Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Товари;
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

4) готова продукція

5) немає правильної відповіді.

 

67. Банківська позика, яку буде погашено через 7 місяців, належить до:

1) довгострокових зобов'язань;

2) поточних зобов'язань;

3) забезпечень наступних витрат та платежів;

4) власного капіталу;

5) немає правильної відповіді.

 

68. До складових власного капіталу підприємства не включаються:

1) резервний капітал;

2) нерозподілений прибуток;

3) грошові кошти;

4) додатковий капітал;

5) статутний капітал.

 

69. Строк корисного використання (експлуатації) – це:

1) систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

2) втрата економічної вигоди в сумі перевищення залишкової вартості активу над сумою очікуваного відшкодування.

3) очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг).

4) правильні відповіді 2 і 3;

5) немає правильної відповіді.

 

70. Як відображаються в обліку витрати на ремонт основних засобів:

1) всі витрати на ремонт списуються до поточних витрат підприємства;

2) всі витрати на ремонт збільшують первісну вартість відремонтованих основних засобів;

3) витрати на поточний ремонт збільшують вартість основних засобів, витрати на капітальний - списуються на витрати підприємства;

4) витрати на ремонт обліковуються однією групою як окремий актив з подальшою їх амортизацією;

5) витрати на поточний ремонт (не змінює економічних вигод) списуються на витрати підприємства, капітальний (збільшуються економічні вигоди) – збільшує первісну вартість основних засобів.

 

71. Запаси в бухгалтерському обліку і звітності відображаються за:

1) первісною вартістю;

2) чистою вартістю реалізації;

3) за найменшою з двох наведених вище оцінок;

4) за справедливою вартістю;

5) за ринковою вартістю.

 

72. Який метод калькулювання собівартості продукції використовується в однопродуктовому виробництві:

1) нормативний;

2) попроцесний;Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 662. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.014 сек.) русская версия | украинская версия