Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Редактор QBASIC


Щоб зрозуміти, як працює редактор QBASIC, введемо найпростішу програму, що складається з одного рядка. Це може бути, наприклад, наступна команда:

PRINT ’ЦЕ МОЯ ПЕРША ПРОГРАМА’

Натиснення клавіші Enter переводить курсор в початок наступного рядка. Будьте уважні, щоб уникнути помилок під час вводу тексту програми. Якщо помилка все ж була допущена, QBASIC відкриє вікно, яке вміщує повідомлення про тип зробленої помилки. Ви можете закрити вікно з повідомленням, натиснувши Enter. Тоді курсор повернеться в програму, в те місце, де знайдена помилка, щоб ви могли виправити її.

Для того щоб затерти помилковий символ, помістіть курсор під цим символом та натисніть клавішу Del. Символ буде знищено, а весь текст справа від курсору зміститься вліво. Інший спосіб — помістити курсор після символу, що знищується та натиснути клавішу BackSpace. В таблиці 3.1. показано дію функціональних клавіш в QBASIC.

Таблиця 3.1.

Клавіша Дія
F1 Вивід підказки для того елемента програми, на який вказує курсор
F2 Вивід переліку підпрограм
F3 Пошук в тексті
F4 Перегляд екрану виводу
F5 Продовження виконання програми з поточного [MSOffice2] оператора
F6 Переміщення у вікно швидкого виконання (Immediate Window)
F7 Виконання програми до поточного положення курсору
F8 Виконання наступного програмного оператора (покрокове виконання операторів програми)
F9 Встановлення або видалення контрольної точки
F10 Виконання наступного оператора (пропуск процедури)

 

Shift + Клавіша Дія
F1 Перехід в режим допомоги
F2 Перехід до наступної процедури
F3-F4 відсутня
F5 Виконання програми з початку
F6 Переключення у вікно перегляду
F7- F10 відсутня

 

Ctrl + Клавіша Дія
F1 Перегляд наступної теми в режимі допомоги
F2 Перехід до попередньої процедури
F3-F9 відсутня
F10 Переключення між багатовіконним та повноекранним режимами
Alt + F1 Перегляд попередньої теми допомоги

Запуск програми на виконання та перегляд результату

 

Запропонована вище програма має один оператор PRINT, який виводить на екран текст, що знаходиться в лапках. Щоб виконати цю програму, ви повинні викликати команду Запуск (Start) з підменю Запуск (Run).

Для вибору будь-якого підменю необхідно натиснути клавішу Alt разом із виділеною літерою, що визначає опцію меню. Далі визначена опція вибирається за допомогою клавіш зі стрілками, та після натиснення клавіші Enter виконується відповідна дія. Щоб не звертатися до меню, можна запустити програму за допомогою комбінації клавіш Shift+F5. В будь-якому випадку екран очиститься, та на нього буде виведений результат виконання вашої програми (рис. 3.5.).

 

Повідомлення Press any key to continue (Натисніть довільну клавішу для продовження) підказує, що при виконанні цієї вказівки ви повернетесь в редакторське вікно QBASIC.

Якщо ви хочете знову побачити екран результатів, можна скористатися опцією Просмотр (команда “Экран вывода” або натисніть F4 ).

 

Збереження програми у вигляді файла на диску

 

Після завершення роботи з програмою ви можете зберегти її на диску. Це необхідно зробити, якщо ви хочете в майбутньому знову повернутися до роботи з нею. Щоб зберегти програму, виконайте наступні дії:

· натиснувши комбінацію Alt+F, відкрийте меню Файл;

· за допомогою курсору виділіть рядок «Сохранить как...» (збереження файла з присвоєнням йому нового імені) та натисніть клавішу Enter. На екрані з’явиться діалогове вікно, в яке необхідно вписати ім’я файла. Якщо ваша програма ще не має імені, вона відмічається в середовищі QBASIC як безіменна — untitled. Але файл програми повинен мати назву, по якій програму можна буде визвати. Введіть, наприклад, Prog_1 в якості імені файла програми. Для імені файла ви можете використовувати як прописні, так і великі літери. QBASIC додасть розширення .BAS. Програма зберігається в файлі в поточній директорії. Але ви можете змінити місцезнаходження файла, вказавши шлях до будь-якої іншої директорії або на інший диск. Наприклад, якщо імені файлу, що зберігається, буде передувати запис a:\, файл буде збережений на пристрої a:, тобто на гнучкому диску. Натисніть клавішу Enter для завершення своїх дій.

Перед тим як вводити нову програму, необхідно видалити поточну програму Prog_1.bas з редакторського середовища QBASIC. Для цього:

· перейдіть в файлове меню (натиснувши клавіші Alt+F );

· виділіть опцію «Новий» (новий файл);

· натисніть Enter.

Екран редактора очиститься, та в його заголовку з’явиться слово untitled (безіменний). Тепер ви можете приступити до створення нової програми.

 

Вихід з середовища QBASIC

 

Для виходу з QBASIC виконайте послідовно наступні дії:

· перейдіть в файлове меню (натиснувши Alt + F );

· виділіть опцію «Выход»;

· натисніть клавішу Enter.

Можна також натиснути Alt+F і далі клавішу В. Якщо ви забули зберегти свою програму, QBASIC нагадає вам про це та запропонує зберегти продукт вашої праці перед тим, як вийти із середовища.

 

Контрольні запитання

 

1. Які ви знаєте способи запуску QBASIC ?

2. Назвіть пункти головного меню QBASIC.

3. Як ввести та відредагувати програму?

4. Назвіть призначення функціональних клавіш редактора QBASIC.

5. Як запустити програму на виконання та переглянути її результат?

6. Як зберегти програму у вигляді файла на диску?

7. Як вийти з середовища QBASIC?

 Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 965. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Словарная работа в детском саду Словарная работа в детском саду — это планомерное расширение активного словаря детей за счет незнакомых или трудных слов, которое идет одновременно с ознакомлением с окружающей действительностью, воспитанием правильного отношения к окружающему...

Правила наложения мягкой бинтовой повязки 1. Во время наложения повязки больному (раненому) следует придать удобное положение: он должен удобно сидеть или лежать...

ТЕХНИКА ПОСЕВА, МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ЧИСТЫХ КУЛЬТУР И КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МИКРООРГАНИЗМОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА БАКТЕРИЙ Цель занятия. Освоить технику посева микроорганизмов на плотные и жидкие питательные среды и методы выделения чис­тых бактериальных культур. Ознакомить студентов с основными культуральными характеристиками микроорганизмов и методами определения...

Основные симптомы при заболеваниях органов кровообращения При болезнях органов кровообращения больные могут предъявлять различные жалобы: боли в области сердца и за грудиной, одышка, сердцебиение, перебои в сердце, удушье, отеки, цианоз головная боль, увеличение печени, слабость...

Вопрос 1. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации К коллективным средствам защиты относятся: вентиляция, отопление, освещение, защита от шума и вибрации...

Задержки и неисправности пистолета Макарова 1.Что может произойти при стрельбе из пистолета, если загрязнятся пазы на рамке...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия