Студопедия — Тестові завдання до семінарського заняття 3
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тестові завдання до семінарського заняття 3


 

1. Як можна класифікувати поняття «іноземні інвестиції»:

а) поняття, тотожне терміну «ввезення капіталу»;

б) періодичний приплив іноземного капіталу в національну економіку;

в) загальна сума нагромадженого іноземного капіталу в національній економіці за певний період.

 

2. Які з наведених теорій належать до теорій портфельного

інвестування:

а) теорія оптимального портфеля Марковіца;

б) теорія про граничну ефективність інвестування Д. Кейнса;

в) теорія Тобіна;

г) теорія випадкових блукань;

д) теорія рефлективності Сороса.

 

3. Що можна віднести до видів іноземних інвестицій:

а) довгострокові інвестиції;

б) часткову участь у підприємствах;

в) інвестиції міжнародних фінансових організацій;

г) права інтелектуальної власності;

д) репатріацію прибутку ТНК.

 

4. Частка іноземної участі в акціонерному капіталі фірми на рівні 15%

вважається прямою іноземною інвестицією згідно:

а) з міжнародними нормами;

б) нормами законодавства США;

в) австралійськими і канадськими нормами;

д) українським законодавством.

 

5. Придбання українською промислово-фінансовою групою 35% акцій

російської компанії – це:

а) пряма інвестиція;

б) портфельна інвестиція;

в) грант;

г) міжнародний кредит;

д) міжнародна технічна допомога.

 

6. Як зміниться обсяг залучених іноземних інвестицій у разі

збільшення НБУ рівня процентної ставки:

а) збільшиться;

б) зменшиться;

в) не зміниться.

Одиничний вибір (правильно — помилково)

1. Зв'язок міжнародного кредиту з процесом відтворення проявляється в його функціях.

2. У сучасних умовах міжнародний кредит не є об'єктом регулювання економіки.

3. Якщо короткостроковий кредит продовжується, він стає середньостроковим і іноді довгостроковим.

4. При забезпечених кредитах забезпеченням служать зазвичай товари, цінні папери, векселі, нерухомість, цінності.

5. Вартість факторингового обслуговування не залежить від виду послуг та фінансового стану клієнта.

6. Відповідно до міжнародної практики товари, що перетинають кордон, можуть звільнятися від непрямих податків.

7. Фірмовий кредит звичайно оформляється векселем або надається за відкритим рахунком.

8. Комерційний банк купує вимога експортера до іноземних покупців з терміном платежу від 30 до 120 днів.

9. Цінні папери, векселі, нерухомість служать забезпеченням при бланкових кредитах.

10. Довгостроковий міжнародний кредит обслуговує до 65% експорту машин і комплектного устаткування.

11. Зазвичай угодою між банком і клієнтом встановлюється мінімальна сума овердрафту, умови надання кредиту, порядок погашення.

12. Банк акцептує векселі експортера, гарантуючи тим самим їхню оплату боржником у встановлений термін.

13. Стягнення (інкасування) дебіторської заборгованості клієнта не включається до факторингу.

14. Процедура укладання кредитних угод та їх обслуговування - прерогатива центральних банків договірних сторін.

15. Принцип матеріальної забезпеченості міжнародного кредиту проявляється в гарантії його погашення.

16. Міжнародний кредит виступає фактором перетворення індивідуальних підприємств в акціонерні товариства, створення нових фірм і монополій.

17. Принцип терміновості міжнародного кредиту забезпечує повернення кредиту у встановлені кредитною угодою терміни.

18. Принцип зворотності міжнародного кредиту означає що, якщо отримані кошти не повертаються, то має місце безповоротна передача грошового капіталу, тобто фінансування.

Множинний вибір

1.Які з перерахованих видів міжнародного руху капіталу вважаються прямими зарубіжними інвестиціями?

а) Канадський інвестиційний фонд придбаває казначейські векселі Міністерства фінансів США на суму 50 млн. дол.

б) Французький банк придбаває акції шведської автомобільної компанії на суму 10 млн. дол. Загальна вартість випуску акцій цією компанією складає 250 млн. дол.

в) Японська і китайська компанії створюють в Шанхаї спільну консалтингову фірму з рівними частками в статутному капіталі.

г) Міжнародний банк реконструкції і розвитку надає Росії позику на структурну перебудову вугільної промисловості у розмірі 500 млн. дол.

д) вірні відповіді а) і в).

2. Процес вилучення частини капіталу з національного обігу в цій країні і переміщення його в товарній або грошовій формі у виробничий процес або обіг в інший країни - це

а) міграція капіталу; б) іноземні інвестиції;

в) вивезення капіталу; г) прямі інвестиції; д) портфельні інвестиції.

3. Вивезення капіталу здійснюється в наступних двох основних формах:

а) підприємницька; б) позикова; в) портфельна; г) прямі інвестиції;

д) позики; є) державні кредити.

5. Прямі інвестиції припускають:

а) надання позики місцевій компанії;

б) створення власного виробництва за кордоном;

в) позику фінансових коштів місцевій компанії;

г) купівлю контрольного пакету акцій місцевої компанії.

6. Прямі інвестиції це:

а) купівля - продаж іноземної валюти;

б) придбання цінних паперів;

в) вкладення в статутний капітал підприємства;

г) немає правильної відповіді.

7. Портфельні інвестиції це:

а) придбання цінних паперів; б) інвестиції в підприємства;

в) купівля-продаж іноземної валюти; г) немає правильної відповіді.

8.Прямі закордонні інвестиції це:

а) придбання і будівництво підприємств за кордоном;

б) купівля цінних паперів закордонних компаній;

в) обидва варіанти вірні;

г) немає правильної відповіді.

9.Портфельні інвестиції це:

а) купівля цінних паперів закордонних компаній

б) придбання і будівництво підприємств за кордоном

в) обидва варіанти вірні;

г) немає правильної відповіді.

10. Міжнародний рух підприємницького і позичкового капіталу є:

а) торговий баланс; б) баланс послуг;

в) баланс руху капіталів і кредитів; г) немає правильної відповіді.

11. Міжнародний кредит це:

а) фінансові відносини всередині держави

б) економічні відносини між двома країнами, що виходять за рамки

національних кордонів;

в) обидва варіанти вірні;

г) немає правильної відповіді.

12. Фірмовий кредит є:

а) кредит, що надається іноземною фірмою якогось уряду;

б) кредит, що надається для придбання обладнання;

в) кредит, що надається одним підприємством іншому;

г) немає правильної відповіді.

13. Міжнародний кредит проявляється у:

а) 3-х принципах; б) 4-х принципах;

в) 5-ти принципах; г) немає правильної відповіді.

14. Міжнародний кредит виконує:

а) 2 функції; б) 3 функції; в) 4 функції; г) 5 функцій.

15. За своїм призначенням міжнародний кредит поділяється на:

а) забезпечені і бланкові; б) комерційні, фінансові, «проміжні»;

в) товарні та валютні; г) немає правильної відповіді.

16. За видами міжнародний кредит поділяється на:

а) товарні та валютні; б) забезпечені і бланкові;

в) комерційні, фінансові, «проміжні»; г) немає правильної відповіді.

17. З точки зору забезпечення міжнародний кредит поділяється на:

а) товарні та валютні; б) комерційні, фінансові, «проміжні»;

в) забезпечені і бланкові; г) немає правильної відповіді.

18.У залежності від термінів міжнародний кредит поділяється на:

а) внутрішні, зовнішні, змішані;

б) короткострокові, середньострокові, довгострокові;

в) товарні та валютні;

г) немає правильної відповіді.

19. За джерелами фондування міжнародний кредит підрозділяється на:

а) товарні та валютні; б) забезпечені і бланкові;

в) внутрішні, зовнішні, змішані; г) немає правильної відповіді.

20. Короткостроковий міжнародний кредит надається на строк

а) до 1 року; б) від 1 року до 5-ти років;

в) понад 5 років; г) немає правильної відповіді.

21. Середньостроковий міжнародний кредит надається на строк:

а) до 1 року; б) від 1 року до 5-ти років;

в) більше 5-ти років; г) немає правильної відповіді.

22. Довгостроковий міжнародний кредит надається на строк:

а) до 1 року; б) від 1 року до 5-ти років;

в) більше 5-ти років; г) немає правильної відповіді.

23. Залежно від суб'єктів кредитних відносин міжнародний кредит поділяється на:

а) пов'язаний і незв'язаний;

б) державний, приватний, міжнародних фінансових організацій;

в) комерційний і банківський;

г) немає правильної відповіді.

24. Повернення кредиту у встановлені кредитною угодою строки належить до принципу:

а) поворотності; б) платності;

в) терміновості; г) немає правильної відповіді.

25. Матеріальна забезпеченість міжнародного кредиту проявляється в гарантії його:

а) погашення; б) повернення;

в) забезпечення; г) немає правильної відповіді.

26. Перерозподіл позичкових капіталів між країнами для забезпечення потреб розширеного відтворення належить до функції:

а) міжнародного кредиту; б) комерційного кредиту;

в) споживчого кредиту; г) немає правильної відповіді.

27. Можливість експортера виставляти в банк векселі на певну суму в рамках кредитного ліміту, це:

а) вексельний кредит; б) комерційний кредит;

в) акцептний кредит; г) немає правильної відповіді.

28. Кредити, призначені для обслуговування змішаних форм вивезення капіталів, товарів і послуг це:

а) комерційні кредити; б) фінансові кредити;

в) «проміжні» кредити; г) немає правильної відповіді.

29. Кредити, надані в основному експортерам і своїм покупцям це:

а) товарні кредити; б) валютні кредити;

в) банківські кредити; г) немає правильної відповіді.

30. Кредити, що видаються банками в грошовій формі це:

а) валютні кредити; б) товарні кредити;

в) бланкові кредити; г) немає правильної відповіді.

31. За цілями кредити розрізняються:

а) товарні та валютні кредити; б) зв'язані і незв'язані кредити;

в) забезпечені і бланкові кредити; г) немає правильної відповіді.

32. За процентними ставками розрізняють міжнародний кредит з:

а) плаваючою ставкою; б) фіксованою ставкою;

в) комбінація ставок; г) немає правильної відповіді.

33. За способом використання розрізняють міжнародний кредит з:

а) одноразовим використанням; б) багаторазовим використанням;

в) поступовим використанням; г) немає правильної відповіді.

34. Міжнародний рух підприємницького капіталу – це:

а) вивіз капіталу в країни, де є сприятливий інвестиційний клімат;

б) вивіз капіталу у формі наданих державних і приватних позик з метою отримання доходу у вигляді процента, рівень якого заздалегідь обумовлюється;

в) кошти, що вкладаються у виробничі, фінансові, торгові й інші закордонні підприємства з метою отримання прибутку;

г) державні капіталовкладення за кордоном.

35. Міжнародний рух позичкового капіталу – це:

а) вивіз капіталу в країни, де є сприятливий інвестиційний клімат;

б) вивіз капіталу у формі надання державних і приватних позик з метою отримання доходу у вигляді процента, рівень якого заздалегідь обумовлюється;

в) кошти, що вкладаються у виробничі, фінансові, торгові й інші підприємства з метою отримання прибутку;

г) державні капіталовкладення за кордоном.

36. Які з вказаних форм інвестицій є прямими, а які – портфельними:

а) російська компанія “Лукойл” купила акції українського нафтопереробного підприємства на суму 20 млн. дол. Загальна вартість випуску акцій становить 100 млн. дол.;

б) американський банк “Сіті Бенк” купив будівлю в Києві, в якій відкрив своє представництво в Україні;

в) німецький автомобільний концерн “Шкода” збільшив свою частку в статутному капіталі, розміщеного в Україні українсько-німецького спільного підприємства, яке займається збутом автомобілів на українському ринку з 50 до 80%;

г) американська компанія “Мак Дональдс” відкрила в Києві черговий ресторан швидкого обслуговування;

д) американський інвестиційний фонд розмістив в Україні 30 млн. дол. в облігації зовнішньої державної позики.

37. Основна частина прямих інвестицій на світовому ринку капіталів контролюється:

а) США; б) Міжнародним валютним фондом;

в) Європейським співтовариством; г) міжнародними корпораціями.

38. Основна частка інвестицій індустріально-розвинених країн спрямована до:

а) Латинської Америки; б) Південно-Східної Азії;

в) Південної Америки; г) Африки.

39. Сучасною тенденцією міжнародного руху капіталу є:

а) використання основної частини приросту міжнародних інвестицій у виробничій сфері;

б) прискорене зростання прямих інвестицій;

в) прискорене зростання портфельних інвестицій;

г) послаблення державного контролю над приватними інвестиціями.

40. Найбільшим чистим позичальником на світовому ринку капіталів є:

а) Японія; б) Німеччина; в) Швейцарія; г) США.

41. Найбільшим чистим кредитором на світовому ринку капіталів є:

а) Японія; б) Німеччина; в) Швейцарія; г) США.

42. Високотехнологічномісткою продукцією вважається:

а) нафта; б) вироби з металу;

в) автомобілі; г) аерокосмічні прилади.

43. Середньотехнологічномісткою продукцією вважається:

а) нафта; б) вироби з металу;

в) автомобілі; г) аерокосмічні прилади.

44. Недостатньо технологічномісткою продукцією вважаються:

а) вироби з металу; б) кольорові метали;

в) автомобілі; г) аерокосмічні прилади.

45. Ліцензія – це:

а) виключне право автора друкованого, аудіо- чи відео-товару на показ і відтворення своєї роботи;

б) дозвіл, що вдається власником технології зацікавленій стороні на використання цієї технології протягом певного часу за визначену плату;

в) символ певної організації, підприємства, який використовується для індивідуалізації виробника товару і не може використовуватися іншими без офіційного дозволу власника;

г) документ, свідоцтво, що видається винахіднику і засвідчує його авторство і виключне право на використання винаходу.

46. Патент – це:

а) виключне право автора друкованого, аудіо- чи відео-товару на показ і відтворення своєї роботи;

б) дозвіл, що вдається власником технології зацікавленій стороні на використання цієї технології протягом певного часу за визначену плату;

в) символ певної організації, підприємства, який використовується для індивідуалізації виробника товару і не може використовуватися іншими без офіційного дозволу власника;

г) документ, свідоцтво, що видається винахіднику і засвідчує його авторство і виключне право на використання винаходу.

47. Ліцензіат – це:

а) особа, що оформлює ліцензійну угоду;

б) власник технології, який продає її іншій особі;

в) особа, що купує технологію;

г) реєстратор ліцензійної угоди.

48. Ліцензіар – це:

а) особа, що оформлює ліцензійну угоду;

б) власник технології, який продає її іншій особі;

в) особа, що купує технологію;

г) реєстратор ліцензійної угоди.

49. Технічне сприяння надається на безоплатній основі, якщо це:

а) технологічні гранти; б) співфінансування технічного сприяння;

в) благодійний фонд; г) трансферт.

50. Здатність країни або групи країн забезпечувати своєчасну виплату своїх міжнародних зобов'язань преміальними для кредитора платіжними засобами – це:

а) платоспроможність країни; б) міжнародна валютна ліквідність;

в) кредитоспроможність країни; г) кредитна прозорість країни.

 Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 4434. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Тема 5. Анализ количественного и качественного состава персонала Персонал является одним из важнейших факторов в организации. Его состояние и эффективное использование прямо влияет на конечные результаты хозяйственной деятельности организации.

Билет №7 (1 вопрос) Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Русский литературный язык как нормированная и обработанная форма общенародного языка Важнейшая функция языка - коммуникативная функция, т.е. функция общения Язык представлен в двух своих разновидностях...

Патристика и схоластика как этап в средневековой философии Основной задачей теологии является толкование Священного писания, доказательство существования Бога и формулировка догматов Церкви...

Ситуация 26. ПРОВЕРЕНО МИНЗДРАВОМ   Станислав Свердлов закончил российско-американский факультет менеджмента Томского государственного университета...

Различия в философии античности, средневековья и Возрождения ♦Венцом античной философии было: Единое Благо, Мировой Ум, Мировая Душа, Космос...

Характерные черты немецкой классической философии 1. Особое понимание роли философии в истории человечества, в развитии мировой культуры. Классические немецкие философы полагали, что философия призвана быть критической совестью культуры, «душой» культуры. 2. Исследовались не только человеческая...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия