Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Аналіз складу та структури джерел коштів підприємства
Джерела коштів На початок року На кінець року Зміни за звітний період
Тис. грн. % до підсумків розділів Тис. грн. % до підсумків розділів Тис. грн. % до початку року
І. Власний капітал            
Статутний капітал 147,5 3,56 147,5 3,64
Додатковий вкладений капітал 3844,6 92,79 3845,2 94,78 0,6 0,02
Резервний капітал 49,1 1,19 49,1 1,21
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2,46 0,37 -87 -85,3
Усього за розділом І 4143,2 96,86 4056,8 92,51 -83,4 -2,01
IV. Поточні зобов’язання            
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 41,8 31,1 95,8 28,90 129,19
Поточні зобов’язання за розрахунками:        
з одержаних авансів 6,4 4,77 1,2 0,36 -5,2 -81,25
з бюджетом 20,86 60,1 18,13 32,1 114,64
з позабюджетних платежів 1,9 1,42 13,3 4,01 11,4
зі страхування 22,8 16,99 28,9 8,72 6,1 26,75
з оплати праці 31,9 23,77 20,21 35,1 110,03
Інші поточні зобов’язання 1,4 1,04 65,2 19,67 63,8  
Усього за розділом IV 134,2 3,14 331,5 7,55 197,3 147,02
Баланс 4277,4 4388,3 110,9 2,59

 

Збільшення залучених коштів відбулось за рахунок збільшення кредиторської заборгованості по всіх статтях.

В структурі власних коштів найбільш питому вагу мають додатковий та статутний капітал Доля додаткового капіталу у власних коштах за звітній період зросла 1,92%, на або на 0,6 тис. грн., доля резервного капіталу зменшилась на 0,02% хоча в абсолютному значенні не змінилась. Розмір статутного фонду не змінився. Велике значення мають власні оборотні кошти підприємства, що вираховуються як різниця між власними коштами та необоротними і показують, скільки із загальної суми власних коштів підприємства спрямовується на покриття оборотних коштів:

1. на початок року: 4143,2 - 3562,2 = 581 тис. грн.

2. на кінець року: 4056,8 - 3388,7 = 668,1 тис. грн.

Тобто за рік сума власних оборотних коштів зросла з 581 тис. грн. до 668,1 тис. грн.

Негативним є зростання питомої ваги залучених коштів на 4,41%, хоча короткострокові кредити підприємство не залучає. Це пояснюється досить високою обліковою ставкою НБУ та жорсткими умовами кредитування. Більшу частину об’єму кредиторської заборгованості складає заборгованість перед постачальниками, яка являє собою комерційний кредит, по якому не потрібне забезпечення та який майже безкоштовний. Зростання її об’єму в звітному році свідчить про фінансові ускладнення на підприємстві. Про це свідчить і зростання заборгованості робітникам по оплаті праці на 35,1 тис. грн. (110,03%). За рік збільшилась заборгованість по розрахунках з бюджетом на 32,1 тис. грн. (114,64%), зі страхування - на 6,1 тис. грн. (26,75%), з позабюджетних платежів – на 11,4 тис. грн. (600%), з іншими кредиторами – на 63,8 тис. грн. Заборгованість по авансах одержаних зменшилась на 5,2 тис. грн. (81,25%). Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги зросла на 54 тис. грн. (129,19%). Тобто підприємство використовує кошти, які йому не належать. Це сприяє тимчасовому покращенню фінансового стану підприємства, але якщо вони не затримуються на тривалий час в обігу і своєчасно повертаються. В іншому випадку виникає прострочена кредиторська заборгованість.

 Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 187. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия