Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Сировина для виробництва спирту, показники якості сировини і готової продукції


Для виробництва спирту здебільше використовують мелясу, картоплю та зернові культури. За допоміжні матеріали викорис­товують оцукрюючі речовини (солод, ферментні препарати), ан­тисептики (соляна і сірчана кислоти, сульфонол, формалін, хлор­не вапно, хміль) та інші поживні матеріали, які містять джерела азоту і фосфору, дріжджі і вода.

Зерно повинно відповідати стандартам: вологість - - не біль­ше 15,5%: сміттєві домішки - не більше 5° о; схожість на 5-й день не менше 92° о.

При використанні картоплі вона повинна мати високий вміст крохмалю (20...22)%. Середній вміст крохмалю в кукурудзі — 70°/о: житі — 65° о; пшениці —- 60° о; просі — 58,2° о; ячмені -- 55%; овесі — 45%.

Якість солоду оцінюють за зовнішнім виглядом, запахом, фер­ментативною активністю і оцукрюючою здатністю (03). За одини­цю цієї здатності приймають таку кількість ферменту (амілази), яка катадізує 1 г. крохмалю в стандартних умовах досліду. 03 та­кож виражається числом одиниць оцукрюючої активності в 1 г. солоду. Режим приготування солоду змінюється в залежності від його призначення. Наприклад, світлий солод, застосовують в ос­новному для виробництва світлих сортів пива, темний — для ви­робництва темних сор'їів пива, червоний житній солод — для ви­робництва хлібного квасу, карамельний, горілий солод і ін.

Для оцукрювання сировини, що містить крохмаль, замість зернового солоду застосовують плісняві гриби та різні ферменти. Ферменти, які виробляються мікроорганізмами, можуть бути ви­користані і в іншому вигляді — в формі ферментних препаратів, що одержані обробкою продуцентів того чи іншого ферменту. Ферментні препарати широко використовуються в ряді галузей промисловості для заміни солоду.

В процесі бродіння утворюється не тільки етиловий, але і ме­тиловий: (СН ОН), вищі спирти — пропіловий, бутиловий, аміловий

Н ОН, С Н ОН, С Н ОН). Зріла бражка містить та­кож дріжджі, солі, незброджуємі вуглеводи, барвні речовини, гліцерін та ін. Летка частина бражки складається із води, етило­вого спирту і його домішок. Оскільки бражка складається в ос­новному з етилового спирту і води, то її умовно називають бінар­ною сумішшю. Основний розподіл проводять ректифікацією на брагоперегонних чи брагоректифікаційних установках.

На спиртових заводах одержують неочищений від домішок спирт-сирець, який містить не менше 88° о об'ємної частки спир­ту, спирт першого сорту 96% і домішок — не менше 0,12 г/л, спирт вищої очистки - 96,2% об. і домішок 0,05 г/л, і ексіра (ви­готовляється тільки з кондиційного зерна — 96,5%, а домішок не більше 0,04 г/л). В спирті вищої очистки сурово контролюють вміст метилового спирту, концентрація якого не повинна пе-

ребільшувати 0,13% об., а вміст фурфуролу неприпустимий вза­галі. При комплексній переробці сировини крім спирту одержу­ють єфіроальдегідну фракцію (ЕАФ), сивушні масла, хлібопе­карські і кормові дріжджі, вуглекислоту. Вищі спирти одержують таких концентрацій: ізоаміловий — 60%, ізобутиловий (10...14)%, і пропілобйй (3...5)%, Потужність спиртових заводів безперерв­ної дії проектують на (1000... 10000) декалітрів на добу.

Абсолютний спирт 100% одержують при зниженому тиску і використовують його як добавку до бензину, яка підвищує окта­нове число пального.Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 1799. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Индекс гингивита (PMA) (Schour, Massler, 1948) Для оценки тяжести гингивита (а в последующем и ре­гистрации динамики процесса) используют папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА)...

Методика исследования периферических лимфатических узлов. Исследование периферических лимфатических узлов производится с помощью осмотра и пальпации...

Роль органов чувств в ориентировке слепых Процесс ориентации протекает на основе совместной, интегративной деятельности сохранных анализаторов, каждый из которых при определенных объективных условиях может выступать как ведущий...

Медицинская документация родильного дома Учетные формы родильного дома № 111/у Индивидуальная карта беременной и родильницы № 113/у Обменная карта родильного дома...

Основные разделы работы участкового врача-педиатра Ведущей фигурой в организации внебольничной помощи детям является участковый врач-педиатр детской городской поликлиники...

Ученые, внесшие большой вклад в развитие науки биологии Краткая история развития биологии. Чарльз Дарвин (1809 -1882)- основной труд « О происхождении видов путем естественного отбора или Сохранение благоприятствующих пород в борьбе за жизнь»...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.02 сек.) русская версия | украинская версия