+) Эндогамия

 

Вопрос 264. Страта түсінігі нені білдіреді (Тип: Ввод строки, Баллов: 1, Попыток: 1)
Допустимые ответы
Жіктер
жіктер
ЖІКТЕР

 

 

Вопрос 265. Белгілі бір әлеуметтік қажетіліктерді қанағаттандыруға арналған рөлдер мен статустардың жиынтығын көрсетіңіз: (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Әлеуметтік роль
(+) Әлеуметтік институт
() Ұйым
() Ұжым
() Әлеуметтік статус

 

Вопрос 266. Революция "тарихтың локамативі" деп айтқан кім? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Вебер
(+) Маркс
() Ленин
() Сорокин
() Плеханов

 

Вопрос 267. Қоғамдық жүйенің негізгі элементтерінің өзара әрекеттерін, топаралық қатынастарды, кең көлемдегі әлеуметтік процестермен заңдылықтарды сипаттайтын теориялар жататын социологиялық білімнің деңгейі (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Әлеуметтік динамика
() Әлеуметтік статика
(+) Макросоциология
() Микросоциология
() Теориялық социология

 

Вопрос 268. Адамның статусына байланысты күтілетін мінез-құлық (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() әлеуметтік статус
(+) әлеуметтік рол
() әлеуметтік мінез-құлық
() әлеуметтік конфликт
() әлеуметтік позиция

 

Вопрос 269. Страта түсінігі нені білдіреді (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Диспозиция
(+) Жіктер
() Таптар
() Топтар
() Бағдар

 

Вопрос 270. Белгілі бір әлеуметтік қажетіліктерді қанағаттандыруға арналған рөлдер мен статустардың жиынтығын түсіндіріңіз: (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Әлеуметтік роль
(+) Әлеуметтік институт
() Ұйым
() Ұжым
() Әлеуметтік статус

 

Вопрос 271. Әлеуметтік стратификация және әлеуметтік мобильділік терминдерін ғылыми айналымға енгізген социолог "М. Вебер" (Тип: Верно/неверно, Баллов: 1, Попыток: 1)
() дұрыс
(+) дұрыс емес

 

Вопрос 272. Әртүрлі топтар өз қызығушылықтары мен мүдделері үшін күресетін қоғамды ішкі қарама-қайшылықтарға толы деп және осыларды қоғамның әлеуметтік дамуының қайнар көзі ретінде қарастыратын социологиялық бағыт (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Қолданбалы социология
() Микросоциология
() Макросоциология
(+) Конфликтология
() Ревалюция

 

Вопрос 273. Социология қоғамды екі деңгейде зерттейді (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
(+) Макро және микро деңгейде
() Жалпы және ерекше деңгейде
() Тікелей және жанама түрде
() Формальді және формальсіз
() барлығы дұрыс

 

Вопрос 274. Девианттық мінез-құлықтың шығу себебі қоғамның мәдени мақсаттары мен оған жетудің әлеуметтік қолдау тапқан құралдары мен әдістері арасындағы алшақтықта деп көрсеткен социолог (Тип: Ввод строки, Баллов: 1, Попыток: 1)
Допустимые ответы
Мертон
мертон
МЕРТОН

 

 

Вопрос 275. Әлеуметтік бақылауды қай ғалым енгізді? (Тип: Ввод строки, Баллов: 1, Попыток: 1)
Допустимые ответы
Тард
ТАРД
тард

 

 

Вопрос 276. Аномия теориясын ұсынған ғалым (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Р. Мертон
() Ч. Ламброзо
(+) Э. Дюркгейм
() М. Вебер
() Т. Парсонс

 

Вопрос 277. Адам субьект ретінде бұл- (Тип: Ввод строки, Баллов: 1, Попыток: 1)
Допустимые ответы
Сана иесі
Сана Иесі
сана иесі
САНА ИЕСІ

 

 

Вопрос 278. Мүшелері арасында олардың тұлғалық қасиетінің көптеген аспектісін қамтитын тікелей байланыс орнайтын тұрақты эмоциялық қарым-қатынас қалыптасатын азғана адамдардың тобы (Тип: Ввод строки, Баллов: 1, Попыток: 1)
Допустимые ответы
ЕҢ АЛҒАШҚЫ ТОП
ең алғашқы топ
Ең алғашқы топ

 

 

Вопрос 279. Белгілі бір әлеуметтік қажетіліктерді қанағаттандыруға арналған рөлдер мен статустардың жиынтығы (Тип: Ввод строки, Баллов: 1, Попыток: 1)
Допустимые ответы
Әлеуметтік институт
әлеуметтік институт
ӘЛЕУМЕТТІК ИНСТИТУТ

 

 

Вопрос 280. Әлеуметтануда өзін-өзі өлтіру мәселесімен айналысқан ғалым (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() М. Вебер
() Платон
() Дж. Г. Мид
(+) Э. Дюркгейм
() О. Конт

 

Вопрос 281. Урбанизация процесі дегеніміз? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
(+) Халықтың қалаларға шоғырлануы
() Қаладағы қылмыстың өсуі
() Өнеркәсібі дамыған қоғам
() Қарым-қатынастың шиеленісуі
() Барлығы дұрыс емес

 

Вопрос 282. Өзін-өзі өлтіру ең алдымен ішкі сезімдеріне байланысты емес ол сыртқы адамдардың әсерінен туындайды деген ғалым "Э. Дюркгейм" (Тип: Верно/неверно, Баллов: 1, Попыток: 1)
(+) дұрыс
() дұрыс емес

 

Вопрос 283. Топ ішінде немесе топаралық орын ауыстырулар, қозғалулар, бір позициядан келесі бір позицияға өту-бұл "Әлеуметтік стратификация" деп аталады. (Тип: Верно/неверно, Баллов: 1, Попыток: 1)
() дұрыс
(+) дұрыс емес

 

Вопрос 284. Дара тұлға дегеніміз- (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Жалпы адамзаттың сапасы мен қасиеттрі
() Азаматтың әлеуметтік және психологиялық қырлары
() Нақты адам ұғымы
(+) Индивид дамуының қорытындысы, адамзат сапасының толық көрінісі
() Аталғандардың бәрі

 

Вопрос 285. Әлеуметтік статус тәуелді- (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Адамның активті уақыт өткізуіне
() Қоғамдық процестерге
() Қоғамның құрлымына
(+) білім дәрежесіне
() Көзқарастарға

 

Вопрос 286. Қоғам жөніндегі басқа ғылымдармен салыстырғанда әлеуметтанудың өзіндік ерекшеліктері неден көрінеді? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Оны тарихи тұрғыдан зерттеуден
(+) Қоғамның қызметін, дамуын әлеуметтік процестер мен құбылыстар арқылы зерттеуден
() Ондағы әлеуметтік және қоғамдық ұғымдардың теңестірілуінен
() Әлеуметтану терминінің нақты мағынада қолданылуынан
() Әлеуметтану тек өзіне тән зерттеу әдісімен арнайы әдістемелігінің болуынан

 

Вопрос 287. Ең алғашқы еңбек дағдыларын бала қайда алады? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
(+) Жанұяда
() Мектепте
() Өз құрдастарынан
() Балабақшадан
() БАҚ-тан

 

Вопрос 288. Альтуризм ұғымы нені білдіреді (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Өзін-өзі құрбан ету
() Бостандық үшін қозғалыс
() Қоғамның даму бағыты
(+) Қоғамдық мүдделерге толық берілу
() Екі топтың қақтығысы

 

Вопрос 289. Дара тұлғаны әлеуметтік тұрғыдан зерттеу мынаны қарастырады (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Темперамент
() Мінез
(+) Әлеуметтік типтік
() Еркіндік сапалары
() Қасиеттері

 

Вопрос 290. Қандай әлеуметтік институт адамға барлық тарихтық байлықты меңгеруге көмектеседі (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Мемлекет
(+) Жанұя
() Армия
() Дін
() Жекеменшік

 

Вопрос 291. Протестанттық этика және капитализм рухы кітабының авторы (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
(+) М.Вебер
() Э. Дюркгейм
() Т. Парсонс
() Морено
() К. Маркс

 

Вопрос 292. Қауым немесе ауылдық қоғам дегенді білдіретін қауым деп аталама? "Дәстүрлі қоғам" (Тип: Верно/неверно, Баллов: 1, Попыток: 1)
() дұрыс
(+) дұрыс емес

 

Вопрос 293. Қоғамның негізгі даму жолдары қандай? (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Ревалюциялық
() Реформалық
(+) Революциялық және эвалюциялық үйлесімділігі
() Секіріп өту жолы
() Эвалюциялық

 

Вопрос 294. Әлеуметтендіру дегеніміз бұл- (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Адамның өсуі
() Материалдық дамуы
() Сапаны жеткізу
(+) Әлеуметтік сапаға ие болу
() Адамның биологиялық жетілуі

 

Вопрос 295. Нуклеарлы жанұя бұл- (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Жаңа туылған сәбиі бар жанұя
() Көп балалы жанұя
() Нуклеарлы жанұя және басқада туысқандарын қамтитын жанұялық құрылым
(+) Ата-аналарымен балаларын ғана қамтитын жанұялық құрылым
() Баласы жоқ жанұя

 

Вопрос 296. Әлеуметтанудың кешігіп пайда болу себебін немен түсіндіруге болады (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Оның зерттеу обьектісінің күрделігінен
(+) Қоғам дамуының обьективтік заңдылықтарымен
() Ғалымдар әлеуметтік заңдылықтарды баяу ашқан
() Оның пайда болуына дейін жалпы зерттеу білім деңгейінің төмен болуымен
() Табиғи және нақты ғылымдар әлеуметтік ғылымдардан гөрі аса маңызды болып саналатындығынан

 

Вопрос 297. Маркстік теория бойынша әлеуметтік құрлымның өзегі (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
(+) Таптар
() Қоғамдық жіктер
() Әлеуметтік жіктер
() Әлеуметтік топтар
() Топ аралық жіктер

 

Вопрос 298. Көп әйелге үйлену бұл- (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Топтық неке
() Жұптық неке
() Моногамия
(+) Полигиния
() Полиандрия

 

Вопрос 299. Социометриялық сұраудың барлық нәтижелерін жекелік социометриялық карточкалардан жалпы таблицаға енгізілудің атауы (Тип: Ввод строки, Баллов: 1, Попыток: 1)
Допустимые ответы
Социоматрица
социоматрица
СОЦИОМАТРИЦА

 

 

Вопрос 300. Әлеуметтік стратификация және әлеуметтік мобильділік терминдерін ғылыми айналымға енгізген социолог (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() М. Вебер
() О. Конт
() Г. Спенсер
(+) П. Сорокин
() П. Лавров

 

Вопрос 301. Формальді және формальсіз қарым-қатынас жүйесіндегі белгілі қызметі бар адамдардың бірігуі (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
(+) Әлеуметтік топ
() Саяси топ
() Үлкен топ
() Кіші топ
() Барлығы дұрыс

 

Вопрос 302. Қалалық өндірістік қоғамды білдіретін ұғым атап түсіндіріңіз: (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Индусриалдық қоғам
() Гемайншафт
(+) Гезельшафт
() Пост-индустриалдық қоғам
() Барлығы дұрыс

 

Вопрос 303. П. Соркин топ ішіндегі теңсіздіктің көрсеткіштері (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() Байлық, билік, бедел
() Экономикалық, саяси, әлеуметтік
() Саяси, кәсіби, әлеуметтік
(+) Экономикалық, саяси, кәсіби
() Барлығы дұрыс емес

 

Вопрос 304. Әлеуметтендіру агенті дегеніміз (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
(+) Тұлғаны әлеуметтендіру процесін жүзеге асыратын институттар, адамдар және әлеуметтік топтар
() Әлеуметтендіру процесінің обьектісі мен субьектісі
() Тұлғаның қарым-қатынасын реттейтін институттар
() Барлығы дұрыс
() Барлығы дұрыс емес

 

Вопрос 305. Әлеуметтік стратификация және әлеуметтік мобильділік терминдерін ғылыми айналымға енгізген социолог (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
() М. Вебер
() О. Конт
() Г. Спенсер
(+) П. Сорокин
() П. Лавров

 

Вопрос 306. Тұрақтылық дәрежесіне қарай топтар нешеге бөлінетіндігін көрсетіңіз: (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1)
(+)  
()  
()  
()  
()  

 Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 2874. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

ИГРЫ НА ТАКТИЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Методические рекомендации по проведению игр на тактильное взаимодействие...

Реформы П.А.Столыпина Сегодня уже никто не сомневается в том, что экономическая политика П...

Виды нарушений опорно-двигательного аппарата у детей В общеупотребительном значении нарушение опорно-двигательного аппарата (ОДА) идентифицируется с нарушениями двигательных функций и определенными органическими поражениями (дефектами)...

В теории государства и права выделяют два пути возникновения государства: восточный и западный Восточный путь возникновения государства представляет собой плавный переход, перерастание первобытного общества в государство...

Закон Гука при растяжении и сжатии   Напряжения и деформации при растяжении и сжатии связаны между собой зависимостью, которая называется законом Гука, по имени установившего этот закон английского физика Роберта Гука в 1678 году...

Характерные черты официально-делового стиля Наиболее характерными чертами официально-делового стиля являются: • лаконичность...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия