Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Яке з наведених явищ є несумісним з досягненням економічної рівноваги?


а) досконала конкуренція;

б) відсутність зовнішніх ефектів;

в) монополія;

г) жодне з перерахованих.

З точки зору загальної рівноваги, монополіст, який максимізує власний прибуток:

а) досягає ефективного виробництва, але неефективного розподілу;

б) досягає ефективного розподілу, але неефективного виробництва;

в) досягає як ефективного розподілу, так і ефективного виробництва;

г) не досягає ні ефективного розподілу, ні ефективного виробництва.

Якщо у двох індивідів криві байдужості між двома товарами мають вигляд прямих ліній та в обох однакова гранична норма заміщення між ними, то контрактна крива у діаграмі Еджворта є:

а) прямою лінією, що з’єднує кути діаграми;

б) точкою в центрі діаграми;

в) межею діаграми;

г) поверхнею всієї діаграми.

Аналіз загальної рівноваги:

а) визначає одночасно ціни на всіх ринках;

б) припускає можливість зворотного зв’язку;

в) може одночасно розглядати ринки товарів і ресурсів;

г) усі відповіді правильні.

Негативні зовнішні ефекти призводять до того, що товар:

а) випускається в недостатній кількості і на нього встановлюються необґрунтовано високі ціни;

б) випускається в надмірній кількості і на нього встановлюються необґрунтовано високі ціни;

в) випускається в недостатній кількості і на нього призначаються надто низькі ціни;

в) випускається в надмірній кількості і на нього призначаються надто низькі ціни.

Що з нижченаведеного є корегуючою субсидією:

а) допомога постраждалим від Чорнобильської катастрофи;

б) високе мито на автомобілі, що імпортуються в Україну;

в) надбавки до заробітної плати за шкідливі для здоров’я умови праці;

г) нічого з наведеного.

Теорема Коуза дає змогу ефективно вирішити проблеми зовнішніх ефектів за наявності таких умов;

а) невелика кількість залучених до переговорів суб’єктів господарювання;

б) невизначеність права власності на зовнішній ефект;

в) державне втручання у процеси ціноутворення;

г) можливість застосування цінової дискримінації.

Згідно з теоремою Коуза, права власності на забруднення мають бути передані:

а) підприємствам, котрі забруднюють довкілля;

б) тим, кому забруднення завдає шкоди;

в) половина – підприємствам-забруднювачам, а половина – тим, кому завдано шкоди;

г) кожне із зазначених тверджень вірне.

Чистий суспільний товар – це:

а) конкурентний і винятковий;

б) неконкурентний і невинятковий;

в) неконкурентний;

г) невинятковий;

д) надається державою.

Крива ринкового попиту на суспільне благо:

а) не відрізняється від кривої попиту на приватне благо;

б) показує загальну вартість, яку всі індивіди платять за кожну одиницю товару;

визначається сумою по горизонталі всіх кривих індивідуального попиту;

в) визначається сумою по горизонталі всіх кривих індивідуального попиту;

г) показує загальне число одиниць товару, який виробляється приватним сектором при кожному рівні ціни.

 

 Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 4017. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Понятие и структура педагогической техники Педагогическая техника представляет собой важнейший инструмент педагогической технологии, поскольку обеспечивает учителю и воспитателю возможность добиться гармонии между содержанием профессиональной деятельности и ее внешним проявлением...

Репродуктивное здоровье, как составляющая часть здоровья человека и общества   Репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, умственного и социального благополучия при отсутствии заболеваний репродуктивной системы на всех этапах жизни человека...

Случайной величины Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х называют функцию f(x) – первую производную от функции распределения F(x): Понятие плотность распределения вероятностей случайной величины Х для дискретной величины неприменима...

Основные симптомы при заболеваниях органов кровообращения При болезнях органов кровообращения больные могут предъявлять различные жалобы: боли в области сердца и за грудиной, одышка, сердцебиение, перебои в сердце, удушье, отеки, цианоз головная боль, увеличение печени, слабость...

Вопрос 1. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации К коллективным средствам защиты относятся: вентиляция, отопление, освещение, защита от шума и вибрации...

Задержки и неисправности пистолета Макарова 1.Что может произойти при стрельбе из пистолета, если загрязнятся пазы на рамке...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.022 сек.) русская версия | украинская версия