Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Які із запропонованих варіантів, на Вашу думку, найбільш повно розкривають сутність поняття „гранична схильність до споживання”?

в) відношення приросту споживчих витрат на одиницю приросту доходу кінцевого використання.

4. Разом із зростанням доходу:

а) зростає схильність до заощадження і зменшується схильність до спо­живання;

5. Головним фактором, що впливає на величину споживчих витрат є:

а) дохід кінцевого використання;

6. Заощадження - це:

б) частина наявного доходу, яка залишається після здійснення витрат на споживання;

7. Середня схильність до споживання або заощадження - це:

б) коефіцієнт, який відображує відношення споживчих витрат або заоща­джень до інвестицій приватної економіки;

8. Гранична схильність до споживання - це:

а) відношення приросту споживання до приросту наявного доходу;

9. Крива споживання зміщується вгору внаслідок:

б) зниження цін;

10. Автономне споживання — це:

а) споживання, яке не залежить від доходу;

11. Заощадження - це:

а) та частка наявного доходу, яка не використовується на споживання.

12. Сума коефіцієнтів середньої або граничної схильності завжди:

в) дорівнюють 1.

13.Гіпотеза постійного доходу М. Фрідмана твердить, що гранична схильність до споживання доходу:

в) вища для постійного доходу, ніж для тимчасового доходу;

14. Яке твердження характеризує точку нульового заощадження:

в) величина доходу дорівнює обсягові споживання;

15. Кожній функції споживання відповідає:

а) одна функція заощадження;

ТЕСТИ 9

1. Індуційовані інвестиції — це:

а) інвестиції, що здійснюють стійке зростання попиту на товари та послу­ги в результаті зростання національного доходу;

2. Інвестиції розподіляють на такі групи:

а) інвестиції в основний капітал; інвестиції в житлове будівництво; інвестиції в збільшення запасів;

3. На інвестиційний попит не впливає:

а) вартість устаткування;

4. Збільшений кількості інвестиційних товарів, яку хочуть купити фірми за кожного рівня цін:

в) крива сукупного попиту залишиться незмінною.

5. планові інвестиції - це інвестиції, які:

б) відповідають уявленням підприємств стосовно очікуваних змін у суку­пному попиті на вироблені товари та послуги;

6. Зі зростанням реальної відсоткової ставки обсяг інвестицій:

в) зменшується, бо витрати на капітал збільшуються;

7. Будь-який рівень ЧНП, коли заощадження перевищують інвеї їм ції, буде:

б) вищим рівноважного рівня;

8. Рівняння „С + І < ЧНП” відображає, що:

а) не вся сума доходу, отриманого від реалізації виробленого ЧНП сири мовується на його закупку;

9. Ін’єкціями у сукупні витрати є:

б) експорт;

10. Вилученням із доходу є:

а) імпорт і податки;

11. Якщо заощадження менші запланованих інвестицій, то можи» сказати, що:

а) незаплановані інвестиції < 0;

 

12. Якщо АЕ < ЧНП, то це означає, що:

а) економіка виробляє продукції більше, ніж цього вимагає сукупний по­пит;

13. Завдяки незапланованим інвестиціям, фактичні інвестиції зав­жди:

б) дорівнюють заощадженням;

14.Перевищення заощаджень над запланованими інвестиціями свід­чить про:

а) перевищення доходу порівняно із сукупними витратами;

15. Інвестувати доцільно, якщо:

б) очікувана норма чистого прибутку більша за відсоткову ставку;

ТЕСТИ 10

1. Національна економіка перебуває у стані рівноваги тоді, коли:

в) сума інвестиційних витрат, державних закупівель товарів і послуг та чистого експорту дорівнює сумі заощаджень, чистих податків та імпорту.Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 7935. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.019 сек.) русская версия | украинская версия