Студопедия — Тестові завдання
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тестові завдання

 

 

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru

Оставить отзыв о книге

Все книги автора

Тестові завдання

з української мови (за професійним спрямуванням)

студентки №_24 групи_педагогічний факультет,ННІ педагогіки

Фелль Ірини Денисівни

 

1. Вища форма загальнонародної мови – це:

а) територіальні діалекти;

б) державна мова;

в) сучасна українська літературна мова.+

 

2. Державна мова – це:

а) найдавніший універсальний засіб спілкування;

б) єдина національна мова українського народу;

в) закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої обов’язкове в органах державного управління та діловодства.+

 

3. Літературна мова реалізується:

а) в усній і писемній формі;+

б) у сучасній українській літературній мові й територіальних діалектах;

в) у національній та державній мові.

 

4. Фахова мова – це:

а) сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи;

б) сукупність мовних засобів, зумовлених метою спілкування;

в) сукупність усіх мовних засобів, якими послуговуються у професійно обмеженій сфері комунікації з метою забезпечення порозуміння.+

 

5. Мовленнєва професійна компетенція – це:

а) система знань, умінь, навичок, потрібних для ефективного спілкування;

б) система умінь і навичок використання знань норм і правил літературної мови під час фахового спілкування;+

в) сума систематизованих знань норм літературної мови.

 

6. Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, що закріплюється в процесі суспільної комунікації, – це:

а) орфоепічні норми;+

б) стилі української літературної мови;

в) норми літературної мови.

 

7. На основі яких діалектів відбулося становлення сучасної української літературної мови?

а) східно-поліських; +

б) наддністрянських;

в) середньонаддніпрянських.

 

8. Мовний стиль - це:

а) різновид національної мови, що є засобом спілкування в географічно обмежених мовленнєвих колективах;

б) сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою висловлювання;+

в) властивий художникові слова чи іншому носієві мови стиль, який стає об’єктом дослідження лінгвістів.

 

9. Головна ознака літературної мови:

а) варіативність;

б) черговість;

в) унормованість.+

 

10. Мовна політика - це:

а) система нормативних постанов, що ґрунтуються на комплексному оцінюванні мовної ситуації;

б) взаємодія різних мов чи різних форм існування однієї мови в певній
державі;

в) це система заходів, спрямованих на регулювання мовних відносин в
державі.+

 

11. Які норми регулюють вживання слів відповідно до значень, зафіксованих у словниках?

а) морфологічні;

б) лексичні;+

в) пунктуаційні.

 

12. Які норми регулюють розстановку розділових знаків?

а) пунктуаційні;+

б) синтаксичні;

в) акцентологічні.

 

13. Відбір фактів, аргументів, мовленнєвих засобів із максимальним урахуванням можливостей сприйняття мовлення в конкретній аудиторії, тобто з урахуванням життєвого досвіду, освіти, професії, віку, світогляду слухачів...

а) точність мовлення;

б) доступність мовлення;+

в) стислість мовлення.

 

14. Словники, що пояснюють походження, первинне значення та історичний розвиток слова…

а) етимологічні;+

б) орфоепічні;

в) орфографічні.

 

15. Визначте правильний варіант перекладу словосполучення осквернить

память:

а) осоромити пам'ять;

б) зіпсувати пам'ять;

в) спаплюжити пам'ять.+

 

16. Визначте правильний варіант перекладу словосполучення соблюдать

правила орфографии:

а) дотримуватися норм орфографії;+

б) підтримувати норми орфографії;

в) триматись норм орфографії.

 

17. Визначте правильний варіант перекладу словосполучення принять

следующие решения:

а) прийняти наступні рішення;+

б) прийняти слідуючи рішення;

в) прийняти дані рішення.

 

18. Визначте правильний варіант перекладу словосполучення принимать

меры:

а) прийняти заходи;

б) вжити заходів;

в) прийняти міри.+

 

19. Визначте правильний варіант перекладу словосполучення согласно

распоряжению:

а) відповідно з розпорядженням;

б) згідно з розпорядженням;+

в) згідно розпорядження.

 

20. Підкресліть рядок і слово з помилкою:

а) яснобарвний, якнайближчий, як-не-як, чотиритисячний, шифоньєр,
юннат;

б) шістдесятиріччя, що найдужче, юннатівський, возз’єднання, Шиллер,
Сардинія;

в) так-от, старослов’янський, сюрреалізм, роз’їзний, священик,
священний.+

 

21. Виберіть рядок, де немає помилок:

а) розкіш, пів ящика, п’ятдесят, пів Києва, жовтогарячий;

б) дит'ясла, возз'єднання, доньчин, сільський, Святослав;+

в) жовто-зелений, прізвище, Чернігівська Область, Х'юстон, менший.

 

22. Виберіть правильний варіант написання слів:

а) медальйон, туристський, тонкий, буквений премудрий;

б) досьє, менший, студентський, Зайчик-Побігайчик, на гора;

в) дніпровські кручі, що ночі, з роду-з віку, в нічию, так що.+

 

23. Яке значення має фразеологізм вискочити на сухе?

а)

б) вийти незаплямованим з якоїсь неприємності;+

в) про щось невиразне, сумнівне;

г) бути щасливим.

24. Яка з перерахованих ознак не стосується усного мовлення?

а) спонтанність;

б) непідготовленість;

в) кількісно невизначена аудиторія.

 

25. Визначте правильні варіанти перекладу словосполучення в соответствии с действующим законодательством:

а) у відповідності з чинним законодавством;

б) відповідно до чинного законодавства;

в) відповідно до діючого законодавства.+

 

26. Визначте правильні варіанти перекладу словосполучення относиться к языку:

а) ставитись до мови;

б) відноситись до мови; +

в) відноситися відповідно до мови.

 

27. Визначте правильні варіанти перекладу словосполучення на протяжении многих лет:

а) на протязі багатьох років;+

б) вподовж численних років;

в) протягом багатьох років.

 

28. Визначте правильні варіанти перекладу словосполучення торжественные мероприятия:

а) урочисті міроприємства;

б) урочисті заходи; +

в) тріумфальні вибори.

 

29. Визначте правильні варіанти перекладу словосполучення неотложное дело:

а) невідкладна справа;+

б) нагальна справа;

в) термінова справ.

 

30. Визначте правильні варіанти перекладу словосполучення считать необходимым:

а) вважати необхідним; +

б) вважати за необхідне;

в) рахувати за необхідне.

 

31. Визначте правильні варіанти перекладу словосполучення добро пожаловать:

а) добро пожалувати;

б) ласкаво просимо; +

в) будьмо.

 

32. Рухи м’язів обличчя, які виражають внутрішній душевний стан людини…

а) пантоміміка;

б) жести;

в) міміка.+

 

33. Хто є засновником нової української літературної мови?

а) Г. Сковорода;

б) І. Котляревський; +

в) Ф. Прокопович.

 

34. Для якої з названих форм мови характерна уніфікованість?

а) загальнонародної;+

б) літературної;

в) просторічної.

 

35. Який із жанрів не належить до художнього стилю?

а) роман;

б) елегія;

в) монографія.+

 

36. Підкресліть номер рядка, в якому подані неправильні форми кличного відмінка.

а) Маріє, дівчино, тату, сину, Дмитре;

б) Ольга, Антону, Тарас, Петру, Василько; +

в) Наталіє, пане, друже, добродію, Павле.

 

37. вкажіть, у якому рядку всі іменники в родовому відмінку множини мають закінчення – ів.

а) суддя, море, поле, гра, поверхня;

б) кухня, робота, копальня, міжгір’я, подвір’я;

в) поле, відкриття, життя, почуття, край.+

 

38. Підкресліть рядок, в якому всі кількісні числівники вжиті у формі орудного відмінка

а) одного, двох, трьох, вісьмох, на шести;

б) двома, одним, трьома, ста, сьома;+

в) вісім, тридцятьох, шістьма, десяти, один.

 

39. Підкресліть номер рядка, в якому всі дієслова в ІІІ особі однини мають закінчень –уть (-ють).

а) проспівати, схотіти, боротися, прагнути, летіти;

б) вірити, ударити, писати, сиплеш, зважать;

в) забирати, читати, нести, згадати, звати.+

 

40. Підкресліть номер рядка, в якому не всі прислівники пишуться окремо

а) без / відома, по / суті, до / речі, на / жаль, в / гості;

б) по / латині, на / добраніч, на / гора, по / правді, на / ходу;+

в) уві / сні, без / ладу, на / бігу, на / весну, на / щастя.

 

41. Підкресліть номер рядка, в якому всі слова пишуться разом із часткою не.

а) не / міч, не / читаючи, не / хотя, не / нависть, не / весело;

б) не / здужати (хворіти), не / абияк, не / славити (ганьбити), не / втямки, не / здара;+

в) не / повага, не / виконаний план, не / співає, не / стямно, не / добрий.

 

42. Слова або вислови, властиві мові людей певної професії, – це:

а) мовні штампи;

б) терміни;

в) професіоналізми.+

43. Мовний етикет – це:

а) правильність і змістовність висловлювань;+

б) система вимог, регламентацій стосовно вживання мови в мовленнєвій діяльності (усній чи писемній);

в) сукупність мовних засобів, які регулюють нашу поведінку в процесі мовлення

 

44. Науковий стиль має своїм завданням:

а) формувати громадську думку;

б) подати інформацію через художній образ;

в) точно викласти наукову інформацію.+

 

45. Текст – це:

а) організований за законами даної мови завершений комунікативний акт;

б) складне синтаксичне ціле;

в) сукупність речень, поєднаних між собою за змістом та граматично.+

 
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Режиссерские заметки | 

Дата добавления: 2015-10-01; просмотров: 24004. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Методы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия   Содержанием анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия является глубокое и всестороннее изучение экономической информации о функционировании анализируемого субъекта хозяйствования с целью принятия оптимальных управленческих...

Образование соседних чисел Фрагмент: Программная задача: показать образование числа 4 и числа 3 друг из друга...

Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Ученые, внесшие большой вклад в развитие науки биологии Краткая история развития биологии. Чарльз Дарвин (1809 -1882)- основной труд « О происхождении видов путем естественного отбора или Сохранение благоприятствующих пород в борьбе за жизнь»...

Этапы трансляции и их характеристика Трансляция (от лат. translatio — перевод) — процесс синтеза белка из аминокислот на матрице информационной (матричной) РНК (иРНК...

Условия, необходимые для появления жизни История жизни и история Земли неотделимы друг от друга, так как именно в процессах развития нашей планеты как космического тела закладывались определенные физические и химические условия, необходимые для появления и развития жизни...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.015 сек.) русская версия | украинская версия