Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Відповіді на тести
№ роз­ділу № те­сту Від­по­відь Пояснення
    1.1 Б Витрати на придбання ЗО реалізованих телевізорів: 50000: 100x30=15000.
1.2 В Доходи за ЗО проданих телевізорів повинні співставля-тися з витратами на ці ЗО телевізорів.
1.3 В У випадку закриття бізнесу активи оцінюються за ціною можливої реалізації: 600 х 3 = 1 800.
1.4 Б Якщо діяльність продовжується, активи оцінюються в даному випадку по собівартості: 1000 х 3 = 3000.
1.5 В При безперервній діяльності активи оцінюються, як пра­вило, за собівартістю.
1.6 В 3 правил може бути виключення, з принципів - ні.
1.7 А Керівник порушив принцип автономності підприємства
1.8 В Див. рис. 1.1.
1.9 Г В обліковій політиці встановлюються найкращі для під­приємства варіанти з існуючих в П(С)БО.
1.10 А п.2 ст. 6 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні".
    2.1 Г Ця формула не має змісту: до суми всіх активів не мож­на нічого додавати.
2.2 Б Чисті активи - це активи, зменшені на суму зобов'язань
2.3 В Щоб отримати власні оборотні кошти, слід суму всіх власних коштів зменшити на суму вилучених з обігу коштів.
2.4 А Одна активна стаття (основні засоби) збільшиться, а друга (гроші) - зменшиться. Підсумок балансу не змі­ниться.
2.5 А Одна активна стаття (дебітори) зменшиться, а друга (гроші) - збільшиться. Підсумок балансу не зміниться.
2.6 Б Збільшаться дві статті: одна активна (виробничі запаси), а друга пасивна (борг постачальникам). Валюта балансу збільшиться.
2.7 В Зменшаться дві статті: активна (гроші) і пасивна (борг банку), тому підсумок балансу зменшиться.
2.8 Г Збільшаться дві статті: активна (гроші) і пасивна (отри­мані аванси), тому підсумок балансу збільшиться.
2.9 Б 180+120-80 = 220
2.10 Г Необоротні активи = 200 - 120 = 80; 150 - 80 = 70.
2.11 А 100: (2+3)*2-(100-75)=15
2.12 Б 60Ч60+60)*0,3=24
2.13 Г 120:2-24=36
2.14 В 120*0,3+24=60
2.15 Б 120:2+24=84
2.16 Г 120:(3+7)*7-24=60
  2.17 A {84-24)*2=120
2.18 Г 240:2Ч240-168)=48
2.19 В 120:2-48=72
2.20 Б 240*0,3+48=120
2.21 Б 240:2+48=168
2.22 Б 240: (3+7)*7-48=120
2.23 Г (168-48)*2=240
    3.1 Б Відкрити рахунок - це записати початкове сальдо.
3.2 Б Для поточного обліку господарських операцій призна­чені рахунки бухгалтерського обліку.
3.3 Б До початкового кредитового сальдо додають кредито­вий і віднімають дебетовий обороти.
3.4 А Дебетове початкове сальдо активного рахунку збільшує запис в дебет рахунку.
3.5 Б Кредитове сальдо пасивного рахунку збільшує запис по кредиту цього рахунку.
3.6 В Видача грошей завжди зменшує їх залишок.
3.7 В Видача зарплати - це погашення (зменшення) боргу по зарплаті.
3.8 Б Збільшується один активний рахунок (каса), а другий -пасивний (аванси отримані).
3.9 Г Зменшується активний рахунок (рахунок в банку) та па­сивний (борг банку).
3.10 В Один активний рахунок (борг покупців) зменшується, а другий (рахунок в банку) збільшується.
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 Б Г Г А В А Б Г Б Г В Б В Б В   Дивись План рахунків
    5.1 Г Тільки при нарахуванні зарплати зачіпається рахунок витрат: Дт 80 Кт 66 або Дт 23 Кт 66.
5.2 В Видача зарплати - це не витрати, це розрахунки, а витрати були визнані при нарахуванні зарплати.
5.3 Б Ця проводка робиться на всі відпущені матеріали, а потім з pax. 80 списуються за призначенням.
5.4 В Ця проводка робиться на всю нараховану зарплату, а потім з pax. 81 списуються за призначенням.
  5.5 В 55000-40000=15000
5.6 В 100000- 130000 х 0,5 = 35000
5.7 Г Це собівартість незавершеного виробництва.
5.8 А Це собівартість готової продукції на складі, яка ще не відвантажена покупцям.
5.9 Б При інших варіантах обліку витрат робиться проводка Дт 80 Кт 20.
5.10 Г Можливо підприємство викорстовує тільки 8 клас, а можливо 8 і 9 разом.
5.11 Г Можливі різні варіанти, а як треба робити, передбачається в обліковій політиці.
  6.1 Б Кожна сума в бухобліку відображається 2 рази: один раз по кредиту, а другий по дебету, тому сума всіх оборотів по дебету дорівнює сумі всіх оборотів по кредиту.
6.2 А Оскільки підсумки ще не підведені, звіти не здані, треба неправильне число закреслити, а правильне написати.
6.3 Г п. 4 П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах".
6.4 В На pax. 70 обліковуються доходи в кредиті, тому при закриттграх. 70 може бути тільки Дт_рах 70.
6.5 Б 3 pax. 80 списуються вартість матеріалів за їх призначенням.
    7.1 В Дивись класифікацію видів документів.
7.2 Б Формальна- це перевірка по формі.
7.3 Б Дивись класифікацію облікових регістрів.
7.4 В При опрацюванні документа бухгалтер робить арифметичну перевірку.
7.5 Б Перевірка по формі робиться в момент прийняття документа бухгалтерією.
7.6 В Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку.
7.7 А Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку.
7.8 В п. 9 ст. 1 1 ЗУ "Про державну податкову службу".
7.9 А п.2 Інструкції по інвентаризації.
7.10 Б п.11.12 "в" Інструкції по інвентаризації.
    8.1 В До введення в експлуатацію витрати збираються на pax. 15 "Капітальні інвестиції".
8.2 Г Тому що це капітальні інвестиції, але ще не основні засоби.
8.3 Г Все це входить в первісну вартість основних засобів.
8.4 Г Залишкова вартість розраховується, а не обліковується.
8.5 В Дивись форму балансу.
8.6 Г Розмір зарплати до видачі зменшують утримання.
8.7 В Нарахування не впливають на розмір зарплати до видачі.
8.8 Г 180680+(400000-320000)-(8000+20000)=232680

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8.9 Д 60 000+80 000+40 000+20 000-15 000=185 000
8.10 Б 60 000-50 000+70 000+30 000-13 000=97 000
8.11 А 450 000+(500 000-320 000)=630 000
8.12 Г 8000-10000:2=3000
8.13 Г 80000+40000=120000
8.14 Б 80 000-40 000=40 000
8.15 1-В 2-Г 3-Б  
8.16 1-А 2-Б 3-Г  
8.17 1-В 2-Г 3-Б  
8.18 1-А 2-Г 3-Б  
8.19 1-В 2-В 3-А  
8.20 1-Б 2-В 3-А  
8.21 1-А 2-Г 3-В  
8.22 1-Б 2-Г 3-Б  
8.23 1-Б 2-В 3-Б  
8.24 1-Г 2-Г 3-А  
8.25 1-Б 2-В 3-Б  
8.26 1-А 2-Г 3-А  
8.27 1-В 2-А 3-Г  
8.28 1-Б 2-Г 3-Г  

 

 

 

 

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

  8.29 1-А 2-Г 3-Г  
  8.30 1-Б 2-А 3-А  
8.31 1-В 2-В 3-Б  
8.32 1-В 2-Г 3-Г  
8.33 1-Б 2-Б 3-Г  
8.34 1-В 2-А 3-А  

Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 659. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.028 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7