Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

П Р О Г Р А М М А
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

з навчальної практики в спеціалізованих службах соціально-педагогічної допомоги

Неділько Катерини Дмитрівни

(прізвище, ім'я, по-батькові)

студентки IV курсу _441_групи

спеціальності "Соціальна педагогіка"

 

Початок практики "17" лютого 2014р.

Закінчення практики "15" березня 2014р.

 

 

ДОДАТОК 2

(Довідковий розділ щоденника)

1. Назва.

2. Адреса установи.

3. Телефон.

4. Обов’язки студента-практиканта.

5. Програма практики:

мета;

завдання.

  1. Зміст практики. (Основний розділ щоденника)

 

Дата Зміст роботи Зауваження практиканта
       

 

ДОДАТОК 3

 

Індивідуальний план роботи

Дата, час проведення Зміст роботи Позначка про виконання
       

 

 

Титульний аркуш

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди

 

 

Кафедра соціальної педагогіки

 

Звіт

з навчальної практики

в службах соціально педагогічної допомоги студента-практиканта

(прізвище, ім'я, по-батькові)

студентки (та) ІІІ курсу _____групи

спеціальності "Соціальна педагогіка"

факультету психології та соціології

Термін практики: з "11" березня 2008р.до "5" квітня 2008р.

Місце проходження практики:

 

Додаток А

Соціально-педагогічна схема вивчення проблем особистості

 

1. Загальні дані:

1.1 П.І.Б., адреса, дата та місце народження, сімейний стан, національність____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

1.2 Батьки: І.Б., дата народження чи смерті, місце проживання_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

1.3 Брати та сестри: І.Б., дата народження чи смерті, місце проживання_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

1.4 Діти: І.Б., дата народження, місце проживання_________________

______________________________________________________ .

1.5 Освіта________________________________________________ .

1.6 Де працюють (навчаються)__________________________________

_____________________________________________________.

1.7 Психологічне та психічне здоров’я__________________________

_____________________________________________________.

1.8 Місце в сім’ї, сусідні зв’язки_______________________________

________________________________________________________________________________________________________________.

 

2. Потреби та проблеми:

2.1 Причини, які привели до роботи з даною особистістю___________

_______________________________________________________________________________________________________________.

2.2 Історія проблеми та її стан на нинішньому етапі________________

________________________________________________________________________________________________________________.

2.3 Способи виконувати життєві ролі_____________________________

_________________________________________________________________________________________________________________.

2.4 Стадія психічного та розумового розвитку_____________________

_______________________________________________________________________________________________________________.

2.5 Виконання особистісного обов’язку перед сім’єю, групою, громад кістю_________________________________________________

______________________________________________________.

 

3. Позитивні та негативні фактори, які надають вплив на допомогу клієнту:

3.1 Внутрішні ресурси особистості до змін________________________

_______________________________________________________________________________________________________________.

3.2 Які фактори впливатимуть на надання допомоги_______________

_______________________________________________________________________________________________________________.

3.3 Чи реальні очікування щодо зміни особистості_________________

_______________________________________________________________________________________________________________.

Продовження додатка А

Соціально-педагогічна картка особистості

1. Стан здоров’я та розвитку учня (заповнюється шкільним лікарем або з його слів):

1.1 Загальна оцінка здоров’я учня (за даними медичної картки)______

_________________________________________________________________________________________________________________.

1.2 Признаки підвищеної нервозності (відсутні, підвищена втомленість, понижена працездатність, подавлений настрій, підвищення збудженості, спалахи гніву, агресивність у відношенні до вчителів, відмова від контактів, загальних справ, нахили щодо рушійних дій, садизм та інші признаки)___________________________________.

1.3 Патологічні захоплення:

- курить (не курить, курить епізодично, систематично);

- вживає спиртні напої (не вживає, вживає епізодично. систематично).

- вживає токсико-наркоречовини (не вживає, вживав однократно, епізодично, систематично).

1.4 Стоїть на диспансерному обліку , у зв’язку з чим_________________

__________________________________________________________;

 

2. Психологічна атмосфера в сім’ї:

2.1 Дані про батьків (батько, мати, особи, які їх заміняють):

Освіта______________________________________________________________________________________________________________;

професії, місце роботи_______________________________________

__________________________________________________________.

2.2 Інші члени сім’ї_____________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________.

2.3 Вид сім’ї:

- благополучна (батьки морально стійкі, володіють культурою виховання, позитивна емоціональна атмосфера сім’ї);

- неблагополучна, до чого ж:

педагогічно некомпетентна (батьки не володіють культурою виховання: відсутня єдність вимог, дитина бездоглядна, з нею жорстоко поводяться, систематично наказують, погано ознайомлені з її інтересами, поведінкою поза школою);

морально-неблагополучна (батьки ведуть аморальний образ життя, п’ють, туніядствують,мають судимість, вихованням дітей не займаються);

конфліктна (в сім’ї неблагополучна емоційна атмосфера, між батьками постійні конфлікти, батьки підвищено дратівливі, жорстокі, не здержані).

2.4 Характер взаємовідносин батьків з клієнтом:

- сімейний диктат (систематичне придушення ініціативи та відчуття особистісного достоїнства клієнта);

- надмірнаопіка (задоволення всіх потреб клієнта, відгородження від трудності, турбот,зусиль);

- попущення(ухилення від активної участі у вихованні клієнта, пасивність, визнання повної автономії клієнта);

- співпраця (відношення взаємної поваги, суміснепереживання радості, горя і т.д.).

 

2.5 Організація режиму праці та відпочинку:

- які обов’язкивиконує в сім’ї_______________________________

_____________________________________________________;

- чи дотримується режиму дня ______________________________;

- хто та в якій мірідопомагає та контролює виконання домашнього завдання ____________________________________;

- як організоване спілкування учня в сім’ї під час дозвілля, літнього відпочинку, відпустки батьків_______________________

_______________________________________________________.

 

3. Особливості навчальної діяльності:

3.1 Успішність учня ___________________________________________.

3.2 Відношення до навчання: позитивне, нейтральне, байдуже, негативне.

3.3 Інтелектуальні можливості учня: високі, середні, низькі.

3.4 Мотиви навчання: пізнавальнийінтерес до предметів, усвідомленнянеобхідності навчатися, стремління отримати оцінку, заслужить похвалу дорослих, стремління уникнутипокарання, стремління до самоутвердження в групі однолітків.

 

4. Позиція в класному колективі, відношення до колективу:

4.1 Позиція учня в колективі: лідер (зірка), прийнятий, відторгнутий (ізольований).

4.2 З ким з класу найбільш близький; характер взаємного впливу______

________________________________________________________________________________________________________________.

4.3 Взаємовідносини з іншими однокласниками: ділові, рівні, дружні, теплі, конфліктні, ні з ким не спілкується.

4.4 Манера, стиль спілкування з оточуючими:

- домінантний стиль (впевнений в собі, стримиться нав’язати свою думку, легко перебиває, але не дає перебити себе, не легко визнає своє неправоту);

- недомінантний стиль (стисливий, поступливий,легко визнає себе неправим, потребує похвали при розмові);

- екстраверт (постійно направлений на спілкування, легко входить в контакт, відкритий, повен уваги до оточуючих);

- інтроверт (не схильний до контактів, замкнутий, надає перевагу не спілкуванню, а діяльності, в розмові небагатослівний).

4.5 Ставлення до суспільної думки:

- активно-позитивне (розуміє критику, погоджується з нею, недоліки прагне виправитися і т.д.);

- пасивно-позитивне (розуміє критику, погоджується з нею, недоліки не виправляє);

- байдуже(не реагує на критику, не змінює поведінку);

- негативне (спорить, не погоджується з зауваженнями, поведінку не змінює).

5. Ставлення до суспільної діяльності та суспільно-корисній праці:

5.1 Ставлення до суспільних доручень: з готовністю, без видимого інтересу, відмовляється.

5.2 Виконання суспільних доручень: добросовісне, недобросовісне, за настроєм, під натиском, з ініціативою.

5.3 Ставлення до трудових справ класу: приймає активну участь, байдужий, демонстративно відмовляється.

5.4 Ставлення до фізичної праці:

- позитивне (працелюбність, часто надає перевагу фізичній праці на розумовою, має золоті руки);

- байдуже (не виділяє фізичну працю як цікаву діяльність, від неї не відмовляється, але виконує без ініціативи);

- негативне (лінивий, працює недобросовісно, під натиском, до фізичної праці відноситься з висоти, не бережно)

5.5 Ставлення до суспільного майна: ставиться бережно, по-господарському, ставиться байдуже, ставиться демонстративно, навмисно пошкоджує його.

 

6. Направлення інтересів:

6.1 Якою діяльністю цікавиться (фізична праця, розумова праця, технічна, суспільно-політична, організаторська, художня (артистична, літературна, музична, хореографічна та ін.), спортивна діяльність).

6.2 В яки кружках (секціях) був записаний (записаний)_______________

__________________________________________________________.

6.3 Культурний кругозір: чи відвідує на даний момент театри, музеї, виставки________________________________________________ __________________________________________________________;

які читацькі інтереси, якій літературі надає перевагу, регулярність читання (книги не читає, читає епізодично, читає систематично)____

__________________________________________________________.

 

7. Особливості сфер вільного спілкування учня:

7.1 Скільки часу виділяє вуличному спілкуванню на протязі тижня: часи вечірнього приходу до доми?________________________________

_________________________________________________________.

7.2 З ким має дружні стосунки поза класом, який вплив вони здійснюють на учня?________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________.

7.3 Постійне місце вуличного спілкування чи те, якому надає перевагу (клуб, двір, під’їзд тощо)_____________________________________

________________________________________________________.

7.4 Зміст вуличного спілкування (робота з технікою, автотехнікою, відвідування кінотеатрів, гра на гітарі, прослуховування музикальних записів, розмови на різні теми, безцільне проведення часу, випивка, куріння, азартні ігри тощо)_____________________.

 

8. Рівень самооцінки особистості:

- адекватна (правильно оцінює своє положення та негативні якості, особисті можливості та досягнення);

- підвищення (не критична у відношенню до себе, перебільшує свої можливості);

- занижена (занадто самокритична, недооцінює свої позитивні якості та особисті досягнення).

 

9. Особливості поведінки:

9.1 Позитивні вчинки учня; як часто він їх здійснює_________________

__________________________________________________________.

Можливі мотиви їх здійснення________________________________

_________________________________________________________.

9.2 Негативні вчинки, їх прояви (епізодичні, систематичні), характер (грубість, бійки, прогули, запізнення на уроки, порушення дисципліни в класі, відмова від вимог, доручень, не працює в класах на уроках).

9.3 Правопорушення учня (крадіжки, вимагання у молодших та слабших, спроби насильства, жорстоке поводження з тваринами,прояви садистських нахилів, грубе порушення суспільного порядку (хуліганство) та ін.)

9.4 Відношення до своїх вчинків: байдуже, хвилюється, оправдовує, осуджує.

9.5 Як відноситься до педагогічних впливів: жорстоко, байдуже, розуміє та намагається виправити вимоги.

9.6 Стоїть на обліку ____________________________________;

 

Картка індивідуального вивчення та обліку клієнта

(аналіз особистісної справи клієнта)

Постанова__________________________зняття__________________________

Повторна__________________________зняття___________________________.

 

1. П.І.Б._____________________________________________________.

2. Домашня адреса та телефон_____________________________________

___________________________________________________________.

3. Чи залишений на другий рік ___________________________________.

4. З якого часу навчається в даній школі ____________________________.

5. Свідчення про батьків (П.І.Б., рік народження, де та ким працюють):

мати______________________________________________________________________________________________________________________;

батько___________________________________________________________________________________________________________________.

6. Риси характеру клієнта, явні та приховані слабості _________________

____________________________________________________________.

7. Інтереси та захоплення, нахили клієнта ___________________________

____________________________________________________________.

8. Характеристика домашніх умов (склад сім’ї, ставлення батьків до виховання, до школи, умови для заняття) _________________________

_____________________________________________________________.

9. Ставлення до навчання, відвідування занять ______________________

___________________________________________________________.

10. Участь у суспільному житті класу ________________________________

____________________________________________________________.

11. Участь у кружках, клубах, секціях ________________________________

_____________________________________________________________.

12. Участь у суспільній праці _______________________________________.

13. З ким дружить в школі________________________________________

_____________________________________________________________;

за місцем проживання_________________________________________

____________________________________________________________.

14. Кого вважає авторитетом та чому? _______________________________

___________________________________________________________.

15. Шеф клієнта (Ф.І.Б., де та ким працює, адреса, телефон) _____________

__________________________________________________________________________________________________________________________.

16. Характер відношень з товаришами (підкреслити): рівність, залежність, управляюче положення.

17. Чи стояв на обліку в ПДН та за що? ____________________________

____________________________________________________________.

18. Чи обговорювався на комісії у справах неповнолітніх та захисті їх прав?______________________________________________________.

19. Місце та час здійснення проступку _______________________________

___________________________________________________________.

20. Міра покарання _______________________________________________.

21. Заплановані основні напрями роботи з клієнтом___________________

_________________________________________________________.

22. Успішність в цьому році________________________________________

___________________________________________________________.

 

Соціальний паспорт сім’ї

Учня_____________________________класу___________школи____________.

Району________________________області______________________________

_____________________________________________________________(П.І.Б.).

 

1. Загальні відомості про батьків та інших членів сім’ї

П.І.Б. Вік Освіта Спеціальність, місце роботи Примітка
           
           
           
           
           
           
           

 

Побутові умови ____________________________________________________.

Матеріальний стан, джерела доходів___________________________________

__________________________________________________________________.

Характеристика культурного рівня сім’ї_________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

2. Загальні відомості про дітей

П.І.Б. Вік Де навчаються, працюють Примітки
         
         
         
         
         
         
         

 

Інтереси дітей _____________________________________________________.

Робоче місце учня __________________________________________________.

 

3. Виховні можливості сім’ї

Рівень вихованості учня____________________________________________

(високий,середній, низький)

 

Рівень педагогічної культури батьків

батька__________________________________________________________

(високий, середній, низький)

 

матері_________________________________________________________

(високий, середній, низький)

 

Мікроклімат в сім’ї_______________________________________________

(здоровий, стійкий, недостатньо здоровий, нестійкий, нездоровий)

 

Направленості сім’ї_________________________________________________

(суспільно направлена, індивідуалістична, асоціально направлена)

 

Ситуація сімейного виховання_________________________________________

(благополучна, ускладнена, неблагополучна)

 

Тип сім’ї___________________________________________________________

Примітки__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

 

Додаток Б

Схема аналізу діяльності служби за минулий рік

  Форми роботи   Заходи Кількість клієнтів, охоплених заходом
Індивідуальні 1. 2. 3.      
Групові 1. 2. 3. . .  
Масові 1. 2. 3. . .  

 

Додаток В

Картка огляду життєвого простору клієнта

1. П.І.Б. клієнта ________________________________________________.

2. Дата народження клієнта (число, місяць, рік) _____________________.

3. Місце народження (місто, село, область) його екологічна характеристика (природі умови та їх збереженість, об’єкти, що порушують природне середовище, екологічно забрудненні та шкідливі підприємства, громадський транспорт, віддалення будинку від великого накопичення техніки та людей).

4. Географічний характер місця постійного проживання_______________

___________________________________________________________.

5. Житлово-побутові умови (окремий будинок, квартира, чи є дитяча кімната, двір, де дитина може бути без нагляду дорослих).

6. Фізичний розвиток клієнта (повністю здоровий, хронічно хворий (чим саме), часто хворіє)__________________________________________.

7. Культурно-побутові умови домашнього життя: наявність спеціального навчального куточку, кімнати-майстерні для заняття за інтересами; книг, спортивного інвентарю, музичних інструментів; побутової техніки, з якою дитина постійно має справу вдома; особистого куточку природи, тварин, птахів, рослин, за якими вона постійно доглядає.

8. Культурно-гігієнічні умови будинку та двора (наявність дитячої площадки, спеціальних предметів та інвентарю, призначеного для фізичного розвитку клієнта).

9. Ставлення дорослих до позаурочних занять клієнта вдома (похвальне, зацікавленні, контролюють, байдуже, негативне).

10. Ставлення сім’ї до навчальних справ клієнта (постійно зацікавленні, жорстоко контролюють, підтримуюче, неопосередковане, постійно конфліктне через оцінки).

11. Чи наказують вдома за шкільні успіхи та невдачі (практично ні, достатньо часто, ні, ніколи).

12. Звичайне проведення часу клієнтом вдома (самостійне, під контролем дорослих, за участю дорослих в її справах, за участю її у справах дорослих, безконтрольне, дитина сама контролює свій час, контролює і свій час, і заняття молодших членів сім’ї).

13. Чи часто дитина конфліктує з членами сім’ї (батьками, старшими, молодшими)_______________________________________________.

14. Улюблені дозвіллєві заняття (праця, спілкування, читання, перегляд телепередач, заняття музикою, мистецтвом, захоплення технікою, догляд за тваринами, рослинами, спорт, вироби та ін.)____________

_________________________________________________________.

15. Ставлення дорослих до спілкування та друзів клієнта (зацікавлені, байдужі, негативне).

16. Основні поза урочні заняття клієнта в школі після уроків (ігри з однолітками, самопідготовка до занять, фізична праця, спортивні заняття, заняття в кружка, заняття за спец програмою, комп’ютерні ігри тощо)_____________________________________________________.

17. Відвідування клієнтом закладів додаткової освіти (відвідування бібліотеки (кожен день, час від часу, ніколи, близько бібліотеки немає); ходить на заняття клубних кружків, об’єднань, секцій, ходить в клуб на пізнавально-розважальніпрограми, не ходить в клуб, клубу немає; займається за індивідуальною програмою в УДО)____________.

18. Чи бере участь в корисній праці щодо благоустрою свого будинку (так, рідко, ні), двору (так, ні), школи (так, ні).

19. Чи працює разом з батьками на присадибних ділянках, дачі (постійно та з захватом, тільки за проханням дорослих, бере участь періодично (весною, літом, осіню), не бере участі, присадибної ділянки немає).

20. Чи схвалюється самостійне заробляння грошей (так, ще мала, ні).

П Р О Г Р А М М А

 Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 261. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.045 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7