Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Стаж державної служби
Відповідно до статті 37 Закону України «Про державну службу» державні службовці мають право на виплату пенсії за наявності певного стажу державної служби. Указана стаття передбачає, що стаж саме державної служби повинен бути не менше 10 років. Стаж являє собою загальну тривалість служби державного службовця в органах державної влади або в інших органах та установах, передбачених чинним законодавством.

Обчислення стажу державної служби проводиться на під­ставі Порядку обчислення стажу державної служби, затверд­женого постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. (зі змінами і доповненнями станом на 2 березня 1998 p.). Цим Порядком визначено, що до стажу державної служби зараховується служба:

—на посадах державних службовців у державних органах,передбачених у статті 25 Закону «Про державну службу», а також на посадах, віднесених Кабінетом Міністрів Украї­ни до відповідної категорії посад державних службовців;

—на посадах керівних працівників і спеціалістів в апараті органів прокуратури, судів, нотаріату, дипломатичної служ­би, митного контролю, внутрішніх справ, служби безпеки інших органів управління військових формувань, держав­ної податкової та контрольно-ревізійної служби;

—на посадах керівних працівників і спеціалістів державних органів колишніх УРСР та інших республік, а також ко­лишнього СРСР згідно з додатком;

—на посадах суддів, слідчих, прокурорів, інших службових осіб, яким присвоєні персональні звання;

—на посадах керівних працівників і спеціалістів в органах, що згідно з чинним законодавством здійснюють держав­ний нагляд за охороною праці;

—на посадах спеціалістів органів виконання покарань, які не мають спеціальних звань (постанова Кабінету Мініст­рів України від 28 грудня 1994 р. №878);

—на посадах керівних працівників і спеціалістів апарату НБУ, Республіканського банку АРК, управління по місту Києву та Київській області, обласних управлінь НБУ (постанова Кабінету Міністрів України від 10 квітня 1995 р. № 264);

—на посадах керівних працівників і спеціалістів Фонду со­ціального захисту інвалідів (постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1995 р. №651);

—на посадах керівних працівників і спеціалістів державних архівів областей та їх філіалів, державних архівів міст Києва і Севастополя (постанова Кабінету Міністрів Украї­ни від 25 грудня 1996 р. № 1550);

—на посадах керівних працівників і спеціалістів Державних інспекцій установ освіти при Міністерстві освіти України (постанова Кабінету Міністрів України від 08 серпня 1997 р. №861);

—на посадах керівних працівників і спеціалістів Державного архіву при Раді міністрів АРК (постанова Кабінету Мі­ністрів України від 2 березня 1998 р. № 259).

Порядом передбачається, що до стажу державної служби включається також:

—період, коли державний службовець не працював з поваж­них причин, але залишався у трудових відносинах з дер­жавним органом;

—час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років, а у виняткових випадках, якщо за медич­ними показаннями дитині потрібний домашній догляд — період додаткової відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною віку шести років;

— час підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо до направлення на підвищення кваліфікації працівник працював у державному органі;

— час строкової військової служби.

Час роботи:

—за кордоном за направленням державних органів, якщо до направлення за кордон працівник працював у таких органах і протягом трьох місяців після повернення з-за кордону, не враховуючи часу на проїзд, влаштування на роботу в державний орган;

—на посадах керівних працівників і спеціалістів в апараті організацій, створених на базі ліквідованих міністерств, яким делеговано функції управління майном організацій і підприємств, заснованих на загальнодержавній власності;

—в організаціях, передбачених абзацом четвертим пункту З Положення, затвердженого постановою Кабінету Мініст­рів України від 20 грудня 1993 р. № 1040;

—на посадах керівних працівників і спеціалістів у Держав­ному центрі зайнятості та місцевих центрів зайнятості;

—час навчання в аспірантурі або докторантурі Української Академії державного управління при Президентові Украї­ни з відривом від роботи, якщо на день вступу в аспіран­туру або докторантуру аспірант або докторант перебував на державній службі і по закінченні навчання повернувся на державну службу (постанова Кабінету Міністрів Украї­ни від 11 грудня 1996 р. № 1490);

—на посадах керівників державних підприємств, установ, організацій, навчальних закладів III—IV рівнів акредита­ції; керівних працівників навчальних закладів і наукових співробітників, які мають науковий ступінь, якщо безпо­середньо з цієї посади вони призначені (вибрані) на посади державних службовців першої - четвертої катего­рій (постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 1997 р. № 1040).

При обчисленні стажу державної служби важливо пам'ята­ти, що до нього зараховується період роботи на посадах керів­них працівників і спеціалістів в державних органах колишньої УРСР та інших союзних республік а також колишнього СРСР, а саме: Верховна Рада УРСР, Президія Верховної Ради УРСР; Рада Міністрів УРСР; Верховна Рада СРСР, Президія Верхов­ної ради СРСР, Верховні Ради республік СРСР та їх Президії, Ради Міністрів республік СРСР; Міністерства і відомства СРСР, міністерства і відомства республік СРСР (включаючи головні управління, управління, які відповідно до затвердженої Урядом структури входили до центрального апарату цих міністерств і відомств); виконавчі комітети місцевих Рад депутатів трудя­щих, Рад народних депутатів, їх управління, самостійні відділи, інші структурні підрозділи; місцеві органи державного управ­ління міністерств і відомств УРСР та інших республік, а також СРСР; раднаргоспи; органи народного контролю; військкомати; Всесоюзні і республіканські промислові об'єднання та об'єд­нання, створені на базі головних управлінь міністерств і відомств відповідно до рішень Уряду; органи нагляду за додержанням законодавства про працю; органи виконання покарань (спеціа­лісти, які не мають спеціальних звань) (постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1994 р. № 878)'; Держбанк СРСР, Зовнішекономбанк СРСР, Промбудбанк СРСР, Агропромбанк СРСР, Житлосоцбанк СРСР, Ощадний банк СРСР, їх республіканські банки (контори), крайові, обласні (міські) управління, а також міські і районні відділення (постанова Кабінету Міністрів України від 10 квітня 1995 р. № 264); Об­числювальні центри та машинолічильні станції обласних, Київ­ського та Севастопольського міських статистичних управлінь (посади начальників центрів і станцій, їх заступники, які від­повідали за виконання робіт з підготовки та випуску статис­тичної звітності, керівних працівників і спеціалістів підрозділів підготовки та випуску статистичних матеріалів).

 Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 214. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия