Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Запровадження профільного навчання є одним з основних шляхів модернізації освіти. Основна ідея оновлення загальної середньої освіти полягає в тому, що освіта повинна стати більш індивідуалізованою, функціональною і ефективною. Профільна підготовка відрізняється від загальноосвітньої підготовки більш конкретними професійно орієнтованими характеристиками мотивів, цілей, засобів і результатів навчальної, продуктивної, творчої діяльності, які виступають стосовно учня у вигляді певних вимог.

Профорієнтаційну роботу варто спрямувати на розвиток особистісної активності учнів, переробку некритично засвоєних від дорослих професійних планів й оцінок. У зв'язку з цим виникає необхідність у розробці методик які допоможуть старшокласникам у визначенні і формуванні їхньої соціальної і професійної готовності.

Крім того вони повинні допомогти всебічному вивченню індивідуальних особливостей учнів, що впливають на вибір їхнього подальшого життєвого шляху; допомагати учням у самопізнанні і проектуванні життєвого шляху; нададуть методичну і консультативну допомогу учням і батькам з питань адаптації учнів до особливостей профільного навчання чи поглибленого вивчення ними окремих предметів.

Психолого-педагогічний супровід старшокласників в умовах профільної освіти – це поетапний процес, у ході якого відбувається формування професіонально і соціально зрілої особистості, здатної реалізувати себе в будь-яких соціально-економічних умовах

Рефлексивна готовність учня до профільного навчання виступає як центральний вид готовності, оскільки стосується самосвідомості як «ядра» особистості. Роль рефлексивної готовності полягає передусім у тому, що профільне навчання на всіх його етапах реалізується переважно через самостійну активність юної особистості, яка в широкому сенсі і визначається як рефлексивна діяльність. Компонентами останньої є потреба і мотиви самоусвідомлення, самопізнання, самореалізацію, самоорганізацію, самовиховання, емоційні компоненти самосвідомості саме в контексті профільного навчання. Адже учень має усвідомити себе суб'єктом профільного навчання, тобто ініціатором, організатором, реалізатором, від якого залежить успіх здійснення такого навчання.

Важливим є і такий компонент як самопізнання, який включає процеси самоаналізу, синтетичного порівняння своїх особистісних якостей з вимогами профілю і професії, самооцінки відповідності між ними, самоприйняття профілю для себе та самопрограмування своїх дій по вибору і опануванню профілю.

Характерологічна готовність старшокласника при виборі і опануванні профільного навчання включає в себе врахування наявних рис характеру учня. Адже сам процес і результат цього етапу професійного самовизначення може істотно залежати від ставлення учня до навколишнього світу, суспільства, людей, речей, до себе, які визнаються сталими і водночас такими, що можуть поступово змінюватись, індивідуально-психологічними властивостями особистості школяра.

Комунікативна готовність.Діагностика зазначеного виду готовності є важливою для самовизначення учня стосовно таких напрямів і профілів, як соціально-гуманітарний (іноземні мови, історико-філологічний, історико-правознавчий профілі тощо); природничо-математичний напрям (комп'ютерна техніка, математико-екологічний профіль тощо); військовий профіль; художньо-естетичнийнапрям(вокально-хоровий,вокально-інструменталь-ний, театральний профілі тощо); управлінський, політичний, дипломатичний, лінгвістичний, педагогічний, соціологічний, соціономічний профілі тощо.

Компоненти комунікативної готовності:

- мотиваційний- наявність потреб, мотивів, інтересів, зацікавленості учнів у спілкуванні в умовах профільного навчання.

- комунікативний - сформованість умінь і навичок комунікації, тобто обміну інформації на вербальному та невербальному рівнях, на різних мовах, у формі діалогу і монологу, бесіди, дискусії, у публічних та інтимних різновидах тощо.

- перцептивний - здатність учня до взаєморозуміння у процесі спілкування, до врахування особистісних властивостей як себе, так і партнерів у спілкуванні.

- інтеракція - здатність учня до взаємодії з партнером у спілкуванні.

- емоційний - здатність учня до емоційної саморегуляції в процесі спілкування, до володіння такими власне комунікативними емоціями, як симпатія, антипатія, емпатія.

До моменту закінчення школи в учня 11 класу має бути сформована психологічна готовність до вступу в доросле життя. Поняття "психологічної готовності" включає в даному випадку наявність здібностей і потреб, які дозволять випускнику школи реалізувати себе в майбутньому житті. Основною метою практичного психолога у роботі з учнями 11 класу є допомога старшокласникам у визначенні і формуванні їхньої соціальної і професійної готовності.

Завдання:

1) визначення і корекція рівня професійної і соціальної готовності;

2) проведення консультативної роботи з учнями;

3) психологічна просвіта батьків і педагогів з актуальних проблем майбутнього випускника школи.

Психолого – педагогічний супровід старшокласників в умовах профільної освіти допоможе здійснити матеріал даної збірки.

 

СВІТ ПРОФЕСІЙ

 

Після виконання завдань анкет «Визначення формули професії», «Визначення типу майбутньої професії», «Визначення професійних переваг», «Матриця вибору професії» учень має змогу перевірити свої:

Ø знання щодо характеристик праці різних професій та формулу професії;

Ø уміння описувати характеристику праці різних професій та виявлення своїх професійних переваг.

 

Портрет моєї майбутньої професії.

 

 

Дану карту слід заповнювати по ходу надання відповідей на питання анкет «Визначення формули професії», «Визначення типу майбутньої професії», «Визначення професійних переваг», «Матриця вибору професії».

 

 

Найбільш привабливі характеристики моєї професії  
Тип майбутньої професії  
Мої професійні нахили  
Вибрані мною професії  

 

ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМУЛИ ПРОФЕСІЇ

( за методикою М. Пряжнікова)

 

Підкресли ті цілі, предмет, засоби, умови праці, які тебе приваблюють найбільш.

1. Цілі праці:

1.1. Оцінювати, перевіряти.

1.2. Досліджувати що небудь, робити відкриття.

1.3. Перекладати тексти.

1.4. Виготовляти предмети.

1.5. Вчити, виховувати, консультувати.

1.6. Творити, створювати нове.

1.7. Обслуговувати когось чи щось.

1.8. Постійно працювати над собою, «бути у формі».

2. Предмет праці:

2.1. Технічні об’єкти.

2.2. Тексти, гафіки, числа.

2.3. Екноміка та політика.

2.4. Мистецтво.

2.5. Наука.

2.6. Рослини та мікроорганізми.

2.7. Світ тварин.

2.8. Люди.

2.9. Деталі та матеріали.

3. Засоби праці:

3.1. Ручні.

3.2. Механічні.

3.3. Автоматичні.

3.4. Комп’ютери.

3.5. Інтелект.

3.6. Виразні рухи, міміка.

3.7. Творче мислення.

3.8. Можливості організму та органів чуття.

3.9. Голос, інтонація.

4. Умови і організація праці:

4.1. Побутовий мікроклімат.

4.2. Приміщення з велткою кількістю людей.

4.3. Відрядження.

4.4. Самостійність.

4.5. Свіже повітря.

4.6. Екстремальні умови.

4.7. Особливі умови.

4.8. Робота вдома.

 

Якщо ти вже вибрав професію, напиши, чи відповідає вона тим характеристикам, які тебе в ній приваблюють найбільш. Якщо ні – зроби спробу створити її модель за цими ознаками. Занеси дані в графу «Найбільш привабливі характеристики моєї професії».

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ

( за методикою Є. Клімова )

 

Прочитай дані твердження. Якщо ти згодний з ними, то перед цифрою в таблиці постав знак «+», якщо ні, постав перед цифрою знак «–». Якщо у тебе виникли сумніви, то закресли цифру.

 

№ Тверд-ження Твердження для самооцінки природа техніка знак мистецтво людина
Легко знайомлюсь з людьми        
Охоче і довготривалий час можу майструвати        
Люблю ходити в музеї, театри, на виставки        
Охоче і довготривалий час можу проводити обчислення, креслити        
Охоче і довготривалий час можу доглядати за рослинами, тваринами        
Із задоволенням спілкуюсь і однолітками чи малюками        
Із задоволенням доглядаю за рослинами, тваринами        
Зазвичай роблю мало помилок в письмових роботах        
Мої вироби викликають інтерес у товаришів, однокласників        
Люди вважають, що в мене є художні здібності        
Охоче читаю про рослини, тварини        
Беру участь у виставах, концертах        
Охоче читаю про устрій механізмів, приборів, машин        
Довготривалий час можу розгадувати задачі, ребуси, кросворди        
Вмію налагодити стосунки між конфліктуючими людьми        
Вважаю, що у мене є здібності до роботи з технікою        
Людям подобається моя художня творчість        
У мене є схильності до роботи з рослинами і тваринами        
Я можу чітко викладати свої думки в письмовій формі        
Я майже ніколи і ні з ким не сварюсь        
Результати моєї технічної творчості схвалюють незнайомі люди        
Не прикладаючи зусиль засвоюю іноземні мови        
Мені часто трапляється нагода допомагати навіть незнайомим людям        
Довготривалий час можу займатися музикою, малюванням, читати книги        
Можу впливати на хід розвитку рослин і тварин        
Полюбляю розбиратися в улаштуванні механізмів, приборів        
Мені зазвичай вдається схилити людей до своєї точки зору        
Охоче спостерігаю за рослинами і тваринами        
Охоче читаю науково-популярну, критичну літературу, публіцистичну літературу        
Намагаюсь зрозуміти секрети майстерності та випробовую свої сили в музиці, живопису        
Результати          

По кожному стовпчику підрахуй алгебраїчну, тобто з врахуванням знаків, суму, закреслені цифри не рахуй. Запиши в рядок «Результати». Найбільша отримана сума чи суми (по декільком стовпчикам) вказують на той тип професії, який для тебе більш властивий. Малі від’ємні суми вказують на типи професій, яких тобі слід уникати при виборі. Максимальне число балів в кожному стовпчику – 8. У відповідності з даною класифікацією, запропонованою Є. А. Клімовим, коло сучасних професій можна розділити на 5 основних типів:

1 – «Людина – природа»

2 – «Людина – техніка»

3 – «Людина – знакова система»

4 – «Людина – художній образ»

5 – «Людина – Людина»

 

ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕРЕСІВ ТА СХИЛЬНОСТЕЙ

( диференційно-діагностичний опитувальник «Я віддам перевагу»)

 

 

Кожне питання містить два альтернативних варіанта («а» і «б»). Ти повинен в кожній із 20 запропонованих пар видів діяльності вибрати тільки один вид. Прохання: уважно прочитай пару описів і спочатку вибери для себе той вид занять, яким би ти хотів займатися. Потім ти повинен дати оцінку кожному із двох описів:

«+ + +» – якщо вид заняття дуже подобається;

«+ +» – якщо вид заняття однозначно подобається;

«+» – якщо більш подобається, ніж не подобається;

«–» – якщо більш не подобається;

«– –» – якщо безумовно не подобається;

« » – якщо зовсім не подобається.

Оцінки описів в парі не повинні співпадати, так як ти один із них до цього вже вибрав. Оцінки можуть бути як позитивними, так і негативними. Оцінки описів заносяться в бланк відповідей в клітинки з відповідними номерами.

Уявіть, що після відповідного навчання Ви зможете виконувати будь-яку роботу. Але якби Вам довелося обирати з двох можливих, якій би Ви віддали перевагу?

І а. Доглядати за тваринами 1 б. Обслуговувати машини, прилади (стежити за їхньою роботою, регулювати)
2 а. Допомагати хворим людям, лікувати їх 2 б. Складати таблиці, схеми, програми для комп'ютерів
3 а. Стежити за якістю книжкових ілюстрацій, плакатів, художніх листівок, носіїв музики. 3 б. Стежити за станом, розвитком рослин
4 а. Обробляти матеріал (дерево, тканину, метал, тощо) 4 б. Доводити товари до споживача (рекламувати, продавати)
5 а. Обговорювати науково-популярні книги, статті 5 б. Обговорювати художні книги , п'єси, концерти
6 а. Вирощувати молодняк (тварин певної породи) 6 б. Тренувати товаришів (або молодших) для виконання певних вправ (трудових, спортивних)
7 а. Копіювати малюнки, налащтовувати музичні інструменти 7 б. Керувати яким-небудь вантажним засобом — трактором, тепловозом
8 а. Повідомляти, пояснювати людям необхідну інформацію 8 б. Оформляти виставки, вітрини (або брати участь у підготовці п'єс, концертів)
9 а. Ремонтувати речі, вироби, одяг, техніку, житло 9 б. Шукати і виправляти помилки в текстах, таблицях, малюнках
10 а. Лікувати тварин 10 б. Виконувати обчислення, розрахунки
10 а. Лікувати тварин 10б. Виконувати обчислення, розрахунки
11 а. Виводити нові сорти рослин 11б. Конструювати, проектувати нові промислові вироби
12 а. Розбирати суперечки, конфлікти між людьми, переконувати, пояснювати, заохочувати, карати 12 б. Розбиратись у кресленнях, схемах (перевіряти, уточняти, приводити в порядок)
13 а. Спостерігати, вивчати роботу гуртків художньої самодіяльності 13 б. Спостерігати, вивчати життя мікробів
14 а. Обслуговувати, налагоджувати медичні прилади, апарати 14 б. Надавати людям медичну допомогу у разі поранень
15 а. Складати точні описи-звіти про явища, які спостерігав, про події 13 б. Художньо описувати, відтворювати події (які спостерігав або уявляв)
16 а. Робити лабораторні аналізи в лікарні 16 б. Лікувати людей, проводити з ними бесіди
17 а. Фарбувати і розписувати стіни приміщень, поверхні виробів 17 б. Здійснювати монтаж будівель або складання машин, приладів
18 а. Організовувати культпоходи ровесників, туристичні походи, екскурсії тощо 18 б. Грати на сцені, брати участь у концертах
19 а. Виготовляти за кресленнями деталі або вироби (машини, одяг), будувати будинки 19 б. Займатися креслярством, копіювати карти, креслення
20 а. Вести боротьбу з хворобами рослин, із шкідниками лісу, саду 20 б. Працювати на клавішних машинах (друкарській, телетайпі, набірній машині тощо)

Карткавідповідей ДДО

Прізвище, ім'я учня_________________________________________________

Клас______________

 

Л – П Л – Т Л – Л Л– З Л – Х
10а 10б
11а 11б 12а 12б 13а
13б 14а 14б 15а 15б
16а 17б 16б 19б 17а
20а 19а 18а 20б 18б

Обробка результатів:відмітити той тип професій, який отримав найбільшу кількість знаків «+».

Назви ипів професій по стовпчикам:

1. Людина – техніка (Л – Т)

Праця людей цієї групи професій пов’язана із:

Ø Перебудовою деталей, виробів, механізмів ( виготовлення деталей, машин, механізмів вручну, на верстатах і автоматичних лініях, слюсарні роботи, монтажні і електромонтажні, будівельно-оздоблювальні, роботи по видобутку та переробці промислової сировини, виготовлення харчових продуктів);

Ø Обслуговуванням технічних об’єктів ( налагодження та обслуговування устаткування, управління верстатами, машинами, механізмами, транспортними засобами та будівельними машинами);

Ø Відновленням ( відновленням та ремонтом технічного устаткування, виробів );

Ø Вивченням ( контроль і аналіз якості виробів і механізмів, випробування якості виробів ).

2. Людина – Людина (Л – Л)

Праця людей цієї групи професій пов’язана із:

Ø Вихованням, навчанням, тренуванням других людей (вихователь ДНЗ, дитячих будинків, викладачі в школах та інших навчальних закладах, майстер виробничого навчання, спортивний тренер);

Ø Медичним обслуговуванням людей та доглядом за ними (лікар, зубний технік, медична сестра);

Ø Правовою допомогою (суддя, адвокат, юрисконсульт, працівник міліції );

Ø Організацією людей, керівництвом та управлінням ними ( адміністратор, менеджер );

Ø Вивченням, описом, дослідженням інших людей (соціолог, психолог, журналіст, слідчий ).

 

3. Людина – Знакова система (Л – З)

Праця людей цієї групи професій пов’язана із:

Ø Перетворенням, розрахунком, сортуванням (бухгалтер, економіст, працівник пошти);

Ø Шифровкою, дешифровко, розпізнаванням символів (стенографіст, радист, лінгвіст, філолог, історик, математик, бібліотекар);

Ø Управлінням руху (диспетчер, інспектор ДАІ);

Ø Складанням і збереженням документації (нотаріус, архіваріус, діловод);

Ø Відновленням, усуненням помилок (коректор, редактор).

4. Людина – Природа (Л – П )

Праця людей цієї групи професій пов’язана із:

Ø Перетворенням, переробкою (садівник, технолог харчової промисловості);

Ø Обслуговуванням, охороною флори і фауни (працівник лісового господарства, квіткар, тваринник, птахівник );

Ø Заготівля продуктів, експлуатація природних ресурсів (риболов, лісоруб, агроном, зоотехнік, мисливець);

Ø Відновленням, лікуванням (ветеринар, еколог, лісник);

Ø Вивченням, описом, розвідуванням (генетик, геолог, ботанік, зоолог, метролог ).

5. Людина – Художній образ ( Л – Х )

Праця людей цієї групи професій пов’язана із:

Ø Перетворенням, створенням (архітектор, дизайнер, скульптор, модельєр, художник, режисер, композитор);

Ø Виконанням, виготовленням виробів за зразком в одиничному екземплярі (диригент, музикант, вокаліст, актор, ювелір, реставратор);

Ø Із відтворенням, копіюванням, розмноженням художніх творів (маляр, майстер художнього розпису).

Визначи тип своєї майбутньої професії та запиши в «Портрет моєї майбутньої професії» у відповідну графу.Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 392. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.047 сек.) русская версия | украинская версия