Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Інвентарна тара;
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

3) запасні частини;

4) товари;

5) МШП.

 

176. Звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду це:

1) Баланс

2) Звіт про фінансові результати

3) Звіт про рух грошових коштів

4) Звіт про власний капітал

5) немає правильної відповіді.

 

177. Звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства це:

1) Баланс

2) Звіт про фінансові результати

3) Звіт про рух грошових коштів

4) Звіт про власний капітал

5) Всі відповіді правильні.

 

178. Яким документом оформляється надходження запасів на підприємство, які мають якісні та кількісні розбіжності з супроводжувальними документами:

1) довіреність;

2) прибутковий ордер;

3) акт про приймання матеріалів;

4) Акт-вимога на заміну матеріалів;

5) накладна.

 

179. Згідно П(С)БО дохід це:

1) збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників)

2) зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком, зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).

3) виручка підприємства від реалізації необоротних активів.

4) залишкова частка в активах підприємства після вирахування всіх його зобов'я­зань.

5) всі правильні відповіді

 

180. Який з нижче зазначених методів детермінованого факторного аналізу застосовують для виміру впливу факторів на приріст результативного показника?

1) відносних різниць

2) абсолютних різниць

3) індексному

4) дольової участі

5) ланцюгових підстановок

 

181. Який з нижче зазначених методів детермінованого факторного аналізу застосовується у мультиплікативних, адитивних, кратних, змішаних моделях?

1) відносних різниць

2) абсолютних різниць

3) ланцюгових підстановок

4) індексному

5) дольової участі

 

182. До яких видів інформації належить акт ревізії?

1) планова

2) позаобіковал

3) обліково-звітна

4) нормативна

5) інформаційна

 

183. Який з нижче наведених способів використовують при аналізі якості продукції?

1) спосіб найменшого числа

2) спосіб співвідношення позицій

3) спосіб найменшого відсотка

4) спосіб порівняння відсотків виконання плану у вартісному й натуральному вираженні

5) спосіб відсоткового співвідношення

 

184. Які з нижче зазначених способів відносяться до прийомів елімінування?

1) групування, порівняння, балансовий

2) ланцюгових підстановок, абсолютних різниць, відносних різниць

3) відносних величин, середніх величин, економіко-математичний.

4) групування, ланцюгових підстановок, середніх величин.

5) ланцюгових підстановок, відносних величин, абсолютних величин

 

185. Погашення заборгованості перед постачальником за одержані ТМЦ відображається записом:

1) Дт 30 – Кт 311;

2) Дт 631 – Кт 311;

3) Дт 372 – Кт 301;

4) Дт 22 – Кт 311;

5) Дт 201 – Кт 631.

 

186. Податкове зобов’язання з ПДВ обліковується на рахунку:

1) 63;

2) 65;

3) 64;

4) 98;

5) 46.

 

187. Спосіб відображення об’єктів бухгалтерського обліку в первинних документах – це:

1) бухгалтерська звітність;

2) документація;

3) обліковий реєстр;

4) інвентаризація;

5) відомість.

 

188. Який метод бухгалтерського обліку сприяє виявленню нестач і надлишків:

1) документація;

2) звітність;

3) інвентаризація;

4) подвійний запис;

5) все викладене вище.

 

189. Для відображення аналітичних даних в обліку застосовуються:

1) синтетичні рахунки;

2) головна книга;

3) журнали-ордери;

4) накопичувальні відомості;

5) аналітичні відомості.

 

190. Засоби, що беруть участь у процесі виробництва багаторазово, як правило переносять свою вартість на вартість продукції частинами, називаються:

1) власними;

2) оборотними;

3) іншими;Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 487. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.018 сек.) русская версия | украинская версия