Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Задачі для самоконтролю

Задача 1. Визначити фінансову стійкість та платоспроможність підприємства, якщо відомо: валюта балансу складає 2499,4 тис. грн, власний капітал – 2307,6 тис. грн, оборотні активи – 2413,9 тис. грн, поточні зобов’язання – 191,8 тис. грн, грошові кошти та їх еквіваленти – 3 тис. грн, короткострокові фінансові вкладення та дебіторська заборгованість – 1591 тис. грн.

Розв’язок.Фінансова стійкість підприємства визначається за допомогою коефіцієнтів: фінансової незалежності (автономії), фінансової залежності та фінансового ризику.

­ коефіцієнтом фінансової незалежності (Кфн), (його ще називають коефіцієнтом автономності, коефіцієнтом власності), який розраховується як відношення власного капіталу (ВК) до загального капіталу (валюти балансу, ВБ):

;

­ коефіцієнтом фінансової залежності (Кфз), який характеризує частку боргу у загальному капіталі і розраховується як відношення позикового капіталу (ПК) до загального капіталу (валюти балансу):

;

­ коефіцієнтом фінансового ризику (Кфр, плече фінансового важеля), який розраховується відношенням позикового капіталу до власного:

.

Чим вище рівень першого показника і нижче рівні другого і третього, тим стійкіший фінансовий стан підприємства.

Платоспроможність підприємства – це можливість підприємства наявними грошовими ресурсами своєчасно погасити свої строкові зобов’язання. Для її визначення використовують показники ліквідності: абсолютної, швидкої, загальної.

­ коефіцієнт абсолютної ліквідності КАЛ— визначається відношенням найбільш ліквідних активів (А1) до поточної кредиторської заборгованості підприємства (П1 + П2) — (VІ розділ пасиву балансу):

Цей коефіцієнт є найбільш жорстким критерієм платоспроможності й ліквідності підприємства і показує, яку частину короткострокової заборгованості воно може погасити в поточний момент або найближчим часом. Теоретично достатнім уважається, якщо КАЛ = 0,2–0,35. Це означає, що підприємство на 20–35% може в поточний момент погасити всі свої короткострокові борги і платоспроможність його є нормальною. У нашому прикладі підприємство може лише на 1,56% погасити свої короткострокові борги, що є недостатнім рівнем платоспроможності.

­ коефіцієнт швидкої (проміжної, суворої) ліквідності, або коефіцієнт кислотного тесту (Кщл) — обчислюється відношенням суми грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень і дебіторської заборгованості (А12) до поточної кредиторської заборгованості (П1 + П2), тобто до ІV розділу пасиву балансу:

Коефіцієнт допомагає оцінити можливість погашення підприємством короткострокових зобов’язань у разі його критичного стану. Теоретичне найнижче значення цього показника – 1, найвище – 2. Отже в нашому прикладі підприємство має досить високий рівень погашення короткострокових зобов’язань;

­ коефіцієнт покриття (Кп) (загальний коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт поточної ліквідності) — узагальнюючий показник ліквідності. Розраховується відношенням поточних активів (А1 + А2 + А3 або ІІ р.АБ) до поточних зобов’язань (П1 + П2 або ІV р. ПБ):

Показник вимірює загальну ліквідність і показує, якою мірою поточні кредиторські зобов’язання забезпечуються поточними активами, тобто скільки грошових одиниць поточних активів припадає на одну грошову одиницю поточних зобов’язань. Теоретичне значення цього показника – 1,5–2,5. Отже в даному прикладі підприємство має достатньо високий рівень ліквідності боргів.

Задача 2.Визначити фінансову стійкість та платоспроможність підприємства, якщо відомо: валюта балансу складає 3479,4 тис. грн, власний капітал – 3207,5 тис. грн, оборотні активи – 3413,9 тис. грн, поточні зобов’язання – 271,9 тис. грн, грошові кошти та їх еквіваленти – 5 тис. грн, короткострокові фінансові вкладення та дебіторська заборгованість – 1769 тис. грн.

Задача 3.Визначити коефіцієнт забезпеченості боргів (К3.6), якщо за дани­ми балансу підприємства на 1 січня поточного року сума власного капіталу становить 540 тис. грн.. Довгострокові зобов'язання — 340 тис. грн., поточні зобов'язання — 260 тис. грн..Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 3667. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.029 сек.) русская версия | украинская версия