Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Дт 90 - Кт 28;
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

3) Дт 94 - Кт 38;

4) Дт 90 - Кт 29;

5) Дт 23 – Кт 28.

 

198. При використанні якого методу детермінованого факторного аналізу передбачається множення абсолютного приросту значення досліджуваного фактора на базовий чи поточний рівень інших факторів?

1) абсолютних різниць

2) відносних різниць

3) індексному

4) дольової участі

5) ланцюгових підстановок

 

199. Які види середніх величин використовуються у економічному аналізі?

1) середня арифметична

2) середня хронологічна

3) середня геометрична

4) середня квадратична

5) усі відповіді вірні

 

200. Для визначення середнього рівня рядів динаміки використовується

1) середня арифметична

2) середня хронологічна

3) середня геометрична

4) середня квадратична

5) середня проста

 

201. Аналіз наявності, складу, структури, руху, підвищення кваліфікації працівників підприємства здійснюють:

1) фінансовий відділ

2) юридичний відділ

3) відділ кадрів

4) виробничий відділ

5) відділ збуту

 

202. До яких видів інформації належить бізнес-план?

Планова

2) позаоблікова

3) обліково-звітна

4) нормативна

5) інформаційна

 

203. Яка кореспонденція відображає зміст господарської операції: відпущені матеріали на виробни­цтво продукції:

1) Дт 90 – Кт 20;

2) Дт 23 – Кт 20;

3) Дт 26 – Кт 20;

4) Дт 26 – Кт 23;

5) Дт 23 – Кт 26.

 

204. Яка кореспонденція відображає зміст господарської операції: на поточний рахунок зараховано короткострокову позику:

1) Дт 31 – Кт 60;

2) Дт 30 – Кт 60;

3) Дт 31 – Кт 50;

4) Дт 60 – Кт 31;

5) Дт 60 – Кт 33.

 

205. У складі довгострокових зобов'язань у балансі наводиться інформація про:

1) кредиторську заборгованість, грошові кошти, векселі одержані;

2) кредити зі строком погашення понад 1 рік, довгострокова заборгованість за випущеними облігаціями;

3) доходи майбутніх періодів, кредиторську заборгованість;

4) поточні інвестиції, векселі видані, внески засновників;

5) немає правильної відповіді.

 

206. Для оформлення зарахування до складу основних засобів придбаних об’єктів застосовуються:

1) акт списання основних засобів;

2) акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів;

3) акт приймання-передачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів;

4) інвентарний опис;

5) немає правильної відповіді.

 

 

207. Яка кореспонденція відображає зміст господарської операції: з поточного рахунка перераховано відрахування до Пенсійного фонду:

1) Дт 63 – Кт 31;

2) Дт 65 – Кт 31;

3) Дт 23 – Кт 65;

4) Дт64 – Кт 31;

5) немає правильної відповіді.

 

208. Резерви – це …

1) умова, рушійна сила, причина будь-якого процесу, який відбувається на підприємстві

2) … якісні характеристики аналізу, встановленні причинно-наслідковими зв’язками

3)… узагальнена характеристика певного економічного процесу, об’єкта чи явища відносно конкретного місця і часу

4)… неперервне, постійне узагальнення досягнень і виявлення недоліків у роботі

5)… невикористані можливості зростання та вдосконалення виробництва, поліпшення його економічних результатів

 

209. Які важливі завдання щодо дослідження сукупності виконують діаграми в економічному аналізі?

1) вивчення структури

2) вивчення динаміки

3) вивчення взаємозв’язків

4) загальне порівняння

5) усі відповіді вірні

 

210. Яка господарська операція відповідає наведеній кореспонденції: Дт 93 – Кт 66?

1) виплачено з каси заробітну плату працівникам;

2) нарахована оплата праці працівникам, зайнятим на вирощуванні продукції рослинництва;

3) нарахована оплата праці працівникам бухгалтерії;

4) нарахована оплата праці продавцю;

5) немає правильної відповіді.Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 1390. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.017 сек.) русская версия | украинская версия