Студопедия — Які з наступних видів витрат беруться до уваги при прийнятті рішень щодо оптимального обсягу виробництва фірми?
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Які з наступних видів витрат беруться до уваги при прийнятті рішень щодо оптимального обсягу виробництва фірми?


а) середні змінні витрати;

б) бухгалтерські витрати;

в) граничні витрати;

г) середні постійні витрати.

Економічний прибуток:

а) еквівалентний бухгалтерському прибутку;

б) має місце кожен раз, коли сукупний дохід перевищує зовнішні витрати;

в) не може мати місце на конкурентному ринку в довгостроковому періоді;

г) існує завжди на конкурентному ринку, коли граничний дохід дорівнює граничним витратам.

У моделі монополії вважається, що:

а) продавці і покупці сприймають ціни як задані;

б) проникнення на ринок нових фірм не обмежене;

в) у покупців обмежений вибір;

г) виробляється стандартизована продукція.

Бар’єром для вступу у галузь можуть бути:

а) патенти і ліцензії;

б) більш низькі витрати крупного виробництва;

в) законодавче оформлення виключних прав;

г) все перераховане вірно.

На відміну від конкурентної фірми монополіст:

а) може призначати будь-яку ціну на товар;

б) максимізує прибуток при умові МР = МС;

в) може виробити будь-який обсяг продукції і продати її за будь-яку ціну;

г) при даній кривій попиту може вибирати комбінацію ціни і обсягу випуску, яка дає максимум прибутку.

У довготерміновому періоді рівновага на монопольному ринку означає, що товари продаються за цінами, які:

а) дорівнюють граничним витратам;

б) дорівнюють граничному доходу;

в) перевищують граничні витрати;

г) дорівнюють середнім витратам.

Монополіст, що максимізує прибуток буде знижувати ціну на свій продукт, якщо:

а) середні витрати знижуються;

б) витрати на рекламу збільшуються;

в) граничний доход вищий за граничні витрати;

г) граничний доход дорівнює граничним витратам.

Щоб одержати максимум прибутку, монополіст повинен вибрати такий обсяг випуску продукції, за яким:

а) МС=Р;

б) МС=ТС;

в) МR=МС;

г) МR=ТС.

У монополіста граничні витрати, як правило, менші за ціну продукту тому, що:

а) ціна менша за граничний доход;

б) ціна більша за граничний доход;

в) граничні витрати менше середніх витрат;

г) граничні витрати більше середніх витрат.

Прикладом чого є ствердження: “Приватні вузи встановлюють плату за навчання для іногородніх студентів вищу, ніж для тих, хто мешкає в даній місцевості”:

а) монополії у вищій освіті;

б) відсутність контролю держави над вищою освітою;

в) цінової дискримінації;

г) неефективного розподілу ресурсів у вищій школі.

Монополіст, який бажає максимізувати прибуток, завжди виробляє такий обсяг продукції, за якого попит:

а) нееластичний або одиничної еластичності;

б) еластичний або одиничної еластичності;

в) одиничної еластичності;

г) монополіст не бере до уваги еластичність попиту.

Якщо крива попиту має одиничну еластичність, крива граничного доходу монополіста:

а) завжди вища від нуля;

в) завжди від’ємна;

б) спочатку додатна, а потім від’ємна;

г) завжди дорівнює нулю.

Що з наведеного можна пояснити наявністю монопольної влади:

а) відносно більш високі ціни на автомобілі “Форд” порівняно з автомобілями “Крайслер”;

б) високі ціни на “поп-корн” у місцевих кінотеатрах;

в) високі ціни на авіаквитки у період літніх відпусток;

г) усе вірно.

Монополіст може продати 10 одиниць товару по ціні 100 грн. за одиницю, але продаж 11-ї одиниці товару викликає зниження ціни до 99,5 грн. Чому буде дорівнювати граничний доход при переході виробництва з 10 до 11 одиниць?

а) 100;

б) 99,5;

в) 94,5;

г) 94,

В умовах монополії попит на продукцію такий, що крива довготермінових граничних витрат діючого виробництва перетинає криву граничного доходу в точці, де граничні витрати вищі за середні довготермінові витрати і не забезпечує при цьому мінімізацію останніх. Що потрібно зробити з метою збільшення прибутку?

а) збільшити випуск на існуючому виробництві;

б) збільшити ціну на продукцію;

в) збудувати завод з випуском продукції, що забезпечить мінімальні довготермінові середні витрати;

г) побудувати два заводи, з випуском на кожному, що забезпечить мінімальні середні короткотермінові витрати.

Якщо індекс Херфіндайла-Хіршмана будь-якого ринку зростає, то це, при інших рівних умовах, свідчить про те, що індекс Лернера для фірм, що діють на цьому ринку:

а) зростає;

в) зменшується;

б) прямує до одиниці;

г) прямує до нуля.

Цінова дискримінація – це:

а) продаж за різними цінами однієї і тієї ж продукції різним покупцям;

б) дискримінація в оплаті праці робітників;

в) підвищення ціни на товар більш високої якості;

г) експлуатація за рахунок встановлення більш високих цін на споживчі товари.

Весь споживчий надлишок присвоює фірма, яка:

а) монополізує ринок;

б) максимізує різницю між граничним доходом і граничними витратами;

в) здійснює повну цінову дискримінацію;

г) сегментує ринок.

Монополія є неефективною, тобто виробляється продукція в неефективних обсягах, тому що:

а) ціна перевищує граничний дохід;

б) граничний дохід перевищує граничні витрати;

в) граничні витрати перевищують середні витрати;

г) середні витрати перевищують граничні витрати.

Якщо уряд регулює природну монополію і виходить лише із вимоги ефективності, тоді ціна має бути встановлена на рівні:

а) середніх змінних витрат;

б) граничних витрат;

в) середніх постійних витрат;

г) середніх сукупних витрат.

Уряд може присвоїти весь монопольний прибуток, якщо встановить ціну на рівні:

а) середніх сукупних витрат;

б) середніх змінних витрат;

в) середніх постійних витрат;

г) граничних витрат.

Монополістична конкуренція характеризується тим, що:

а) фірми можуть абсолютно вільно входити на ринок і виходити з нього;

б) на ринку діє невелика кількість фірм;

в) фірми, що діють на цьому ринку, випускають диференційовану продукцію;

г) фірми знаходяться у взаємозалежності між собою.

Якщо монополія в галузі замінюється на монополістичну конкуренцію, то від цього:

а) виграють продавці;

б) виграють покупці;

в) ніхто не виграє;

г) виграють і продавці і покупці.

Ринки досконалої і монополістичної конкуренції схожі тим, що:

а) випускаються однорідні товари;

б) ціна перевищує граничні витрати;

в) відсутні бар’єри для вступу конкурентів у галузь;

г) вірна відповідь відсутня.

Довготермінова рівновага на ринку монополістичної конкуренції означає, що:

а) ринкові ціни дорівнюють мінімальним значенням довготермінових середніх витрат;

б) ціни дорівнюють граничним витратам;

в) фірми не отримують економічного прибутку;

г) всі наявні виробничі потужності задіяні.

Монополістична конкуренція досить ефективна і вигідна споживачам тому, що:

а) диференціація продукту призводить до кращої реалізації найвибагливіших смаків споживачів;

б) фірми виробляють ефективний, з точки зору ринку, обсяг продукції;

в) досягається ефективне, з точки зору суспільства, використання ресурсів;

г) все наведене вірно.

Монополістична конкуренція виникає на ринках тих товарів, де еластичність попиту:

а) як правило низька;

в) приблизно дорівнює одиниці;

б) більша за одиницю;

г) може бути якою завгодно.

Що не відноситься до методів ведення нецінової конкуренції:

а) реклама;

б) надання гарантійного обслуговування;

в) надання споживацького кредиту;

г) сезонний розпродаж товарів.

В умовах монополістичної конкуренції:

а) Р = МR;

б) Р > MR;

в) P < MR;

г) Р < АR.

Для ринку монополістичної конкуренції не є характерним:

а) обмежений контроль над цінами;

б) відносно великі витрати на виробництво і реалізацію продукції;

в) неможливість впливу на еластичність попиту з боку виробника;

г) використання засобів нецінової конкуренції.

Формою диференціації продукції є:

а) функціональні особливості товару;

б) часи роботи торгової точки;

в) різні ціни на одну і ту ж товарну групу;

г) зручні форми розрахунків.

При високій еластичності попиту на ринку монополістичної конкуренції, продавець формує таку стратегію поведінки підприємства, яка передбачає:

а) незначне маніпулювання цінами;

б) значну зміну обсягу виробництва продукції;

в) максимальний вплив на еластичність попиту;

г) всі відповіді вірні.

Тривала рівновага на ринку монополістичної конкуренції призводить до:

а) зниження індексу Харфіндейла-Хіршмана;

б) зниження індексу Лернера;

в) зростання економічних прибутків;

г) зникнення економічних прибутків.

На відміну від чистої монополії, на ринку монополістичної конкуренції:

а) відсутня монопольна влада;

б) відсутня цінова дискримінація;

в) крива попиту на товар фірми має спадний характер;

г) вільний вступ та вихід з ринку.

Фірма у стані рівноваги однозначно отримує на ринку монополістичної конкуренції прибутки у разі, якщо її:

а) АС=Р;

б) АС<Р;

в) АС=МС;

г) МС=MR.

Фірма у стані рівноваги на ринку монополістичної конкуренції однозначно несе збитки, якщо її:

а) АС=МС;

б) АС<Р;

в) АС=Р;

г) АС>Р.

 

Ринки досконалої та монополістичної конкуренції мають загальну рису:

а) випускаються диференційовані товари;

б) випускаються однорідні товари;

в) на ринку оперує багато покупців та продавців;

г) кожна фірма має горизонтальну криву попиту на свій продукт.

Якщо при певному обсязі виробництва граничні витрати монопольно конкурентної фірми менші за її середні витрати і дорівнюють граничному доходу, то це означає, що:

а) фірма отримує прибуток;

б) фірма зазнає збиток;

в) фірма досягла рівноважного обсягу виробництва;

г) правильної відповіді немає.

Олігополія – це ринкова структура, де працює:

а) велика кількість фірм, які конкурують між собою та виробляють однорідний продукт;

б) велика кількість фірм, які конкурують між собою та виробляють диференційований продукт;

в) невелика кількість фірм, які конкурують між собою;

г) невелика кількість фірм, які не конкурують між собою.

Першим економістом, хто намагався створити теорію олігополії, був:

а) Едвард Чемберлен;

б) Огюстен Курно;

в) Джоан Робінсон;

г) Джон Гелбрейт.

Якщо фірма знизить ціну, то конкуренти її підтримають, а якщо фірма підвищить ціну – ніхто не буде наслідувати такий приклад. Мова йде про:

а) цінову війну;

в) цінове лідерство;

б) ламану криву попиту;

г) високу цінову конкуренцію.

Фірма є олігополістом, якщо:

а) встановлює ціну на рівні МС;

б) йде за ціною лідера;

в) встановлює ціну на рівні АVC;

г) встановлює ціну, виходячи з кривої попиту.

“Ламана” крива попиту для олігополіста обов’язково передбачає:

а) розрив кривої MR;

б) розрив кривої МС;

в) що ціна товару не повинна бути вище MR;

г) що поведінка фірм не оптимальна.

 

Картельний договір буде нестабільним, якщо:

а) картель регулює виробництво однорідного товару;

б) фірми будуть наслідувати порушника домовленостей;

в) члени картелю мають однакові витрати;

г) ніщо з наведеного невірно.

Олігополістичний ринок має таку спільну рису з ринком монополістичної конкуренції як:

а) відсутні будь-які бар’єри для входу в галузь;

б) для фірми характерна стратегічна поведінка;

в) діє незначна кількість виробників;

г) фірми мають ринкову владу.

Найвірогідніше, що учасник картелю збільшив би свій прибуток:

а) встановлюючи вищу ціну, ніж у інших учасників картелю;

б) продаючи свій товар за нижчою ціною, ніж у інших учасників картелю;

в) проводячи активну нецінову конкуренцію;

г) обмежуючи обсяг випуску своєї продукції нижче встановленої квоти, щоб підвищити ціну.

Картель може встановити повну монополію на ринку з відкритою інформацією, можливістю укладання угод довіри та вільним входом:

а) і в короткотерміновому, і в довготерміновому періоді;

б) у короткотерміновому, але не в довготерміновому періоді;

в) у довготерміновому, але не у короткотерміновому періоді;

г) тільки за умов дуополії Бертрана, а не Курно.

Граничний продукт фактора виробництва у грошовому вираженні дорівнює:

а) ціні останньої одиниці продукту;

б) зміні загального розміру виручки при використанні додаткової одиниці фактора виробництва;

в) обсягу виробництва при використанні додаткової одиниці виробничого фактора;

г) зміні ціни на продукцію, вироблену за допомогою даного виробничого фактора.

Коли конкурентна фірма досягає рівня виробництва, за якого грошовий вираз граничного продукту кожного ресурсу дорівнює ціні цього ресурсу, то вона:

а) виробляє продукт при мінімальних витратах, але не обов’язково одержує максимальний прибуток;

б) одержує максимальний прибуток, але не обов’язково виробляє продукцію при мінімальних витратах;

в) одержує максимальний прибуток при мінімальних витратах виробництва;

г) не обов’язково одержує максимальний прибуток.

Попит на ресурси залежить від:

а) ціни продукту, який вироблено за допомогою даного ресурсу;

б) ціни ресурсів-замінників;

в) ціни даного ресурсу;

г) все перераховане вірно.

Якщо конкурентна фірма максимізує прибуток, продаючи продукцію за ціною 2 грн. за одиницю і купує ресурс по ціні 10 грн., то грошове вираження граничного продукту ресурсу дорівнює:

а) 2 грн.;

б) 5 грн.;

в) 10 грн.;

г) 20 грн.

Зміни в технології виробництва, які призводять до збільшення граничного продукту фактора виробництва, викликають зміщення:

а) кривої попиту на фактор ліворуч;

б) кривої попиту на фактор праворуч;

в) точки рівноваги вниз по кривій попиту на фактор;

г) точки рівноваги вгору по кривій попиту на фактор.

Яке з наведених положень вірно стосовно фактора виробництва, пропонування якого в довготерміновому періоді абсолютно нееластичне:

а) крива пропонування вертикальна;

б) доход, який одержує власник фактора виробництва є чистою економічною рентою;

в) фактор не має альтернативного використання;

г) вірно все перераховане.

Якщо в даному виробничому процесі капітал і праця виступають субститутами, то при зростанні ціни капіталу крива попиту на працю:

а) зміщується праворуч;

в) зміщується ліворуч;

б) залишається без змін;

г) стає горизонтальною лінією.

Визначте фактор, що не впливає на еластичність ринкового попиту на ресурс:

а) частка витрат на ресурс у витратах фірми;

б) еластичність попиту на вироблену продукцію;

в) серед наведеного вірної відповіді немає.

Якщо зростає частка витрат на ресурс у витратах фірми, то еластичність попиту на даний ресурс:

а) збільшується;

б) знижується;

в) залишається незмінною;

г) можливий будь-який з наведених варіантів.

Граничні витрати певного фактора для фірми, що діє на досконало конкурентному ринку:

а) більше середніх витрат фактора;

б) постійні;

в) мають дорівнювати граничному виторгу, щоб визначити, яку кількість продукції потрібно виробляти;

г) є засобом виміру тих вигод, які отримує підприємство.

Встановлена державою мінімальна заробітна плата – це:

а) рекомендована нижня межа індивідуального доходу;

б) розмір прожиткового мінімуму;

в) нижня межа заробітної плати робітника будь-якого підприємства;

г) вартість основних продуктів споживання за певний період часу.

До інвестицій у людський капітал не відносяться:

а) витрати на освіту;

б) витрати на охорону здоров’я;

в) витрати на відрядження;

г) витрати на підвищення кваліфікації.

Якщо заробітна плата знижується, то, за інших незмінних умов, робітник:

а) працює більше;

б) працює менше;

в) працює стільки ж;

г) вирішує це питання залежно від його смаків та уподобань щодо відпочинку і споживання.

Конкурентна фірма, що максимізує прибуток, повинна додатково наймати робітників лише тоді, коли:

а) загальна виручка менше загальних витрат;

б) граничний продукт праці у грошовому вираженні менший, ніж ставка заробітної плати;

в) граничний продукт праці у грошовому вираженні більший, ніж ставка заробітної плати;

г) величина граничного продукту у грошовому вираженні зростає.

На якому ринку праці рівноважний обсяг зайнятості нижчий, ніж на конкурентному ринку праці:

а) на ринку монопсонії;

б) на ринку, де профспілка монополізує пропозицію праці;

в) на ринку з двосторонньою монополією;

г) усе перераховане вірно.

Зміни рівня реальної заробітної плати можна визначити, співставляючи зміни рівня номінальної заробітної плати із змінами у:

а) рівні цін на товари і послуги;

в) нормі прибутку;

б) ставках оподаткування;

г) тривалості робочого часу.

Крива попиту на працю на конкурентному ринку співпадає з:

а) кривою граничних витрат на оплату праці;

б) кривою граничного продукту праці;

в) кривою граничного продукту праці у грошовому вираженні;

г) кривою граничних витрат продукту, що виробляється.

При збільшенні ставок заробітної плати:

а) відбувається скорочення зайнятості, якщо попит на працю нееластичний;

б) відбувається збільшення зайнятості, якщо попит на працю еластичний;

в) відбувається збільшення зайнятості, якщо попит на працю нееластичний;

г) відбувається скорочення зайнятості, якщо попит на працю еластичний.

Граничні витрати на оплату праці:

А) являють собою збільшення змінних витрат при збільшенні обсягу випуску продукції на одиницю;

Б) являють собою збільшення постійних витрат при збільшенні обсягу випуску продукції на одиницю;

В) являють собою збільшення сукупних витрат на працю при наймі додаткового працівника;

Г) абсолютно нееластичні для монополіста.

У випадку двосторонньої монополії на ринку праці рівноважна ціна скоріше за все буде дорівнювати:

а) рівноважній ціні монополії;

б) рівноважній ціні монопсонії;

в) рівноважній ціні ринку досконалої конкуренції;

г) якійсь величині, що менша за рівноважну ціну монополії, але більша за рівноважну ціну монопсонії.

При прийнятті рішень про інвестиції фірми беруть до уваги:

а) номінальну процентну ставку;

б) реальну процентну ставку;

в) номінальну процентну ставку з врахуванням реальної ставки проценту;

г) тільки інші, не вказані фактори.

Якщо номінальна процентна ставка становить 12%, а рівень інфляції – 8%, то реальна процентна ставка дорівнює:

а) 3,7%;

б) 1,5%;

в) 4%;

г) 96%.

Норма позичкового процента – це:

а) встановлений державою максимальний розмір плати за кредит;

б) відношення позичкового процента до розміру позики;

в) різниця між сумою грошей, яка повертається, і позиченою;

г) різниця між номінальною і реальною позичковою ставкою.

 

Якщо процентна ставка знижується, то, за інших незмінних умов, споживач:

а) зберігає менше;

б) зберігає більше;

в) все, назване вище, вірно залежно від переваг теперішнього та майбутнього споживання;

г) збереження дорівнюють нулю.

Рентний доход – це доход, який:

а) одержує власник будь-якого ресурсу;

б) одержують продавці від продажу землі;

в) виплачується за користування землею та іншими природними ресурсами;

г) одержують від продажу землі та інших природних ресурсів.

На ставку позичкового процента не здійснює вплив:

а) термін надання позики;

в) обсяг позики;

б) ризикованість проекту;

г) вірна відповідь відсутня.

Позитивне рішення стосовно будівництва нового театру, який приноситиме 10% прибуток протягом 200 років експлуатації, буде прийнято за умови, що банківська ставка становитиме:

а) не більше 2%;

в) менше 10%;

б) не більше 20%;

г) 10% або більше.

Підприємство намагається інвестувати гроші, взяті в кредит, в обладнання, яке коштує 20 тис. грн. з терміном експлуатації один рік. Очікується, що завдяки цьому додатковий річний доход буде становити 22 тис. грн. При якій ставці процента вигідно здійснювати інвестування?

а) 14%;

б) 8%;

в) 10%;

г) 12%.

Ставка процента по облігаціях буде тим нижчою, чим:

а) більший ризик, з яким вони пов’язані;

б) нижча їх ліквідність;

в) більша очікувана інфляція;

г) коротший термін, на якій вони емітована.

Фірма планує взяти банківську позику на будівництво нового підприємства. Процентна ставка становить 18% річних. Очікувана норма прибутку – 20%. За цих умов фірма:

а) не буде будувати нове підприємство;

б) буде будувати нове підприємство;

в) за даної інформації не може прийняти рішення;

г) немає правильної відповіді.

За певного попиту на інвестиції їх величина:

а) не залежить від процентної ставки;

б) може або збільшуватися, або зменшуватися при підвищенні процентної ставки;

в) буде скорочуватися, якщо буде підвищуватися процентна ставка;

г) буде збільшуватися, якщо буде підвищуватися процентна ставка.

До факторів диференціації земельної ренти не відноситься:

а) родючість землі;

б) кваліфікація сільськогосподарських робітників;

в) застосована технологія;

г) місцезнаходження ділянок.Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 20193. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Принципы и методы управления в таможенных органах Под принципами управления понимаются идеи, правила, основные положения и нормы поведения, которыми руководствуются общие, частные и организационно-технологические принципы...

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОВОСПИТАНИЕ И САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА Воспитывать сегодня подрастающее поколение на со­временном уровне требований общества нельзя без по­стоянного обновления и обогащения своего профессио­нального педагогического потенциала...

Эффективность управления. Общие понятия о сущности и критериях эффективности. Эффективность управления – это экономическая категория, отражающая вклад управленческой деятельности в конечный результат работы организации...

Седалищно-прямокишечная ямка Седалищно-прямокишечная (анальная) ямка, fossa ischiorectalis (ischioanalis) – это парное углубление в области промежности, находящееся по бокам от конечного отдела прямой кишки и седалищных бугров, заполненное жировой клетчаткой, сосудами, нервами и...

Основные структурные физиотерапевтические подразделения Физиотерапевтическое подразделение является одним из структурных подразделений лечебно-профилактического учреждения, которое предназначено для оказания физиотерапевтической помощи...

Почему важны муниципальные выборы? Туристическая фирма оставляет за собой право, в случае причин непреодолимого характера, вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, в том числе предоставлять замену отеля на равнозначный...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия