Студопедия — Тестові завдання до семінарського заняття 7
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тестові завдання до семінарського заняття 7


Множинний вибір

1. Росія продає 2 млн. т нафти в Італію. У російському платіжному балансі цю угоду буде показано:

а) як кредит з експорту товарів і дебет з імпорту;

б) кредит з експорту і дебет за статтею припливу довгострокового капіталу;

в) кредит з експорту і дебет за статтею припливу короткострокового капіталу;

г) кредит з експорту і дебет за статтею резервних активів.

2. Яку з наведених нижче угод буде зафіксовано за дебетом у платіжному балансі України:

а) казахська фірма заплатила дивіденд 5 млн. тенге українському тримачу її акцій;

б) Нігерія виплачує заробітну плату українському екіпажу літака, який працює за контрактом з нігерійською компанією з перевезення гуманітарних вантажів у Мозамбік;

в) "Фольксваген" купує і привозить обладнання на АвтоЗАЗ для налагодження спільного виробництва;

г) в'єтнамець, який вже більше року працює в хімічній промисловості, переказує частку своєї заробітної плати родині, яка тимчасово живе в Камбоджі?

3. Розміщення "Газпромом" чергового євробонда за кордоном є:

а) імпортом капіталу, і тому відображається за дебетом;

б) експортом капіталу, і тому відображається за кредитом;

в) імпортом капіталу, і тому відображається за кредитом;

г) експортом капіталу, і тому відображається за дебетом?

4. Як будуть відображені в платіжному балансі України такі надходження від операцій "Укравіалінії":

а) 100 тис. дол. США за перевезення персоналу групи Патрісії Каас з Києва до Парижа;

б) 50 тис. дол. США за перевезення групи Філіпа Кіркорова з Києва до Львова;

в) 25 тис. дол. США за перевезення групи "Океан Ельзи" з Софії до Праги?

5. Які з наступних операцій підвищать позитивне сальдо балансу поточних операцій Великої Британії:

а) Велика Британія робить позику у ОАЕ на закупівлю на протязі року її нафти;

б) Великий банк в Англії надає уряду країни, що розвивається позику в розмірі 1млн. фунтів;

в) Уряд країни надає гуманітарну допомогу населенню Іраку у розмірі 1млн. фунтів;

г) Міністерство фінансів Великої Британії випускає єврооблігації та розміщує отримані кошти на депозиті в німецькому банку.

6.Активне сальдо платіжного балансу збільшиться, якщо у країні:

а) відбудеться виплата заборгованості за заробітною платою;

б) зменшаться реальні процентні ставки;

в) сповільниться темп економічного зростання;г) розкрадуть транш МВФ.

7.Складова платіжного балансу країни — рахунок поточних платежів — не охоплює:

а) чисті доходи від інвестицій;

б)транспортні послуги іноземним державам;

в) зміни в активах країни за кордоном; г) товарний експорт.

8.Яке з наведених тверджень є неправильним:

а) додатне сальдо рахунка капіталу виникає, якщо обсяг відпливу капіталу менше іноземних інвестицій у національну економіку;

б) рахунок капіталу і рахунок поточних операцій у сумі дорівнюють чистому експорту;

в) відповідно до статистики національних рахунків платіжний баланс завжди збалансований;

г) сальдо рахунка поточних операцій дорівнює чистому експорту?

9. Стаття "пропуски і помилки" у платіжному балансі:

а) покликана вирівнювати нерівновагу платіжного балансу, що виникає у зв'язку з різною методологією врахування різноманітний операцій;

б)була б меншою, якби резиденти скоротили контрабандне вивезення товарів;

в)була б меншою, якби скоротився відплив капіталу з України;

г) всі відповіді правильні.

10. Країна зі стійким від'ємним сальдо платіжного балансу має:

а) залучати додаткові довгострокові позики від іноземців;

б) заборонити переказ у країну доходів резидентів від закордон­них інвестицій;

в) збільшити випуск державних облігацій для населення;

г) виконати усі вказані вище заходи.

11.Активне сальдо платіжного балансу збільшиться, якщо у країні:

а) відбудеться виплата заборгованості за пенсіями;

б) прискоряться темпи економічного зростання;

в) оберуть нового президента;

г) сповільниться темп економічного зростання.

12.Україна вирішила встановити контроль над зовнішньою торгівлею для зниження дефіциту платіжного балансу. Одним з наслідків цього рішення буде:

а) зниження українського імпорту; б)зниження українського експорту;

в)збільшення українського імпорту; г)збільшення українського експорту;

д) правильні відповіді б) та в).

13.Якщо рахунок руху капіталу має додатне сальдо:

а) то експорт товарів і послуг має бути додатним;

б) експорт товарів і послуг має бути від'ємним;

в) чистий експорт має бути додатним;

г) чистий експорт має бути від'ємним; д)трансфертів у країну немає.

14.Фінансовий рахунок платіжного балансу поліпшиться за рахунок таких подій:

а) збільшаться трансфертні перекази в країну;

б) іноземці збільшать вкладення в державні облігації;

в) резиденти країни збільшать інвестиції за кордон;

г) центральний банк збільшить обсяг купівлі іноземної валюти;

д) немає правильної відповіді.

15.Класифікуйте кожну з наведених операцій (чи відбуваєть­ся експорт капіталу) з позиції української економіки:

а) український підприємець купує будинок в Італії;

б) "Приватбанк" відмовляє в позиці уряду Молдови в 200 тис. дол. США;

в) український імпортер верстатів бере короткотермінову пози­ку в одному з німецьких банків для оплати купленої ним партії

верстатів;

г) фірма "Нестле" купує акції Львівської кондитерської фабри­ки "Світоч".

16. Рахунок руху капіталу включає:

а) товарний експорт; б)зміни в активах країни за кордоном;

в)односторонні трансфертні платежі; г)чисті доходи від інвестицій;

д)транспортні послуги іноземцям.

17. Платіжний баланс країни погіршиться за рахунок таких чинників:

а) збільшується реальний ВНП;

б) центральний банк проводить дефляційну політику;

в) уряд скорочує витрати і збільшує податки;

г) центральний банк підвищує ставку рефінансування;

д) немає однозначної відповіді.

18.Резервні активи включають:

а) монетарне золото, СПЗ, резервну позицію у МВФ, валютні та інші активи;

б) монетарне золото, євро, резервну позицію у МВФ, валютні та інші активи.

19. В аналітичних цілях усі статті платіжного балансу поділяють:

а) на статті рахунка поточних операцій та рахунка операцій з капіталом і фінансових операцій;

б)статті "над рискою" та "під рискою".

20. Статті, які знаходяться "під рискою", включають:

а) зміни запасів міжнародних резервів уряду та центрального банку;

б) рух матеріальних цінностей та весь рух капіталу, за винят­ком зміни міжнародних резервів;

в) рух матеріальних цінностей та весь рух капіталу.

21. Основний критерій віднесення того чи іншого активу до складу резервних полягає:

а) у визначенні того, чи може уряд або центральний банк здійснювати реальний та прямий контроль над ним;

б) у високому рівні його ліквідності.

22. У випадку незбалансованості платіжного балансу уряд може використовувати:

а) резервні активи, надзвичайне фінансування;

б) девальвацію валюти, резервні активи, надзвичайне фінансу­вання;

в) позики МВФ, МБРР та інших банків, резервні активи.

23. До операцій з надзвичайного фінансування належать такі:

а) анулювання боргу, обмін заборгованості на акції, переоформ­лення заборгованості, прострочення платежів за заборгованістю, дефолт;

б) анулювання боргу, обмін заборгованості на акції, запозичен­ня в інших країн і МВФ для врегулювання платіжного балансу, переоформлення заборгованості, прострочення платежів за забор­гованістю;

в) анулювання боргу, обмін заборгованості на акції, запозичен­ня у інших країн і МВФ для врегулювання платіжного балансу, переоформлення заборгованості, прострочення платежів за забор­гованістю, залучення коштів з-за кордону іншими секторами еко­номіки, крім уряду та центрального банку.Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 3603. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Сосудистый шов (ручной Карреля, механический шов). Операции при ранениях крупных сосудов 1912 г., Каррель – впервые предложил методику сосудистого шва. Сосудистый шов применяется для восстановления магистрального кровотока при лечении...

Трамадол (Маброн, Плазадол, Трамал, Трамалин) Групповая принадлежность · Наркотический анальгетик со смешанным механизмом действия, агонист опиоидных рецепторов...

Мелоксикам (Мовалис) Групповая принадлежность · Нестероидное противовоспалительное средство, преимущественно селективный обратимый ингибитор циклооксигеназы (ЦОГ-2)...

Машины и механизмы для нарезки овощей В зависимости от назначения овощерезательные машины подразделяются на две группы: машины для нарезки сырых и вареных овощей...

Классификация и основные элементы конструкций теплового оборудования Многообразие способов тепловой обработки продуктов предопределяет широкую номенклатуру тепловых аппаратов...

Именные части речи, их общие и отличительные признаки Именные части речи в русском языке — это имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия