Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

РОЗДІЛ 2
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ЗАО «ЗЕРНОПРОДУКТ»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Зернопродукт» — підприємство, основним видом діяльності якого є вирощування зернових культур. Розташований в місті Миронівна Київської області.

Господарство було створене в 2005 році. Спочатку до його складу увійшло чотири філії: Гайсинська, Немирівська, ім. Мічуріна та Хмельницька із загальною площею земель близько 12 тис. га. Згодом було створено ще три філії: Бершадська, Тульчинська та Чернівецька, кожна з яких обробляє приблизно по 8 тис. га землі.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Зернопродукт», яке входить до складу ВАТ «Миронівський хлібопродукт», реорганізоване в Закрите акціонерне товариство «Зернопродукт МХП». Рішення про утворення ЗАТ «Зернопродукт МХП» було прийняте на установчих зборах 5 вересня 2007 року. Метою зміни форми власності підприємства «Зернопродукт МХП» є оптимізація управління в рамках компанії «Миронівський хлібопродукт». ЗАТ «Зернопродукт МХП» є повним правонаступником ТОВ «Зернопродукт» зі всіх прав та зобов’язань.

Нині на підприємстві працює близько 2000 працівників. Оплата робітників здійснюється на основі діючого законодавства України – Закону України “Про працю”. При виконанні робіт різної кваліфікації праця почасових робітників, а також службовців оплачується за роботою вищої кваліфікації.

Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації.

Майно Товариства складається з основних засобів та обігових цінностей, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своєю назвою, фірмову марку та торговий знак.

Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

За рішенням загальних зборів Товариство створює :

а) резервний (страховий) фонд;

б) фонд оплати дивідендів.

Фонд оплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Товариства.

Кошти з фонду сплачуються акціонерам пропорційно до загальної вартості належних їм акцій.

Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.

Для аналізу основних показників, які характеризують діяльність підприємства в 2011 році доцільно скласти таку таблицю:

Таблиця 2.1

Техніко-економічна характеристика ЗАО ”Зернопродукт”

Показники Одиниця виміру Відхилення Темп росту, %
I. Продукція          
1.1.Обсяг промислової продукції (послуг) в оптових цінах без ПДВ та акцизного збору в діючих цінах Тис. грн. 631,8 957,0 325,2 51,5
1.2.Зміна залишків незавершеного виробництва Тис. грн. 16,9 33,7 +16,8 99,4
II. Фінансові результати          
2.1. Балансовий прибуток (збиток) Тис. грн. (3) (87)    
2.2.Собівартість виготовленої продукції Тис. грн. 1030,3 282,3 37,7
2.3. Виручка від реалізації продукції (товарів, послуг) Тис. грн. 30,2
III. Основні фонди          
3.1. Річна вартість основних фондів Тис. грн. 3562,2 3388,7 -173,5 -4,8
IV. Праця          
4.1. Чисельність штатних працівників основної діяльності (середня) Чол. -18 -8,7
4.2. Фонд оплати праці Тис. грн. 40,7
V. Ефективність виробництва          
5.1. Фондовіддача   0,18 0,28 0,10 55,5
5.2. Фондомісткість   5,64 3,54 -2,1 -37,23
5.3. Фондоозброєність   17,21 17,93 0,72 4,18

 

За 2011 рік випущено товарної продукції (в оптових цінах ) на 957 тис. грн., що на 325,2 тис. грн. більше обсягу 2010 року. Разом з тим збільшилось незавершене виробництво на 16,8 тис. грн. Реалізовано продукції на 1111 тис. грн., що на 33,2% більше реалізації минулого періоду.

Від всієї господарської діяльності в 2011 році підприємство отримало збитків на суму 87 тис. грн. Якщо порівняти цей результат з результатом минулого року, то можна судити про погіршення фінансового стану підприємства, а саме про збитковість виробництва. Все це свідчить про не конкурентоспроможність продукції підприємства, що пов’язано з великими матеріальними витратами на її виробництво, а також про незадовільну роботу відділів збуту та маркетингу.

Собівартість виготовленої продукції збільшилась на 282,3 тис. грн. (37,7%). Як стверджують спеціалісти підприємства, якість продукції, що виготовляється, досить високої якості, але через велику ціну (яка обумовлена високим рівнем собівартості продукції) інструменти не користуються попитом. Про це свідчить і дуже високий рівень фондомісткості, яка набагато перевищує нормативне значення. Хоча на кінець звітного періоду вона знизилась, відбулось це головним чином за рахунок збільшення випуску продукції. Підприємству доцільно було б продати частину основних засобів, оскільки вони вже застарілі, та на отриману суму закупити нове обладнання, більш досконале. Показники фондовіддачі менше нормативу, що рекомендується спеціалістами (в межах 3). Тобто на одиницю фондів приходиться менше одиниці продукції (на початок та кінець періоду відповідно 0,18 та 0,28).

В 2011 році в порівнянні з відповідним періодом 2010 року чисельність всього персоналу знизилась на 8,7%, а фонд оплати праці збільшився на 40,7%. Через нестачу коштів у підприємства та відсутність замовлень воно було змушено звільнити 18 працюючих.

Таким чином, результати аналізу основних показників діяльності підприємства за 2011 рік свідчать про незадовільне становище підприємства. Це обумовлено недостатнім забезпечення виробництва власними обіговими коштами, несвоєчасністю розрахунків, великою заборгованістю підприємства перед постачальниками та бюджетом.

Необхідно діяльність підприємства орієнтувати на розширення зв’язків із зарубіжними партнерами, що дасть змогу за рахунок надходження валютних коштів поліпшити і стабілізувати фінансовий стан підприємства.

 

 Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 181. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия