Студопедия Главная Случайная страница Задать вопрос

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Штрихове кодування інформації
Мета штрихового кодування інформації полягає у відображенні таких інформа ційних властивостей товару, які забезпечують реальну можливість простежити за їх рухом до споживача, що пов’язано з підвищенням ефективності керування виробницт вом.

Система штрихового кодування інформації — це сукупність виду штрихових ко дів і технічних засобів нанесення на носії, верифікації якості печатки, зчитування з но сіїв, а також попереднього оброблення даних.

Штрихове кодування є одним із типів автоматичної ідентифікації, що використо вує метод оптичного зчитування інформації. Воно ґрунтується на принципі двоїчної системи числення; інфор­мація запам’ятовується як послідовність 0 і 1. Широким лі ніям і широким проміжкам привласнюється логічне значення 1, вузьким — 0. У зв’яз ку з цим штрихове кодування — це спосіб побудови коду за допомогою чергування широких і вузьких, темних і світлих смуг.

Потребу запровадження штрихових кодів продиктовано надзвичайно великим обсягом постачань, територіальною розкиданістю взаємозалежних організацій і під приємств, недостатньою інформацією про властивості товару на його упакуванні та в супровідній документації, браком достовірної та своєчасної інформації про надход ження товару до покупця.

Використання штрихових кодів забезпечує діяльність виробників і споживачів на товарному ринку використання єдиного коду, захист споживача від несумлінності виготовлювачів продукції, керування потоками інформації, а також обмін інформаці єю як усередині організації, так і між організаціями за допомогою методів і засобів електронного обміну даними. Для зчитування штрихового коду з носіїв інформації використовуються сканувальні пристрої різного типу.

Типова технологія використання системи штрихового кодування в Україні мага зинами типу «супермаркет» розглядається на прикладі процесу оформлення надход ження товарів та його продажу покупцям. Надходження товару супроводжується накладною. Прийнятий товар вводиться з накладних у комп’ютер. Розсипний товар фасується з нанесенням коду EAN-13.

Робоче місце касира-контролера з’єднано з касовим апаратом, комп’ютером, де є дові дник штрихових кодів усіх наявних товарів і відповідні їм ціни. Ведеться також опера торський контроль наявності товарів у торговій залі й на складі, який дає можливість одержувати інформацію про обсяг продажу, запасів продукції, наявності в торговій залі, змінах цін. Робочі місця на всіх рівнях поєднуються в єдину обчислювальну мережу.

Діють такі види штрихових кодів:

UPC — універсальний товарний код, розроблений у США, застосовується в країнах Америки;

ЕАN — товарний код, створений у Європі на базі UРС. Відповідає назві Європейської асоціації товарної нумерації, що одержала в наш час статус Міжнародної організації (ЕАN International);

UСС/ЕАN — єдиний стандартизований штриховий код; створений об’єднаними зусиллями організацій США і Канади (Uniform Code Council) і ЕАN International.

Відповідно до видів розрізняються такі штрихові коди:

UРС-12, ЕАN-13, ЕАN-14, ЕАN-8, UСС/ЕАN-128 (Соdе 39).

ЕАN-8 — восьмирозрядний код, використовується для кодування малогабаритних пакувань. Структура коду така: ХХХ — країна-виробник товару

ХХХХ — код продукту

Х — остання цифра (контрольна).

UРС-12 — дванадцятирозрядний код. Структура коду: Х — знак системи нумерації

ХХХХХ — номер виробника

ХХХХХ — код продукту

Х — остання цифра (контрол ) .

ЕАN-13 — тринадцятирозрядний код.

Структура коду є такою: ХХХ — позначають країну виробник;

ХХХХ — код підприємства-виробника

ХХХХХ — код продукту

Х — остання цифра є контрольною

ЕАN-14 — чотирнадцятирозрядний код (із одним додатковим розрядом). Основне призначення ЕАN-14 — ідентифікація транс­портного пакування. Він складається з 13 розрядів. Додатковий розряд указується першим і відображає специфіку пакування ци фрами від 1 до 8, наприклад, 1 — групове пакування, 2 — пакування партій у контей нер тощо.

UCC/EAN-128 — алфавітно-цифровий код, не має фіксованої довжини, дає повну ха рактеристику предмета постачання. Складові коду: світле поле; стартовий знак (А, В і С), що забезпечує використання найповнішого набору знаків; знак функції, що дає мо жливість автоматично контролювати відмінність символіки коду від інших символік; дані контрольне число.

Основна перевага коду UСС/ЕАN-128 — щільніше представлення цифрових да них, що дає можливість заощадити багато місця. Використання кодів регулюється від повідними міжнародними й національними стандартами. Код країни присвоюється ЕАN International

 

 Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 360. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.006 сек.) русская версия | украинская версия