Студопедия — Урожай зернових культур оприбутковують ...
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Урожай зернових культур оприбутковують ...

2. Реєстром приймання зерна вагарем

 

73. Визначте, яким документом оформляють операції, пов’язані з очищенням, сортуванням та сушінням зерна:

2. Реєстром приймання зерна вагарем

 

74. Визначте, який документ призначений для оприбуткування продукції овочівництва, садівництва, картоплі та баштанних культур:

1. Щоденник надходження сільськогосподарської продукції

 

75. Визначте документ, який складає спеціальна комісія, на приймання заготовлених

4. Акт на оприбуткування грубих та соковитих кормів

76. Оприбуткування молока, одержаного від надою, оформляється первинним документом:

3. Журналом обліку надою молока

 

77. Облік щоденного надходження та витрачання молока протягом місяця на фермі ведеться у...

1. Відомості руху молока

 

78. Продукція, одержана від переробки сільськогосподарської продукції рослинництва (борошно, крупа, олія, фруктові і овочеві соки), оприбутковується на підставі:

3. Звіту про переробку продукції

79. Яким документом оформляється готова продукція, що відправляється з пунктів переробки на склад:

4.Накладною внутрігосподарського призначення

 

80. В якому документі ведеться облік переробки молока і молочних продуктів:

2. Відомостіц переробки молока і молочних продуктів

 

81. Укажіть рахунок, що призначений для обліку продукції сільськогосподарського виробництва:

3. 27

 

82. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції з оприбуткування продукції рослинництва від урожаю:

2. Дт 271 Кт 231

 

83. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків на оприбуткування молока від надою:

3. Дт 272 Кт 232

 

84. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків на передачу продукції рослинництва від однієї матеріально відповідальної особи до іншої:

1. Дт 271 Кт 271

 

85. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків на оприбуткування надлишків продукції рослинництва, виявлених при інвентаризації:

3. Дт 271 Кт 719

 

86. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків на оприбуткування безоплатно одержаного насіння:

3. Дт 208 Кт 718

 

87. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків на списання молока для випоювання телят:

3. Дт 232 Кт 272

 

88. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків на списання картоплі в реалізацію покупцям:

1. Дт 901 Кт 271

 

89. Інструменти, спецодяг, канцелярські прилади, постільні речі, господарський інвентар тощо, строк корисного використання яких не більше одного року, належать до:

3. Малоцінних та швидкозношуваних предметів

 

90. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів в місцях збері­гання та експлуатації матеріально відповідальними особами ведеться в:

2. Книзі складського обліку

 

91. Для обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів призначений рахунок...

4. 22

 

92. За яким каналом надходження МШП складається наступний комплекс бухгалтерських записів – Дт 22 Кт 631; Дт 641 Кт 631; Дт 631 Кт 311:

1. Придбання МШП за плату

 

93. За яким напрямком надходження МШП складається наступна кореспонденція рахунків – Дт 22 Кт 46:

3. Надходження МШП як внесок до статутного капіталу

 

94. За яким напрямком надходження МШП складається наступна кореспонденція рахунків – Дт 22 Кт 718:

4. Безоплатно одержані МШП

 

95. За яким напрямком вибуття МШП складається наступний комплекс бухгалтерських записів – Дт 92 Кт 22, Дт 91 Кт 22, Дт 93 Кт 22:

1. Списані МШП на витрати діяльності

 

96. За яким напрямком вибуття МШП складається наступний комплекс бухгалтерських записів Дт 943 Кт 22, Дт 377 Кт 712, Дт 712 Кт 641:

1. Реалізовані МШП

 

97. За яким напрямком вибуття МШП складається наступна кореспонденція рахунків – Дт 947 Кт 22:

4. Виявлена нестача МШП

 

98. Аналітичний облік виробничих запасів, МШП, продукції сільськогосподарського виробництва ведеться у...

1. Звіті про рух продуктів і матеріалів та сальдовій відомості

 

99. Синтетичний облік виробничих запасів, МШП, продукції сільськогосподарського виробництва ведеться у...

3. Журналі-ордері № 5А с.г. та Головній книзі

 

100. До якого виду виробництв відносяться: ремонтні майстерні, автомобільний та гужовий транспорт, електро-, водо- і газопостачання:

2. Допоміжне виробництво

 

101. Укажіть синтетичний субрахунок для ведення обліку витрат та виконаних робіт допоміжними виробництвами:

4. 234

 

102. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків з нарахування оплати праці робітникам, зайнятим на ремонті автомобіля, що проводиться в ремонтній майстерні:

1. Дт 234 Кт 661

 

103. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків на списання запасних частин при проведенні ремонту машин, обладнання у ремонтній майстерні:

3. Дт 234 Кт 207

 

104. Оберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо нарахована оплата праці завідувачу ремонтною майстернею, механіку:

1. Дт 234 Кт 661

 

105. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою у кінці місяця цехові витрати ремонтної майстерні списують:

1. Дт 234 Кт 234

 

106. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції на списання витрат по ремонту вантажного автомобіля, виконаного в ремонтному виробництві:

3. Дт 234 Кт 234

 

107. Операції на списання витрат по споживачах послуг пропорційно до обсягу робіт у тонно-кілометрах по фактичній собівартості обліковують за...

4. Кредитом 234

 

108. Операція з нарахування оплати праці водіям фіксується у…

1. Дорожньому листі вантажного автомобіля

 

109. Операція зі списання вартості запасних частин, використаних для ремонту машин, відображається у…

2. Відомості дефектів на ремонт машин (ф. № ВЗСГ-6)

 

110. Аналітичний облік по субрахунку 234 “Допоміжні виробництва” ведеться у:

3. Звіті № 5.6 с.г. про витрати та вихід продукції (робіт, послуг) інших виробництв

 

111. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків зі списання кормів на утримання робочої худоби:

1. Дт 234 Кт 208

 

112. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією на оприбуткування приплоду від робочих коней за справедливою вартістю:

2. Дт 212 Кт 234

 

113. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією на списання послуг гужового транспорту на об’єкти обліку тваринництва:

2. Дт 232 Кт 234

114. Які витрати включаються до виробничої собівартості готової продукції:

1. Прямі матеріальні витрати

 

115. Які з наведених витрат включаються до складу загально­виробничих витрат:

1. Витрати на управління виробництвом (галузями)

 

116. Загальновиробничі витрати поділяються на:

1. Постійні та змінні

 

117. На якому із перелічених субрахунків протягом звітного періоду за дебетом обліковуються наростаючим підсумком витрати, а за кредитом – вихід продукції:

1. 231

 

118. За якою статтею витрат у тваринництві складається наступна кореспонденція рахунків: Дт 232 Кт 208:

2. Засоби захисту тварин

 

119. За якою статтею витрат у рослинництві складається наступна кореспонденція рахунків Дт 231 Кт 661:

1. Витрати на оплату праці

 

120. За якою статтею витрат у рослинництві складається наступна кореспонденція рахунків Д-т 231 К-т 651:

2. Відрахування до Єдиного соціального внеску

 

121. За якою статтею витрат у рослинництві складається наступна кореспонденція рахунків Дт 231 Кт 631; Дт 231 Кт 234:

1. Роботи та послуги

 

122. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією з оприбуткування борошна від розмелу зерна в млині:

3. Дт 273 Кт 233

 

123. У якому регістрі ведеться аналітичний облік витрат і виходу продукції рослинництва:

1. Звіті про витрати та вихід продукції основного виробництва № 5.5 с.г.

 

124. Синтетичний облік по рахунку 23 ведеться у…

2. Журналі-ордері 5В с.г. та Головній книзі

 

125. Для узагальнення інформації про витрати операційної, інвестиційної, фінансової та надзвичайної діяльності призначені рахунки класу….

2. 9

 

126. Для накопичення інформації про собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг призначений рахунок…

1. 90

 

127. Яка господарська операція відображена наступною кореспонденцією рахунків Дт 901 Кт 27:

2. Списана в реалізацію продукція рослинництва

 

128. Яка господарська операція відображена наступною кореспонденцією рахунків Дт 903 Кт 234:

4. Списана собівартість наданих послуг допоміжними виробництвами

 

129. Яка господарська операція відображена наступною кореспонденцією рахунків Дт 791 Кт 901:

1. Списана собівартість реалізованої продукції на фінансовий результат

 

130. Облік загальновиробничих витрат ведеться на рахунку…

2. 91

 

131. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою розподілено і списано загальновиробничі витрати рослинництва в кінці звітного періоду:

1. Дт 231 Кт 911

 

132. Облік витрат на збут ведеться на рахунку…

3. 93

 

133. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією з нарахування оплати праці продавцю магазину:

1. Дт 93 Кт 661

 

134. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою відображено нарахування заборгованості за послуги з реклами продукції іншими організаціями (не підрядниками):

2. Дт 93 Кт 685

 

135. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списані витрати на збут в кінці звітного періоду:

4. Дт 791 Кт 93

 

136. Облік адміністративних витрат ведеться на рахунку…

3. 92

 

137. Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків відносяться до витрат операційної діяльності, а саме:

2. Адміністративних

138. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списані витрати на службове відрядження адмінуправлінського персоналу:

2. Дт 92 Кт 372

 

139. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списані адміністративні витрати в кінці звітного періоду:

2. Дт 791 Кт 92

 

140. Для обліку фінансових витрат призначений рахунок…

1. 95

 

141. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою нараховані відсотки за короткостроковим банківським кредитом:

3. Дт 951 Кт 684

 

142. Втрати від участі в капіталі відображаються на рахунку…

2. 96

 

143. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою відображено інвестором збитки від участі в капіталі:

1. Дт 79 Кт 96

 

144. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списана собівартість реалізованих поточних фінансових інвестицій:

2. Дт 971 Кт 35

 

145. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списана залишкова вартість трактора, який списано внаслідок зносу:

1. Дт 976 Кт 104

 

146. Облік надзвичайних витрат ведеться на рахунку…

3. 99

 

147. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою відображено витрати вантажного автотранспорту по ліквідації наслідків стихійного лиха:

4. Дт 991 Кт 234

 

148. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списано витрати по посівах, що загинули в результаті вимокання:

1. Дт 991 Кт 231

 

 

149. Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань, – це:

2. Власний капітал

 

150. Зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства, – це:

1. Статутний капітал

 

151. Статутний капітал акціонерного товариства не може бути меншим від суми, еквівалентної на момент його створення розміру, встановленому...

3. Чинним законодавством

 

152. Для обліку статутного капіталу призначений рахунок…

1. 40

 

153. Визначте кореспонденцію рахунків за операції з відображення в обліку сформованого статутного капіталу:

1. Дт 46 Кт 40

 

154. За рахунок випуску нових акцій…

1. Збільшується статутний капітал

 

155. За рахунок зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості при викупі їх у власників та наступним їх анулюванням…

2. Зменшується статутний капітал

 

156. Сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу – це:

2. Неоплачений капітал

 

157. Для обліку вилученого капіталу призначений рахунок…

3. 45

 

158. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою викуплені акції власної емісії у акціонерів:

1. Дт 45 Кт 31

 

159. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою анульовані викуплені акції:

2. Д-т 40 К-т 45

 

160. Сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності, – це:

2. Пайовий капітал

 

161. Яка операція відображена наступною кореспонденцію рахунків Дт 10, 11, 12, 20, 21, 30, 31 Кт 411, 412:

1. Формування пайового капіталу

 

162. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою виділений пай:

1. Дт 412 Кт 672

 

163. Емісійний дохід відображається на субрахунку:

1. 421

 

164. На якому субрахунку ведеться облік іншого вкладеного засновниками підприємства (крім акціонерних) капіталу, що перевищує статутний капітал без рішень про зміни статутного капіталу:

2. 422

 

165. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо відображена дооцінка первісної вартості основних засобів:

2. Дт 10 Кт 423

 

166. Для обліку безоплатно одержаних необоротних активів призначений субрахунок…

4. 424

 

167. Сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або засновницьких документів за рахунок нерозподіленого прибутку, – це:

3. Резервний капітал

 

168. Для обліку нерозподіленого прибутку (непокритих збитків) призначений рахунок...

2. 44

 

169. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо визначений фінансовий результат – прибуток:

3. Дт 79 Кт 441

 

170. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо визначений фінансовий результат – збиток:

4. Дт 442 Кт 79

 

171. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків на використання прибутку у звітному періоді для поповнення резервного капіталу:

3. Дт 443 Кт 40

 

172. Забезпечення виплат відпусток, додаткове пенсійне забезпечення, забезпечення гарантійних зобов’язань обліковуються на рахунку...

3. 47

 

173. Добуток фактично нарахованої оплати праці працівникам і відсотка, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці, становить...

1. Суму забезпечення відпусток

 

174. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою створений резерв на забезпечення відпусток працівників основного виробництва:

1. Дт 23 Кт 471

 

175. Установіть регістри для ведення синтетичного обліку по рахунках: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48:

3. Журнал-ордер № 7 с.-г. та Головна книга

 

176. На рахунках якого класу ведеться облік довгострокових зобов’язань:

2. 5 класу

 

177. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою отримано довгостроковий кредит банку на поточний рахунок:

2. Дт 311 Кт 501

 

178. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою нараховані відсотки за користування довгостроковим кредитом банку:

2. Дт 951 Кт 684

 

179. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою частину кредиту, що за умовами угоди повинна бути сплачена у поточному році, переведено до складу поточних зобов’язань:

4. Дт 501 Кт 611

 

180. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою сплачені відсотки за кредит банку з поточного рахунка:

3. Дт 684 Кт 311

 

181. На якому рахунку ведеться облік розрахунків з особами за випущеними та сплаченими власними облігаціями зі строком погашення більше 12 місяців з дати балансу:

3. 52

 

182. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою випущені і продані облігації за номінальною вартістю:

1. Дт 311 Кт 521

 

183. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою випущені продані облігації з премією:

2. Дт 311 Кт 521 Дт 311 Кт 522

 

184. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою випущені продані облігації з дисконтом:

3. Дт 311 Кт 521 Дт 523 Кт 521

 

185. Для обліку довгострокових зобов’язань з фінансової оренди призначено рахунок…

4. 53

 

186. Довгострокові зобов’язання, на які нараховуються відсотки, у балансі відображаються за…

3. Теперішньою вартістю

 

187. Фінансові витрати орендаря з фінансової оренди відображаються на рахунку…

3. 95

 

188. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою отриманий об’єкт основних засобів у довгострокову фінансову оренду:

1. Дт 104 Кт 531

 

189. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції із відображення поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями з фінансової оренди:

2. Дт 531 Кт 611

 

190. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою нараховані орендні платежі у частині фінансових витрат:

3. Дт 952 Кт 684

 

191. Господарські операції, що передбачають придбання будинків, споруд, інших основних засобів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації, – це:

3. Капітальні інвестиції

 

192. Взаємовідносини між замовником і підрядником регламентують:

2. Договором підряду

 

193. Для обліку витрат на будівництво призначений субрахунок…

1. 151

 

194. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією з нарахування оплати праці працівникам, зайнятим на будівництві овочесховища господарським способом:

1. Дт 151 Кт 661

 

195. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією на списання будівельних матеріалів на будівництво овочесховища господарським способом:

2. Дт 151 Кт 205

 

196. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією на списання наданих послуг вантажним автотранспортом на витрати з будівництва овочесховища господарським способом:

1. Дт 151 Кт 234

 

197. Який документ складається на об’єкт, по якому закінчено будівництво і зарахований до складу основних засобів:

3. Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів

 

198. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою оприбутковано збудований об’єкт і введений до складу основних засобів:

1. Дт 151 Кт 631

 

199. Заборгованість з придбання автомобілів, тракторів, комбайнів, робочих машин і обладнання у постачальників нараховують на підставі:

1. Рахунків постачальників, товарно-транспортних накладних, податкових накладних

 

200. Що розуміється під справедливою вартістю основних засобів:

4. Вартість, яка амортизується

 

201. Яка кореспонденція рахунків на зарахування до складу малоцінних необоротних матеріальних активів, придбаних у постачальника:

4. Дт 112 Кт 153

 

202. Визначте бухгалтерський запис у наведеній операції, за якою нарахована заборгованість постачальнику за придбані вулики на суму 4680 грн, в т.ч. ПДВ:

1. Дт 153 Кт 631 4680 грн

 

203. Для обліку витрат на закладання і вирощування багаторічних насаджень призначений субрахунок…

1. 155

 

204. При формуванні основного стада продуктивної і робочої худоби за рахунок вирощеного молодняку у власному господарстві складають:

2. Акт приймання довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада)

 

205. Після закінчення робіт із закладання і вирощування багаторічних насаджень, при зарахуванні їх до складу незрілих довгострокових біологічних активів складають:

1. Акт приймання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічні насадження) і передачі їх в експлуатацію

 

206. При досягненні багаторічних насаджень стадії зрілості і переведення їх з незрілих довгострокових біологічних активів в групу довгострокових біологічних активів рослинництва складають повторно:

1. Акт приймання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічні насадження) і передачі їх в експлуатацію

 

207. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою оприбутковані незрілі довгострокові біологічні активи:

1. Дт 166 Кт 155

 

208. Синтетичний облік капітальних інвестицій ведуть у...

1. Журналі-ордері № 4Б с.г.

 

209. Методологічні принципи формування в обліку інформації про фінансові інвестиції визначені в нормативному документі:

3. П(С)БО № 12

 

210. Господарські операції, що передбачають придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та/або інших фінансових інструментів, – це:

1. Фінансові інвестиції

 

211. Оцінка фінансових інвестицій (крім інвестицій, які утримуються підприємством до їх погашення або обліковуються за методом участі в капіталі) здійснюється на дату балансу за…

2. Справедливою вартістю

212. Оцінка фінансових інвестицій, які утримуються підприємством до їх погашення, відображаються на дату балансу за...

2. Справедливою вартістю

 

213. Сума амортизації дисконту нараховується одночасно з нарахування відсотка (доходу від фінансових інвестицій), що підлягає отриманню, та відображається у складі...

3. Інших доходів

 

214. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції на суму амортизації дисконту за фінансовою інвестицією, оціненою на дату балансу за амортизованою собівартістю:

4. Дт 732 Кт 79

 

215. Сума амортизації премії нараховується одночасно з нарахування відсотка (доходу від фінансових інвестицій), що підлягає отриманню, та відображається у складі...

3. Інших витрат

 

216. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією на визначену суму амортизації премії за фінансовою інвестицією, оціненою на дату балансу за амортизованою собівартістю:

1. Дт 373 Кт 732

2. Дт 952 Кт 143

3. Дт 31 Кт 373

4. Дт 73 Кт 79

 

217. За яким методом обліку інвестицій вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування:

4. За методом участі в капіталі

 

218. Визначте бухгалтерський запис за операцією з відображення частки інвестора у чистому прибутку асоційованого підприємства, коли прибуток складає 5000 грн, частка інвестора – 30%:

1. Дт 141 Кт 721 1500 грн

 

219. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи від звичайної діяльності підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначені у:

1. П(С)БО № 15

 

220. Дохід від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг – це...

1. Дохід від реалізації

 

221. Дохід від реалізації іноземної валюти, від операційної курсової різниці – це:

1. Дохід від реалізації

222. Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства, від спільної діяльності, від інвестицій в дочірні підприємства, дивіденди одержані, відсотки одержані – це:

3. Фінансові доходи

 

223. Дохід від реалізації фінансових інвестицій, від не операційної курсової різниці, від безоплатно одержаних активів – це:

4. Інші доходи

 

224. Для обліку доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг призначений рахунок...

1. 70

 

225. Операція на списання продукції в реалізацію покупцям підприємства оформляється…

1. Товарно-транспортною накладною

 

226. Операція на списання продукції в реалізацію працівникам за готівку оформляється…

3. Накладною внутрігосподарського призначення

 

227. За яким напрямом реалізації складається наступна кореспонденція рахунків: Дт 901 Кт 212; Дт 301 Кт 701; Дт 701 Кт 641:

1. Реалізація тварин за готівку

228. За яким напрямом реалізації складається наступна кореспонденція рахунків: Дт 901 Кт 27; Дт 361 Кт 701; Дт 701 Кт 641; Дт 311 Кт 361:

1. Реалізація продукції покупцям

 

229. За яким напрямом реалізації складається наступна кореспонденція рахунків: Дт 901 Кт 27; Дт 661 Кт 701; Дт 701 Кт 641:

1. Реалізація продукції в рахунок оплати праці

 

230. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою в кінці звітного періоду списуються доходи від реалізації на фінансові результати:

4. Дт 442 Кт 79

 

231. Для обліку іншого операційного доходу призначений рахунок…

2. 71

 

232. До інших операційних доходів не відносяться доходи від:

2. Неопераційної курсової різниці

 

233. Визначте, реалізація яких активів відображається наступною кореспонденцію рахунків: Дт 942 Кт 334; Дт 311 Кт 711:

1. Реалізація іноземної валюти

234. Вкажіть, реалізація яких активів відображається наступною кореспонденцію рахунків: Дт 943 Кт 20; Дт 301 Кт 712:

1. Реалізація виробничих запасів

 

235. Які інші операційні доходи відображені наступною кореспонденцію рахунків: Дт 377 Кт 713; Дт 713 Кт 641:

1. Дохід від операційної оренди активів

 

236. Які інші операційні доходи відображені наступною кореспонденцію рахунків: Дт 334 Кт 714:

4. Дохід від операційної курсової різниці

 

237. Які інші операційні доходи відображені наступною кореспонденцію рахунків: Дт 374 Кт 715:

1. Нараховані штрафи, пені, неустойки

 

238. Які інші операційні доходи відображені наступною кореспонденцію рахунків: Дт 375 Кт 716:

1. Відшкодування раніше списаних активів

 

239. Які інші операційні доходи відображені наступною кореспонденцію рахунків: Дт 631 Кт 717:

3. Дохід від списання кредиторської заборгованості

 

240. Які інші операційні доходи відображені наступною кореспонденцію рахунків: Дт 203 Кт 718:

4. Дохід від безоплатно одержаних активів

 

241. Які інші операційні доходи відображені наступною кореспонденцію рахунків: Дт 301 Кт 719:

1. Надлишки, виявлені при інвентаризації в касі

 

242. Для обліку доходів від участі в капіталі призначений рахунок…

2. 72

 

243. Для обліку інших доходів призначений рахунок…

3. 74

 

244. Реалізовані фінансові інвестиції, балансова вартість 4000 грн, справедлива вартість 5000 грн. Укажіть правильний бухгалтерський запис на відображення доходу від реалізації фінансових інвестицій:

2. Дт 377 Кт 741 5000 грн

 

245. Реалізовані необоротні активи, утримувані для продажу, первісна вартість 20000 грн, сума зносу 16000 грн, ціна реалізації 6000 грн. Укажіть правильний бухгалтерський запис на відображення доходу від їх реалізації:

3. Дт 377 Кт 712 6000 грн

 

246. Якою кореспонденцією рахунків відображається дохід від ліквідації об’єктів основних засобів:

2. Дт 205 Кт 746

 

247. Для обліку надзвичайних доходів призначений рахунок…

4. 75

 

248. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою нарахована сума страхового відшкодування за загиблими посівами:

3. Дт 377 Кт 751

 

249. Для обліку фінансових результатів призначений рахунок…

4. 79

250. Оборот за дебетом 79 рахунка 60000 грн, за кредитом 80000 грн, визначити та відобразити фінансовий результат на рахунках бухгалтерського обліку:

2. Дт 79 Кт 441 20000 грн

 

251. Дані про витрати та вихід продукції рослинництва накопичуються протягом звітного періоду у…

1. Звіті про витрати та вихід продукції основного виробництва № 5.5 с.-г.

 

252. Витрати на вирощування і збирання зернових культур (включаючи вартість з доробки зерна на току, що провадиться у межах календарного року) становлять собівартість…

1. Зерна і зерновідходів

 

253. Вкажіть правильну кореспонденцію рахунків на операцію: Списано зелену масу природних пасовищ при випасі поголів’я:

3. Дт 232 Кт 231

 

254. Вкажіть правильну кореспонденцію на операцію: Списано вартість витрат за посівами, які повністю загинули від стихійного лиха:

2. Дт 99 Кт 231

 

255. Для розподілу цехових витрат по кожному об’єкту ремонтного виробництва використовують:

2. Пряму оплату праці

 

256. Вкажіть правильну кореспонденцію рахунків на операцію: Списано вартість вивезеного з ферми і внесеного у грунт гною:

3. Дт 231 Кт 232

4. Дт 231 Кт 208

 

257. Вкажіть правильну кореспонденцію рахунків на операцію: Списано послуги млина по розмелу зерна на сторону:

2. Дт 903 Кт 233

 

258. Картопля у спеціалізованих господарствах оприбутковується від урожаю з розподілом на …

1. Стандартну і нестандартну

 

259. Коли із загальної суми витрат на вирощування картоплі відняти вартість оприбуткованого бадилля та нестандартної картоплі, то це буде:

1. Вартість стандартної картоплі

 

260. Вартість повноцінної картоплі поділена на кількість повноцінної картоплі – це:

2. Фактична собівартість 1 ц картоплі

 

261. Загальновиробничі витрати рослинництва розподіляються і списуються на об’єкти обліку прямо пропорційно до:

3. Прямих витрат за мінусом вартості насіння і садивного матеріалу

 

262. Аналітичний облік витрат на овочівництво відкритого ґрунту у неспеціалізованих господарствах ведеться...

3. В цілому по овочівництву

 

263. Непрямі витрати по переробці зерна на борошно і дерть розподіляють пропорційно...

2. Умовній кількості переробленої сировини

 

264. Зелена маса, насіння, сіно є об’єктами обчислення собівартості…

1. Однорічних і багаторічних трав

 

265. За даними якого рахунка визначається собівартість продукції тваринництва:

2. 232

 

266. Собівартість 1 центнера молока і 1 голови приплоду визначають у …

1. Молочному скотарстві

 

267. За вартістю 60 кормоднів утримання корови розраховують…

1. Собівартість 1 гол приплоду ВРХ молочного напрямку

 

268. Шляхом ділення всієї суми витрат на утримання основного стада корів на кількість кормо-днів розраховують…

4. Собівартість 1 кормо-дня

 

269. Шляхом ділення загальної суми витрат на утримання корів без вартості приплоду та побічної продукції на кількість центнерів одержаного молока розраховують...

3. Собівартість 1 ц молока

 

270. Шляхом ділення загальної суми витрат на утримання відповідної групи худоби без вартості побічної продукції на кількість центнерів приросту живої маси розраховують...

2. Собівартість 1 ц приросту живої маси

 

271. Шляхом ділення загальної вартості живої маси на загальну кількість живої маси визначають …

1. Собівартість 1 ц живої маси

 

272. Молоко, одержане від основного стада ВРХ м’ясного напрямку, є...

2. Побічною продукцією

 

273. Молоко і шкури загиблих тварин у вівчарстві оцінюють за…

3. Цінами реалізації

 

274. Визначте відсоток витрат, що відносять на собівартість приплоду ягнят у романівському вівчарстві:

2. 12%

 

275. Витрати на утримання овець без вартості побічної продукції та приплоду розподіляють між видами основної продукції (приростом живої маси та вовною)...

2. Пропорційно вартості продукції за цінами реалізації

 

276. Шляхом ділення фактичної вартості молока і витрат на утримання сепараторного пункту без вартості побічної продукції на кількість одержаної продукції визначають…

2. Фактичну собівартість 1 ц вершків

 

277. Шляхом ділення фактичної вартості тварин і витрат на утримання пункту забою без вартості побічної продукції на кількість продукції визначають….

2. Фактичну собівартість 1 ц м’яса

 

278. Тварин, які надійшли в порядку безоплатної передачі від інших підприємств, та як внесок до статутного капіталу оприбутковують на підставі:

1. Товарно-транспортних накладних, товарних накладних

 

279. Приплід (телят, поросят, ягнят, лошат, нових сімей бджіл) оприбутковують на підставі:

3. Акту на оприбуткування приплоду тварин (ф. № ПБА СГ-3)

 

280. Дані про хід окоту по кожній отарі за минулу добу у каракульському вівчарстві записують у:

2. Акт про хід окоту овець

 

281. Результат зважування молодняку тварин і тварин на відгодівлі, що залишився в групі на кінець звітного періоду, відображають у:

2. Відомості зважування тварин (ф. № ПБАСГ-10)

 

282. Вибуття тварин в інші підприємства, продаж переробним підприємствам відображають у документах...

1. Товарно-транспортній накладній на відправку-прийняття тварин і птиці, товарній накладній

 

283. Операція забою тварин, знятих з відгодівлі, вимушеного дорізу, падежу, загибелі від стихійного лиха або вибуття з інших причин оформляється:

2. Актом на вибуття поточних біологічних активів тваринництва

(ф. № ПБАСГ-6)

 

284. Операція з продажу молодняку тварин працівникам підприємства оформляється:

2. Актом на вибуття поточних біологічних активів тваринництва

(ф. № ПБАСГ-6)

 

285. Первинний облік руху тварин на вирощуванні та відгодівлі на фермі ведеться:

4. Завідувачем ферми

 

286. Первинний облік руху поточних біологічних активів тваринництва на фермі ведеться в:

3. Книзі обліку руху тварин і птиці на фермі (ф. № ПБАСГ-12)

 

287. Підставою для складання Звіту про рух тварин і птиці на фермі є:

3. Книга обліку руху тварин і птиці на фермі (ф. № ПБАСГ-12)

 

288. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією на оприбуткування приплоду від продуктивних тварин за справедливою вартістю:

2. Дт 212 Кт 232

 

289. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією з оприбутку­вання приплоду від робочої худоби за справедливою вартістю:

1. Дт 212 Кт 234

 
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Лекция № 1-2. Креативность как способность к творчеству.

Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 12986. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Вопрос. Отличие деятельности человека от поведения животных главные отличия деятельности человека от активности животных сводятся к следующему: 1...

Расчет концентрации титрованных растворов с помощью поправочного коэффициента При выполнении серийных анализов ГОСТ или ведомственная инструкция обычно предусматривают применение раствора заданной концентрации или заданного титра...

Психолого-педагогическая характеристика студенческой группы   Характеристика группы составляется по 407 группе очного отделения зооинженерного факультета, бакалавриата по направлению «Биология» РГАУ-МСХА имени К...

Особенности массовой коммуникации Развитие средств связи и информации привело к возникновению явления массовой коммуникации...

Тема: Изучение приспособленности организмов к среде обитания Цель:выяснить механизм образования приспособлений к среде обитания и их относительный характер, сделать вывод о том, что приспособленность – результат действия естественного отбора...

Тема: Изучение фенотипов местных сортов растений Цель: расширить знания о задачах современной селекции. Оборудование:пакетики семян различных сортов томатов...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.015 сек.) русская версия | украинская версия