Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

КОДЗАДКУД

 

 

 

 

 

 

Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надій­шло за рік Переоцінка (до­оцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Утрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (переоці­нена вартість) знос первісної (переоці­неної) вартості зносу первісна (переоці­нена) вартість знос первісної (перео­ціненої) вартості зносу первісна (переоці­нена) вартість знос
Права на користування природними ресурсами                          
Права на користування майном                          
Права на знаки для товарів і послуг                          
Права на об'єкти промислової власності                          
Авторські та суміжні з ними права                          
Гудвіл                          
Інші нематеріальні активи                          
Разом                          

ІЗ РЯДКА 080 ГРАФА 14

ІЗ РЯДКА 080 ГРАФА 5


ВАРТІСТЬ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ, ЩОДО ЯКИХ ІСНУЄ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ______ (081)

ВАРТІСТЬ ОФОРМЛЕНИХ У ЗАСТАВУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ (082)

ВАРТІСТЬ СТВОРЕНИХ ПІДПРИЄМСТВОМ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ (083)_

ВАРТІСТЬ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ, ОТРИМАНИХ ЗА РАХУНОК ЦІЛЬОВИХ АСИГНУВАНЬ_________ (084)


Продовження Приміток до річної фінансової звітності

II. Основні засоби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групи основних засобів Код рядка Залишок на Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, у ка цінка-)     Нараховано амортизації за рік Утрати від змен­шення корисності Інші зміни за рік   У тому числі:  
  Вибуло за рік кінець року одержані фінансо­вою орендою передані в опера­тивну оренду  
   
первісна (переоці­нена) варгість знос первісної (переоці­неної) вартості зносу первісна (пере­оцінена) вартість) первісної (пере­оціненої) вартості знос первісна (переоці­нена) вартість знос первісна (переоці­нена) вартість знос первісна (переоці­нена) варгість знос  
л Я їй  
Земельні ділянки                                    
Кап. витрати на поліпшення земель                                    
Будинки, споруди та передавальні пристрої                                    
Машини та обладнання                                    
Транспортні засоби                                    
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)                                    
Робоча і продуктивна худоба                                    
Багаторічні насадження                                    
Інші основні засоби                                    
Бібліотечні фонди                                    
Малоцінні необоротні матеріальні активи                                    
Тимчасові (нетитульні) споруди                                    
Природні ресурси                                    
Інвентарна тара                                    
Предмети прокату                                    
Інші необоротні матеріальні активи                                    
Разом                                    

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)..

вартість оформлених у заставу основних засобів (262)

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263).,
залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу (264)..

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265)

Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)


 


 


III. Капітальні інвестиції

 Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 159. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.004 сек.) русская версия | украинская версия