Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Методи судово-психологічної експертизи.

При проведенні судово-психологічних експертиз завжди використовується комплекс методів. Судово-психологічна експертиза передбачає дослідження психіки людини, психологічних механізмів її поведінки. Саме цим зумовлено специфіку методів, що обираються. У кожному конкретному випадку обрання методів дослідження зале-жить від завдань експертизи і тих питань, що поставлені на вирішення судового експерта. Проведення судово-психологічної експертизи передбачає викорис-тання біографічного методу. При цьому методі підекспертний вивча-ється з погляду минулих етапів його життя, виявлення фактів, які мають психологічне значення. Під час застосування біографічного методу передбачається одержання даних про батьків підекспертного, його стосунки у сімейному колі (з батьками, братами, сестрами), найваж-ливіші етапи його життя (характеристика дошкільного, шкільного періодів і дорослості). Судово-психологічне дослідження передбачає використання методу незалежних характеристик з метою одержання об'єктивного уяв-лення про психологічні особливості особи, яку випробовують. За ма-теріалами кримінальної справи вивчаються характеристики з місця роботи, місця проживання або навчання. Майже кожна судово-психологічна експертиза передбачає викорис-тання методу бесіди. Йдеться про безпосереднє спілкування судового експерта з особою, яку випробовують. Така бесіда має проводитися за заздалегідь розробленою програмою, відповідно до вивчених матеріалів кримінальної справи. Бесіда здійснюється за допомогою постановки запитань підекспертному. Безпосередність спілкування передбачає вста-новлення психологічного контакту з випробовуваним. У процесі бесіди з випробовуваним важливого значення набуває метод спостереження, який дає змогу реєструвати реакції на подразники, зміну поведінки у процесі постановки запитань, ставлення до тих чи інших подій, осіб, обставин. За допомогою цього методу можуть бути продіагностовані певні психологічні особливості підекспертного.Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 457. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.015 сек.) русская версия | украинская версия