Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Пакування та зберігання макаронних виробів


Макаронні вироби не бажаніш пакувати зразу після сушіння, оскільки температура їх відносно висока. Крім того у виробах продовжується вирівнювання вологи за розрізом. Вологість всієї макаронної маси, як і кожного виробу, після сушіння залишається неоднорідною: з поверхні вироби більш сухі, в товщині більш во­логі. В виробах, які підлягають сушінню в жорсткому режимі, в наслідок нерівномірної лінійної усадки виникають внутрішні на­пруги. Величини їх може бути ще недостатньою, щоб викликати розрушення виробів, але якщо вони зразу після сушіння попада­ють на пакування, то нєминуючи при цьому механічні операції можуть збільшити напругу і погрішити якість виробів.

Для зняття внутрішньої напруги в технологічний процес введе­но вистоювання або стабілізацію виробів у відповідних пристроях для релаксації внутрішніх напруг, обумовлених усадкою виробів при сушінні і поступове охолодження їх до температури повітря в пакувальному приміщені. Охолоджені вироби не висихають.

Показники якості макаронів. Пакування включає подачу ви­робів до пакувальних столів або до бункерів, сортування, перевірку виробів на магнітних сепараторах (для короткорізаних виробів), укладку в тару, ущільнення на вібраторі, зважування, заклеювання кришки, маркування. Головним проявом доброї якості виробів є відсутність злигав, тобто зклеєних одна з одною трубок макаронів, ниток вєрмишелі або стрічок локшини. Трубки макаронів при лег­кому встряхуванні повинні вільно відокремлюватись одна від дру­гої. Недосушені вироби необхідно відправляти не досушку.

Шорткість, поразку виробів тріщинами визначають органо­лептично, зрівнянням з еталонними зразками.

Особливу увагу приділяють на поразку виробів пліснявою. Нерідко вона починає розвиватися в середині макаронної трубки в вигляді сітки тонких пліснявих ниток. На поверхні виробів, що вражені плісенью, з'являються п'ятна і полоси різного кольору від білого до зеленого.

Ознаки нестандартної продукції: присутність злитків і комків, плісень, наявність сторонніх домішок, підвищена кислотність і во­логість, сильні зкривлення і підвищена шорсткість, темний колір.

Кожна партія короткорізаних виробів після пропускання че­рез магнітний сепаратор підлягає контрольній перевірці на утри­мання метал од омішок. Якщо вони перевищують норму, партія підлягає повторній магнітній перевірці. Для цього магнії попе-

редньо обчищують від затриманих металодомішок, після чого вироби повторно пропускають через магнітний сепаратор.

Макаронні вироби випускають в фасованому і розвісному ви­гляді. Продукцію фасують у коробки або пакети з паперу, цело­фану, лакованого целофану або інших пакуючих плівок, нешкідливих для здоров'я людини. Вказані види упаковок по­винні бути вкладені у зовнішню тару. Відхилення в масі нетто до­пускається 5 г. Зовнішня упаковка макаронних виробів повинна забезпечувати збереженність їх при транспортуванні і зберіганні.

Пакування довгих макаронних виробів відрізняється від па­кування короткорізаних виробів. До перших застосовується су­воріші вимоги за міцністю. Стріла прогину макаронної трубки на довжині 250 мм не повинна перевищувати 3...4 мм.

Макаронні вироби при зберіганні можуть псуватися, зарази­тись амбарними шкідниками і знищуватись гризунами.

Причиною псування, частіше всього є пліснявіння внаслідок підвищення їх вологості. Чим менша вологість макаронних ви­робів, тим довше вони можуть зберігатися без погіршення смако­вих властивостей. Вироби, що призначені для довгого зберіган­ня, не повинні мати вологість вище 11%. Вологість вище 16% вже стає незначною у відношені пліснявіння.

Попадання атмосферної вологи на поверхню тари під час пе­ревозу виробів або їх зволоження за рахунок конденсації пари на охолодженій поверхні в атмосфері теплото і вологого повітря мо­же призвести до псування продукту.

Макаронні вироби гігроскопічні і мають підвищену ад­сорбційну властивість. В середовищі вологого повітря вони швидко зволожуються і в той час можуть стійко зберігати вологу в небезпечній області (12... 13)% при відносній вологості повітря (60...65)% і температурі (16...18) °С. Зі збільшенням вологості повітря поступове зростає і вологість макаронних виробів, тому приміщення складу повинно бути сухим і добре провітрюваним. Навіть значно зволожені виробі можуть бути збережені від псу­вання інтенсивним вентилюванням приміщення.

Завдяки відміченої вище високої адсорбційної активності ма­каронні вироби добре вбирають летки речовини і довго зберіга­ють отримані сторонні запахи.

Приміщення для зберігання макаронних виробів повинно бу­ти чистим, сухим, добре провітреним не зараженим амбарними шкідниками. Продукцію, упаковану в картонні ящики і мішки,

вкладають в штабеля, висота яких повинна бути не більше 6 ящиків або 7 мішків.Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 1905. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Сосудистый шов (ручной Карреля, механический шов). Операции при ранениях крупных сосудов 1912 г., Каррель – впервые предложил методику сосудистого шва. Сосудистый шов применяется для восстановления магистрального кровотока при лечении...

Трамадол (Маброн, Плазадол, Трамал, Трамалин) Групповая принадлежность · Наркотический анальгетик со смешанным механизмом действия, агонист опиоидных рецепторов...

Мелоксикам (Мовалис) Групповая принадлежность · Нестероидное противовоспалительное средство, преимущественно селективный обратимый ингибитор циклооксигеназы (ЦОГ-2)...

Именные части речи, их общие и отличительные признаки Именные части речи в русском языке — это имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение...

Интуитивное мышление Мышление — это пси­хический процесс, обеспечивающий познание сущности предме­тов и явлений и самого субъекта...

Объект, субъект, предмет, цели и задачи управления персоналом Социальная система организации делится на две основные подсистемы: управляющую и управляемую...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия