Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Прибуток;
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

2) збиток;

3) чистий дохід;

4) результат діяльності;

5) немає правильної відповіді.

 

107. Проведення інвентаризації є обов'язковим:

1) перед виплатою дивідендів;

2) у разі зміни матеріально-відповідальної особи;

3) при підвищенні курсу гривні;

4) всі відповіді правильні;

5) відповіді 1 і 3.

 

108. Який з перерахованих методів оцінки запасів при вибутті не використовується в Україні:

1) ФІФО;

2) нормативних затрат;

3) ціни продажу;

4) ЛІФО;

5) немає правильної відповіді.

 

109. Які з перерахованих активів не належать до запасів:

1) сировина;

2) незавершене виробництво;

3) товари;

4) готова продукція;

5) будівлі.

 

110. До поточних зобов’язань належать:

1) короткострокові векселі видані;

2) кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

3) поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями;

4) розрахунки з оплати праці;

5) всі відповіді правильні.

 

111. Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування зобов’язань, – це:

1) власний капітал;

2) неоплачений капітал;

3) вилучений капітал;

4) статутний капітал;

5) акціонерний капітал.

 

112. Які види середніх величин використовуються в економічному аналізі?

1) середня арифметична

2) середня гармонійна

3) середня геометрична

4) середня квадратична

5) усі відповіді вірні

 

113. Основними вимогами до організації економічного аналізу є:

1) плановість

2) науковість

3) економічність

4) забезпеченість кваліфікованими кадрами

5) усі відповіді вірні

 

114. Як розраховується відносне відхилення?

1)

2)

3)

4)

5)

де, а0 – базисна величина

а1 – звітна величина

 

115. Співвідношення між отриманим ефектом і затраченими ресурсами чи витратами характеризує

1) відносна величина динаміки

2) відносна величина виконання планових завдань

3) відносна величина структури

4) відносна величина ефективності

5) відносна величина порівняння

 

116. При використанні якого методу детермінованого факторного аналізу передбачається послідовна заміна показника попереднього (базового) періоду на показник звітного періоду?

1) абсолютних різниць

2) відносних різниць

3) індексному

4) дольової участі

5) ланцюгових підстановок

 

117. Аналіз привабливості ринку, пропиту на продукцію, можливості конкурентів, виконання договірних зобов’язань, ефективність реклами здійснюють працівники

1) фінансового відділу

2) відділу постачання

3) виробничого відділу

4) відділу маркетингу

5) відділу технічного контролю

 

118. Використання яких прийомів в економічному аналізі дозволяє надати порівняльну характеристику відмінностей у динаміці різних явищ і процесів?

1)порівняння

2) рядів динаміки

3) середніх величин

4) індексів

5) групування

 

 

119. Ретроспективний аналіз проводиться:

1) до моменту здійснення господарських операцій;

2) після прийняття управлінських рішень;

3) після здійснення господарських операцій;

4) до здійснення господарських операцій;

5) правильна відповідь відсутня

 

120. Які показники відображають співвідношення абсолютної величини одного явища з абсолютною величиною будь-якого іншого?

1) відносні показники;

2) абсолютні показники;

3) середні величини;

4) динамічні ряди;

5) всі відповіді правильні

 

121. Який вид аналізу пов'язаний із вивченням господарських процесів, що вже відбулися:

1) поточний;

2) перспективний;

3) техніко-економічний;Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 475. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.02 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7