Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Кредитори
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

2) власники

3) управлінський персонал

4) члени трудового колективу

5) бухгалтери

 

96. Аналіз – це …

1) … пізнавальна процедура уявного або фактичного розкладання об’єкта або явища на складові з метою їх вивчення, з’ясування зв’язків між ними

2) … узагальнена характеристика певного економічного процесу, об’єкта чи явища відносно конкретного місця і часу

3) … узагальнення досвіду, результатів використання конкретних способів, прийомів відображення й оброблення економічної інформації

4)… системне, комплексне, взаємопов’язане вивчення господарської діяльності підприємства з метою її об’єктивної оцінки, забезпечення необхідною інформацією прийняття оптимальних управлінських рішень, контролювання і регулювання економічних процесів

5)… умова, рушійна сила, причина будь-якого процесу, який відбувається на підприємстві

 

 

97. Що є головним в організації економічного аналізу:

1) функціонування;

2) моделювання;

3) проектування;

Планування;

5) всі відповіді правильні?

 

98. Виконавцями внутрішньогосподарського економічного аналізу є:

1) плановий (економічний) відділ та інші структурні підрозділи підприємства;

2) податкова адміністрація;

3) міністерство;

3) міжнародні організації;

4) фінансове управління

5) всі відповіді правильні

 

99. Що характеризує показник « фондовіддача»?

1) обсяг виробництва продукції на 1 грн. матеріальних ресурсів;

2) обсяг виробництва продукції на 1грн. вартості основних засобів;

3) вартість основних засобів на 1грн обсягу виробництва;

4) рівень витрат на 1грн. товарної продукції;

5) обсяг виробництва продукції на 1 грн. оборотних активів.

 

100. Який показник характеризує ефективність використання матеріальних ресурсів?

1) виробіток робітника;

2) матеріаломісткість продукції;

3) рентабельність продукції;

4) фондовіддача основних засобів;

5) оптимальна потреба підприємства в матеріальних ресурсах.

 

101. За якими показниками проводять аналіз дохідності підприємства?

1) за показниками рентабельності виробництва;

2) за показниками ринку цінних паперів;

3) шляхом табличного аналізу різних факторів;

4) за показниками собівартості;

5) за показниками якості продукції.

 

102. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності, підтвердження фактичної наявності майна підприємства зобов'язані проводити:

1) інвентаризацію;

2) дисконтування;

3) сертифікацію;

4) оцінку майна;

5) конференції .

 

103. Матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання яких більше одного року, або операційного циклу, якщо він більший за рік, - це:

1) нематеріальні активи;

2) запаси;

3) амортизація;

4) основні засоби;

5) фінансові інвестиції.

 

104. Систематизований розподіл вартості, яка амортизується, основних засобів протягом строку їх корисного використання – це:

1) амортизація;

2) інвентаризація;

3) облігація;

4) обчислення собівартості;

5) термін корисного використання.

 

105. Строк корисного використання (експлуатації) – це:

1) систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

2) період протягом якого необоротні активи перебували в ремонті.

3) очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством

4) вартість необоротних активів;

5) період часу від прийняття рішення про списання основного засобу до його остаточного списання.

 

106. Перевищення суми доходу над сумою витрат, для отримання якого були здійснені ці витрати - це:Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 505. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.015 сек.) русская версия | украинская версия