Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
 

1. Модернізація вищої освіти України у контексті Болонського процесу.

2. Педагогічні технології у вищому навчальному закладі.

3. Особистісно орієнтоване навчання у вищому навчальному закладі.

4. Рейтингова система оцінювання знань студентів.

5. Проблеми підручника для вищої школи.

6. Особливості ступеневого характеру вищої освіти України.

7. Роль науково-дослідної роботи у підготовці майбутніх фахівців.

8. Шляхи гуманізації і демократизації вищої освіти.

9. Підготовка спеціалістів вищої кваліфікації у зарубіжних країнах.

10. Основні напрями реформування вищої освіти в контексті Болонського процесу.

 

Контрольні питання

1. Охарактеризуйте предмет педагогіки вищої школи, її категорії і завдання та зв'язок з іншими науками.

1. Охарактеризуйте педагогіку вищої школи як науку і навчальний предмет.

2. Розкрийте методику (логіку) педагогічного дослідження.

3. Проаналізуйте основні методи педагогічних досліджень у вищій школі.

4. Охарактеризуйте науково-дослідну роботу студентів у ВНЗ, її види та структуру.

5. Проаналізуйте види самостійних письмових робіт студентів. Основні вимоги до магістерської роботи , її структура та критерії оцінювання.

6. Розкрийте поняття системи національної освіти та її структури. Вища освіта в Україні.

7. Охарактеризуйте головні напрямки реформування та перспективи розвитку вищої освіти в Україні.

8. Проаналізуйте основні методи науково-педагогічних досліджень у вищій школі.

9. Розкрийте сутність та специфіку педагогічного процесу у вищій школі.

10. Дайте характеристику поняття методу навчання. Класифікація методів навчання.

11. Проаналізуйте активні методи навчання. На прикладі однієї з тем предмету вашої спеціальності охарактеризуйте можливості їх застосування.

12. Дайте характеристику основним формам навчання у вищій школі.

13. Розкрийте специфіку лекційних занять з дисциплін вашої спеціальності.

14. Обгрунтуйте використання різних типів семінарських занять із вашої спеціальності та особливості їх проведення.

15. Проаналізуйте завдання та функції самостійної роботи студентів.

16. Дайте характеристику поняття «педагогічна технологія» та її складових.

17. Проаналізуйте специфіку модульного навчання.

18. Розкрийте специфіку проблемного навчання та особливості особистісно орієнтованого підходу до студентів у навчальному процесі.

19. Розкрийте специфіку організації ігрового навчання та його завдання,

20. Охарактеризуйте сутність дистанційного навчання у ВНЗ.

21. Проаналізуйте сутність різних видів контролю знань, умінь та навичок студентів.

22. Розкрийте особливості морального виховання студентської молоді на етнопедагогічних засадах. Складіть питання для індивідуальної бесіди (тема, контингент студентів – на вибір).

23. Визначте зміст і значення правового виховання сучасної молоді. Запропонуйте перелік виховних заходів куратора академгрупи з цього напряму.

24. Розкрийте суть самовиховання як провідного чинника формування особистості. Назвіть його складові.

25. Розкрийте зміст поняття «національне виховання». Простежте потенціал навчальної дисципліни вашого фаху у досягненні його цілей та реалізації основних завдань.

26. Дайте визначення понять «метод», «прийом» та «засіб» виховання. Класифікуйте основні групи методів виховання та вкажіть основні вимоги до їх вибору.

27. Розкрийте методику формування екологічної культури людини, гармонії її відносин з природою. Покажіть роль вашої фахової дисципліни в екологічному вихованні.

28. З’ясуйте роль куратора академічної групи у вихованні студентської молоді. Охарактеризуйте основні напрями його роботи із студентами.


Модуль 2 «ПСИХОЛОГІЯ вищої школи»

Коментар до самостійної роботи студентів

 

Для ефективного опрацювання кожної теми змістових модулів уважно прочитайте загальні рекомендації:

1. Ознайомтесь з темою, планом, основними поняттями, положеннями тексту та списком рекомендованої літератури.

2. Визначте, як будете опрацьовувати текст: конспект, тези, план-конспект, основні висновки.

3. Після опрацювання тексту (за матеріалами лекції, вибраного вами підручника, опорних схем) висловіть свою точку зору щодо його змісту і висновків.

4. Основні поняття тексту випишіть у тематичний словничок з поясненням.

5. Виконайте завдання самостійної роботи (зміст теоретичних питань та практичних завдань), індивідуальні науково – дослідницькі завдання (ІНДЗ).Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 475. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия