Студопедия — Розрахунок кінцевого сальдо на рахунках бухгалтерського обліку
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Розрахунок кінцевого сальдо на рахунках бухгалтерського обліку


Розглянемо, як розраховується кінцеве сальдо на рахунках. Якщо облік ведеться за повною формою рахунку, то сальдо розра­ховується після кожного запису (проводки). Якщо маємо літачки, то кінцеве сальдо розраховується, звичайно, один раз в кінці звітно­го періоду. Наприклад, маємо два таких рахунка (один - активний, другий- пасивний):

Поточниі рахунок Дт в банку Кт Дт Кредити банка Кт
Сальдо 10.000 01.02 1)4000 8) 12000 Сальдо 15000 01.02.
2) 6000 3) 3000 10) 9000 5) 8000
5) 8000 8) 12000 14)3000 12) 2000
Оборот 14000 Оборот 19000 Оборот 24000 Оборот 10000
Сальдо 5000 28.02     Сальдо 1000 28.02.

Зверніть увагу, в підрахунок оборотів сальдо початкове не вхо­дить.

Сальдо кінцеве активного рахунку (Ска) дорівнює сальдо поча­тковому (Сп) плюс дебетовий оборот (Дт) мінус кредитовий оборот (Кт), тобто:

Ска = Сп + Дт - Кт;

Сальдо кінцеве пасивного рахунку (Скп) дорівнює сальдо поча­тковому (Сп) плюс кредитовий оборот (Кт) мінус дебетовий оборот (Дт), тобто:

Скп = Сп + Кт - Дт.

Контрольні запитання і вправи:

1. Для чого призначені рахунки бухгалтерського обліку?

2. Назвіть основні елементи рахунку бухгалтерського обліку.

3. Який рахунок є активним? Яке сальдо має активний раху­
нок?

4. Який рахунок є пасивним? Яке сальдо має пасивний раху­
нок?

5. Що таке оборот по рахунку?

6. Зміст подвійного запису.

7. Що означає дебет рахунку?

8. Що означає кредит рахунку?

9. Як розраховується кінцеве сальдо активних рахунків?

10. Як розраховується кінцеве сальдо пасивних рахунків?

Тести

3.1. Відкрити рахунок - це:

а) намалювати рахунок;

б) записати початкове сальдо по рахунку;

в) записати кінцеве сальдо по рахунку;

г) зробити запис першої операції по рахунку.

3.2. Щоб здійснювати поточний облік господарських коштів
використовують:

а) Баланс;

б) рахунки бухгалтерського обліку;

в) Звіт про рух грошових коштів;

г) все перераховане.

3.3. Яка правильна формула для підрахунку кінцевого сальдо
по пасивному рахунку:

а) Ск = Сп + Дт - Кт;

б) Ск = Сп - Дт + Кт;

в) Ск = Сп - Дт - Кт;

г) Ск = Сп + Дт + Кт.

3.4. Що збільшує сальдо по активному рахунку:

а) запис господарської операції в дебет рахунку;

б) запис господарської операції в кредит рахунку;

в) підрахунок оборотів по дебету рахунку;

г) підрахунок оборотів по кредиту рахунка.

3.5. Що збільшує сальдо по пасивному рахунку:

а) запис господарської операції в дебет рахунку;

б) запис господарської операції в кредит рахунку;

в) підрахунок оборотів по дебету рахунку;

г) підрахунок оборотів по кредиту рахунка.

3.6. Господарська операція: видана заробітна плата робітникам:

а) збільшує сальдо по рахунку " Борг по зарплаті";

б) збільшує сальдо по рахунку " Каса";

в) зменшує сальдо по рахунку " Каса";

г) збільшує підсумок балансу.

3.7. Господарська операція: видана заробітна плата робітникам:

а) збільшує рахунок " Борг по зарплаті";

б) збільшує сальдо по рахунку " Каса";

в) зменшує рахунок " Борг по зарплаті";

г) збільшує підсумок балансу.

3.8. Господарська операція: отриманий аванс від покупця:

а) зменшує підсумок балансу;

б) збільшує підсумок балансу;

в) зменшує сальдо на рахунку в банку;

г) не впливає на підсумок балансу.

3.9. Господарська операція: погашена позика в банку:

а) збільшує підсумок балансу;

б) зменшує підсумок балансу;

в) збільшує кошти підприємства;

г) не змінює підсумок балансу.

3.10. Господарська операція: отриманий борг від покупців:

а) збільшує підсумок балансу;

б) зменшує підсумок балансу;

в) не змінює підсумок балансу;

г) зменшує кошти на рахунку в банку.

Вправи

В-3.1. Зробіть бухгалтерські проводки на такі операції:

а) сплачено постачальникам за товари - 5000 грн;

б) отримано від постачальників товар - 5000 грн;

в) отримано аванс від покупця - 8000 грн.;

г) видана заробітна плата працівникам - 4000 грн.;

д) сплачено постачальникам за основні фонди - 6000 грн.;
є) отримано товар в кредит - 2000 грн.

Завдання до вправ 3.2.-3.5:

1. На наведені господарські операції зробіть бухгалтерські
проводки.

2. Відкрити рахунки-літачки.

3. Відобразити всі господарські операції на рахунках бухгал­
терського обліку.

4. Підрахувати по всіх рахунках обороти і вивести кінцеве са­
льдо.

5. Скласти баланс, в якому вказати сальдо на 01.01. і на
31.01.Охр.

В-3.2. Залишки на рахунках на 01.01.Ох р. по підприємству " А", (грн.):

- матеріали - 300

- розрахунки з постачальниками (борг постачальникам) - 2000

- поточний рахунок в банку -10000

- статутний капітал - 8300

Господарські операції за січень, (грн.):

1) 08.01 Отримано матеріали від постачальника - 5000

2) 10.01 Сплачено за матеріали постачальнику - 6000

3) 17.01 Отримано матеріали від постачальника - 4000

4) 28.01 Отримано матеріали від постачальника - 7000

В-3.3. Залишок на рахунках на 01.01.Ох р. по підприємству " Б", (грн.):

- поточний рахунок в банку - 8000

- позика банку - 5000

- розрахунки з бюджетом по податках (борг бюджету) - 3000
Господарські операції за січень, (грн.):

 

1) 05.01 Отримана позика в банку -10000

2) 15.01 Погашена позика банку - 5000

3) 20.01 Перераховано в бюджет - 3000

4) 28.01 Погашена позика банку - 4000

5) 30.01 Отримана позика в банку - 3000

6) 30.01 Сплачено аванс постачальнику - 2000

В-3.4. Залишок на рахунках на 01.01.Ох р. по підприємству " В", (грн.):

-каса -1000

- поточний рахунок в банку - 20000

- розрахунки по заробітній платі (борг робітникам) - 6000

- статутний капітал - 15000
Господарські операції за січень, (грн.):

 

1) 03.01 Видано під звіт Омельченко Т.В. - 300

2) 10.01 Отримано готівку з банку на заробітну плату - 6000

3) 11.01 Видана заробітна плата - 5000

4) 13.01 Здана невидана зарплата в банк -1000

 

1) 15.01 Отримана готівка в банку на господарські потреби
-500

2) 28.01 Отриманий аванс від покупця
-8000

В-3.5. Залишок на рахунках на 01.01.Ох р, по підприємству " С", (грн.):

- товари - 5000

- розрахунки з постачальниками (борг постачальникам) - 2000

- поточний рахунок в банку -15000

- статутний капітал -18000
Господарські операції за січень, (грн.):

 

1) 02.01 Отриманий товар від постачальника - 4000

2) 12.01 Сплачено постачальникам - 6000

3) 20.01 Отриманий товар від постачальника - 3000

4) 25.01 Сплачено постачальнику за товар - 3000

5) 26.01 Сплачено аванс постачальнику - 5000

 

 

РОЗДІЛ 4

ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Після вивчення Розділу 4 Ви повинні знати:

• для чого потрібен План рахунків бухгалтерського обліку;

• структуру Плану рахунків і призначення рахунків окремих
класів;

• для чого існують синтетичні, аналітичні рахунки і субрахун­
ки бухгалтерського обліку.

Поняття про План рахунків бухгалтерського обліку

До цього моменту допускалося деяке спрощення у викладанні матеріалу. По-перше, рахунки бухгалтерського обліку називались іноді по-різному: Борг по заробітній платі або Розрахунки по заро­бітній платі, Борг бюджету або Розрахунки з бюджетом по подат­кам та інше. І дійсно, назва рахунку може бути різною, але дуже не­зручно при веденні бухгалтерського обліку на комп'ютерах, коли кожна інша буква в назві рахунку приведе до того, що комп'ютер не пізнає рахунок, внаслідок чого в бухгалтерському обліку з'яв­ляться труднощі. Щоб цього не сталося, всі рахунки мають не тіль­ки назву, але і номер. При обліку з допомогою комп'ютерної техні­ки використання замість назви номера рахунку знімає проблему з розпізнаванням рахунків комп'ютером. Після опанування цього розділу при викладанні матеріалу будуть використовуватись номе­ра рахунків. Назва рахунків і відповідні їх номера наведені в Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і го­сподарських операцій підприємств і організацій (надалі План раху­нків).

 

 

Під Планом рахунків розуміють систематизований перелік ра­хунків, який визначає організацію всієї системи бухгалтерського обліку на підприємствах, в організаціях і установах з метою одер­жання інформації, необхідної для управління і складання фінансо­вої звітності.Діючий План рахунків затверджено наказом Міністер­ства фінансів України 30.11.99р. № 291 і зареєстровано в Міністер­стві юстиції України 21 грудня 1999 р. за № 892/4185 (див. додаток " В").Він є обов'язковим для всіх підприємств і організацій України. Всі рахунки в Плані рахунків згруповані в 10 однорідних класів (з О по 9).По-друге, з метою розкриття сутності балансу був трохи спрощений його формат. Діючий формат балансу, як вже вказува­лось, наведений в додатку Б, а схематично його можна відобразити наступним чином (рис. 4.1).

 

АКТИВ
І.Необоротні активи
II. Оборотні активи
III. Витрати майбутніхперіодів
БАЛАНС
ПАСИВ
І. Власний капітал
ІІ.Забезпечення наступних витрат і платежів
III. Довгострокові зобов'язання
IV. Поточні зобов'язання
V. Доходи майбутніх періодів
БАЛАНС

Рисунок 4.1 - Діючий формат балансу

Таке уточнення не вступає в протиріччя із вже розглянутим ма­теріалом, тому що в Активі балансу важливо відокремити необоро­тні активи, а вже решта, як правило, є оборотними. А в Пасиві ба­лансу важливо відокремити власний капітал, а все інше, як правило, є зобов'язаннями, які об'єднані по своєму характеру в окремі одно­рідні групи. З цього моменту буде використовуватися діючий фор­мат балансу.

4.2 Структура плану рахунків

Структура Плану рахунків органічно пов'язана зі структурою Балансу і Звіту про фінансові результати. Рахунки з 1 по 6 клас пов'язані з Балансом і називаються балансовими. Нульовий клас -це позабалансові рахунки. А ось рахунки 7-9 не відображаються в Балансі. На них обліковуються витрати і доходи підприємства. Як­що рахунки 1-6 класу можна назвати реальними, то рахунки 7-9 класу - нереальні або номінальні (небалансов!). Вони в кінці звіт­ного періоду закриваються на рахунки фінансових результатів, які, в свою чергу, закриваються на рахунок " Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)". Тобто рахунки 7-9 класів пов'язані зі Звітом про фінансові результати.

Взаємозв'язок між Планом рахунків і Балансом можна предста­вити таким чином:

 

АКТИВ БАЛАНСУ КЛАС РАХУНКІВ ПАСИВ БАЛАНСУ КЛАС РАХУНКІВ
І Розділ   І Розділ  
II Розділ 2ІЗ II Розділ  
III Розділ   III Розділ  
    IV Розділ  
    V Розділ  
ЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

 

 

Розглянемо зміст і призначення кожного класу рахунків.

Рахунки класу 1 - " Необоротні активи" - призначені для обліку довгострокових інвестицій підприємства в матеріальні, нематеріа­льні і фінансові активи. В цьому класі є такі рахунки:

рахунок 10 - Основні засоби;

рахунок 12 -Нематеріальні активи;

рахунок 13 - Знос необоротних активів;

рахунок 14 - Довгострокові фінансові інвестиції;

рахунок 15 - Капітальні інвестиції і т.д.

Тобто на рахунках класу 1 обліковуються вилучені з обігу кош­ти на термін, більш ніж рік.

Рахунки класу 2 - " Запаси" - рахунки, на яких відображаються оборотні матеріальні активи, що перебувають на різних стадіях операційного циклу підприємства. В цьому класі є такі рахунки:

рахунок 20 - Виробничі запаси;

рахунок 23 - Виробництво;

рахунок 26 - Готова продукція;

рахунок 28 - Товари і т.д.

Рахунки класу 3 - " Кошти, розрахунки та інші активи" - при­значені для відображення поточних фінансових активів (коштів, фінансових інвестицій та розрахунків з дебіторами) і витрат майбу­тніх періодів. В цьому класі є такі рахунки:

рахунок ЗО - Каса;

рахунок 31 - Рахунки в банках;

рахунок 35 - Поточні фінансові інвестиції;

рахунок 36 - Розрахунки з покупцями і замовниками і т. д.

Рахунки класу 4 - " Власний капітал та забезпечення зо­бов'язань" - об'єднують дві групи рахунків. До першої групи на­лежать рахунки 40-46, які призначені для визначення та відобра­ження в балансі величини власного капіталу. Це:

рахунок 40 - Статутний капітал;

рахунок 42 - Додатковий капітал;

рахунок 44 - Нерозподілені прибутки;

рахунок 46 - Неоплачений капітал.

Друга група рахунків (з 47 по 49) призначена для обліку джерел фінансування майбутніх витрат і платежів, що мають цільове при­значення. Це:

рахунок 47 - Забезпечення майбутніх витрат і платежів;

рахунок 48 - Цільове фінансування і цільові надходження;

рахунок 49 - Страхові резерви.

Рахунки класу 5 - " Довгострокові зобов'язання" - призначені головним чином для обліку зобов'язань, які виникають у процесі операційного циклу підприємства (придбання сировини, виробниц­тво і реалізація продукції тощо) і термін погашення яких припадає на періоди після дванадцяти місяців від дати балансу. Сюди вхо­дять:

рахунок 50 - Довгострокові позики;

рахунок 53 - Довгострокові зобов'язання з оренди; рахунок 55 - Інші довгострокові зобов'язання і т.д.

Рахунки класу 6 - " Поточні зобов'язання" - призначені для об­ліку зобов'язань, які будуть погашені у звичайному ході операцій­ного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом два­надцяти місяців, починаючи з дати балансу. Сюди входять:

рахунок 60 - Короткострокові позики;

рахунок 61 - Поточна заборгованість за довгостроковими зо­бов'язаннями;

рахунок 63 - Розрахунки з постачальниками та підрядниками;

рахунок 64 - Розрахунки за податками і платежами;

рахунок 66 - Розрахунки з оплати праці і т.д.

Оскільки рахунки класів 7 і 9 призначені для складання Звіту про фінансові результати (див. додаток А), тому для кожної статті Звіту про фінансові результати передбачений окремий рахунок. Протягом звітного періоду на рахунках класу 7 і 9 накопичуються відповідно доходи і витрати. У кінці звітного періоду рахунки до­ходів і витрат закриваються шляхом списання їх сальдо на рахунок 79 " Фінансові результати".

В класі 7 - " Доходи і результати діяльності" - є такі рахунки:

рахунок 70 - Доходи від реалізації;

рахунок 72 - Доходи від участі в капіталі;

рахунок 75 - Надзвичайні доходи.

В класі 9 - " Витрати діяльності" - є такі рахунки:

рахунок 90 - Собівартість реалізованої готової продукції;

рахунок 92 - Адміністративні витрати;

рахунок 93 - Витрати на збут;

рахунок 99 - Надзвичайні витрати.

Рахунки класу 9 повинні використовувати всі підприємства, які не відносяться до малих.

Витрати за елементами обліковуються на рахунках класу 8 -" Витрати за елементами". Рахунки цього класу призначені для на­копичення інформації про витрати за елементами. Така інформація для бухгалтерського обліку, для обліку витрат і калькулювання со­бівартості продукції (робіт) не являє собою особливого інтересу, але вона необхідна для заповнення відповідного розділу " Звіту про фінансові результати" і для розрахунку макроекономічних показ­ників за системою національних рахунків. Всі підприємства (і ве-

 

 

ликі, і малі) можуть в обліку за бажанням використовувати або не використовувати рахунки цього класу.

Якщо підприємство не використовує рахунки цього класу, то воно повинно вести відповідні форми, відомості, тощо, де буде збиратися інформація про витрати за елементами, що є необхідним для заповнення розділу 2 " Звіту про фінансові результати".

Малі підприємства можуть використовувати рахунки і 8-го, і 9-го класу разом, а можуть за бажанням - або 8-го, або 9-го. Але при­ймаючи рішення щодо використання рахунків цих класів, керівниц­тво повинно продумати, як буде накопичуватись інформація, яка потрібна для заповнення " Звіту про фінансові результати".

В класі 8 " Витрати за елементами" є такі рахунки:

рахунок 80 - Матеріальні витрати;

рахунок 81 - Витрати на оплату праці;

рахунок 83 - Амортизація і т.д.

Рахунки класу 0 - " Позабалансові рахунки" - призначені для обліку активів, що не належить підприємству, умовних зобов'язань, отриманих і виданих забезпечень.

В цьому класі є такі рахунки:

рахунок 01 - Орендовані необоротні активи;

рахунок 05 - Гарантії та забезпечення надані;

рахунок 06 - Гарантії та забезпечення отримані;

рахунок 08 - Бланки суворого обліку і т.д.Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 8845. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Измерение следующих дефектов: ползун, выщербина, неравномерный прокат, равномерный прокат, кольцевая выработка, откол обода колеса, тонкий гребень, протёртость средней части оси Величину проката определяют с помощью вертикального движка 2 сухаря 3 шаблона 1 по кругу катания...

Неисправности автосцепки, с которыми запрещается постановка вагонов в поезд. Причины саморасцепов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: постановка в поезда и следование в них вагонов, у которых автосцепное устройство имеет хотя бы одну из следующих неисправностей: - трещину в корпусе автосцепки, излом деталей механизма...

Понятие метода в психологии. Классификация методов психологии и их характеристика Метод – это путь, способ познания, посредством которого познается предмет науки (С...

Тактика действий нарядов полиции по предупреждению и пресечению правонарушений при проведении массовых мероприятий К особенностям проведения массовых мероприятий и факторам, влияющим на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, можно отнести значительное количество субъектов, принимающих участие в их подготовке и проведении...

Тактические действия нарядов полиции по предупреждению и пресечению групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков В целях предупреждения разрастания групповых нарушений общественного порядка (далееГНОП) в массовые беспорядки подразделения (наряды) полиции осуществляют следующие мероприятия...

Механизм действия гормонов а) Цитозольный механизм действия гормонов. По цитозольному механизму действуют гормоны 1 группы...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия