Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Вилучення спирту


Склад зрілої бражки, що одержана при, зброджуванні сусла, складний, але його можна розділити на дві частини — леткі та не­леткі компоненти. До легких відносять етиловий спирт, воду, ор­ганічні кислоти, ефіри, альдегіди, вищі спирти. Всього в бражці міститься більше 50 летких речовин. До нелетких компонентів відносять: дріжджі, солі, незброджусмі вуглеводи, гліцерин та інші.

Завдання заключается в тому, щоб відокремити з цієї склад­ної суміші леткі компоненти і одержати етиловий спирт належної

 

міцності та чистоти. Домішки спирту при цьому вилучають із спирту і ділять па фракції. У відходи йде барда, як цінний кормо­вий препарат для годівлі худоби.

Вилучення спирту проводять за допомогою ректифікації, яка заснована на різній леткості спирту і його домішок. Леткість домішок змінюється в залежності від концентрації в середовищі етанолу. Для оцінки летких домішок по відношенню до леткості етанолу вводять поняття про коефіцієнти випарювання і рек­тифікації. Позначимо вміст спирту в парі А, а в рідині — а. Відно­шення К=А/а називають коефіцієнтом випаровування. Для домішок відповідно приймемо позначення а і / . Тоді маємо: Kg = a/ . Для прикладу, при вмісті етанолу в рідині 10% масових в парі: міститься 52,5% масових спирту. Тому Ксп = 52,2/10 = 5,22. Коефіцієнтом ректифікації називають відношення коефіцієнта ви­паровування домішок до коефіцієнта випаровування етанолу.

Коефіцієнт ректифікації показує збільшення чи зменшення вмісту домішок по відношенню до етилового спирту. Домішки спирту розділяють на 3 групи; головні, проміжні і хвостові.

До головних відносять ті, які мають коефіцієнт ректифікації більше за 1. Основні їх представники: оцтовий альдегід, масля­ний альдегід, оцтово-етиловий ефір та ін. Вони концентруються в парі при будь-якому вмісту спирту в рідкій фазі. У хвостових домішок леткість завжди менша леткості етанолу, тобто К’< 1. До цієї групи відносять: воду, оцтову кислоту. Проміжні домішки мають подвійні властивості. При високих концентраціях спирту вони проявляють себе як хвостові домішки (К’<1), а при низьких концентраціях — головними (К’<1). Користуючись різницею в леткості компонентів ректифікація дозволяє вилучити етанол із домішок у будь-якій концентрації.

Ректифікаційні установки спиртових заводів — складні систе­ми, які включають колони, теплообмінну апаратуру (дефлегма­тори, холодильники, кип'ятильники), контрольно-вимірювальні пристрої і автоматичні засоби управління.

Основними елементами ректифікаційної установки с колони, кількість яких змінюється в залежності від її типу. Колона — ап­парат протитечійний. В ній встановлені тарілки — контактні пристрої, які призначені для приведення в тісний контакт пари,

що надходить знизу колони і рідину, що стікає по стінкам зверху вниз. При такому контакіі обмін компонентами між парою та рідиною дуже ефективний.

Рис. 21.2. Схема брагоректифікаційного апарату

І — бражна колона, 2 — конденсатор, З — елюраційна колона,

4 — дефлегматор, 5 — конденсатор, 6 — ректифікаційна колона,

7 — дефлегматор, 8 -— холодильник

На рис. 21.2 наведена одна із найбільш розповсюджених тех­нологічних схема брагоректифікаційної установки, що склада­ється із трьох колон: бражної - /, епюраційної — 3, ректифіка­ційної г- б. За такою схемою бражка із бродильного відділу на­сосом подається в конденсатор (дефлегматор) 2, потім в піді­грітому стані в колону І, в яку знизу також подається гріюча па­ра, що підіймається назустріч бражці, яка стікає, по тарілках ви­лучає із неї леткі компоненти. Залишок (барда) виводиться знизу колони. Спиртоводна пара конденсується в конденсаторі 2, віддаючи теплоту бражні. Спиртовий: конденсат, що містить всі леткі елементи бражки, надходить в епюраційну колону 3, при­значення якої в тому, щоб вивести із конденсату головні домішки. Вони частково конденсуються в дефлегматорі 4 і повер­гаються в колону 3. Друга частина пари конденсується в конден­саторі 5\ відбирається як фракція головних продуктів.

Звільнена від головних продуктів рідина (епюрат) відправ­ляється в колону 6. В цій колоні епюрат ділиться на спирт-рск-тифікат, що відбирається з верхніх тарілок колони та охолод­жується в холодильнику 8, і сивушне масло, що містить домішки ліотеру, який містить в основному воду і деяку кількість спирту. В установці отримують спирт-ректифікат міцністю (96,2...96,5) об." о, сивушне масло (хвостові домішки) і головні домішки. Відходами є барда та лютериа вода. Керування брагоректифікаційпими уста­новками в основному автоматичне.Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 1652. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Основные структурные физиотерапевтические подразделения Физиотерапевтическое подразделение является одним из структурных подразделений лечебно-профилактического учреждения, которое предназначено для оказания физиотерапевтической помощи...

Почему важны муниципальные выборы? Туристическая фирма оставляет за собой право, в случае причин непреодолимого характера, вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, в том числе предоставлять замену отеля на равнозначный...

Тема 2: Анатомо-топографическое строение полостей зубов верхней и нижней челюстей. Полость зуба — это сложная система разветвлений, имеющая разнообразную конфигурацию...

Весы настольные циферблатные Весы настольные циферблатные РН-10Ц13 (рис.3.1) выпускаются с наибольшими пределами взвешивания 2...

Хронометражно-табличная методика определения суточного расхода энергии студента Цель: познакомиться с хронометражно-табличным методом опреде­ления суточного расхода энергии...

ОЧАГОВЫЕ ТЕНИ В ЛЕГКОМ Очаговыми легочными инфильтратами проявляют себя различные по этиологии заболевания, в основе которых лежит бронхо-нодулярный процесс, который при рентгенологическом исследовании дает очагового характера тень, размерами не более 1 см в диаметре...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.02 сек.) русская версия | украинская версия