Студопедия Главная Случайная страница Задать вопрос

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Склад робочих креслень марки АД
До складу основного комплекту робочих креслень автомобільних доріг (марки АД ) згідно ( ДСТУ Б А.2.4-29:2008) входять:

- загальні дані по робочих кресленнях;

- план автомобільної дороги;

- план траси автомобільної дороги;

- план організації рельєфу (за необхідності);

- план земляних робіт (за необхідності);

- поздовжній профіль автомобільної дороги;

- поздовжні профілі водовідвідних та нагірних канав;

- поперечні профілі автомобільної дороги;

- конструкція дорожнього одягу, поперечних профілів земляного полотна автомобільної дороги, тротуарів та пішохідних доріжок;

- схема розташування технічних засобів організації дорожнього руху;

- план благоустрою дороги (за необхідності);

- конструкції водоскидів та дренажних споруд.

 

 

Керівник курсового і дипломного проектування самостійно (згідно завдання) вибирає склад робочих креслень.

Зображення на кресленнях основного комплекту марки АД виконують лініями згідно з ГОСТ 2.303.

Суцільною товстою основною лінією відмічають:

- на планах - контури поперечного профілю проїзної частини автомобільних доріг, проїздів та площадок, контури проектованих будинків та штучних споруд, проектовані інженерні мережі, горизонталі, кратні 0,5 м (на забудованій території);

- на поздовжньому профілі - проектовану лінію, лінію ординат від точок переломів проектованої лінії, прямі та криві в плані, розгорнутий план дороги;

- на поперечному профілі - проектовані контури, лінії ординат від точок переломів контурів;

- на схемі розташування технічних засобів організації дорожнього руху - лінії розмітки проїзної частини, огорожі, схеми дорожніх знаків, світлофори.

 

 

Суцільною тонкою лінією відмічають:

- на планах - будівельно-геодезичну сітку, контури існуючого поперечного профілю автомобільних доріг, контури існуючої забудови, існуючі штучні споруди та інженерні мережі;

- на поздовжньому та поперечному профілях - лінію фактичної поверхні землі та лінії ординат від точок її переломів, межі шарів ґрунту;

- на схемі розташування технічних засобів організації дорожнього руху - лінії брівки земляного полотна, проектовані штучні споруди.

Штриховою товстою лінією відмічають:

- на плані контури проектованих підземних споруд.

Штриховою тонкою лінією відмічають:

- на плані - межі типів дорожнього одягу, межі укосів виїмки та насипу;

- на поздовжньому профілі - лінію інтерпольованої поверхні землі при реконструкції автомобільних доріг.

Штрих-пунктирною тонкою лінією відмічають:

- на планах - вісь проектованої автомобільної дороги

 

2.5.1 План автомобільних доріг

Для розроблення планів автомобільних доріг загального користування та під'їзних доріг як підоснову використовують інженерно-топографічний план, складений за вимогами державних стандартів, на якому показують:

- рельєф місцевості (за необхідності);

- "червоні" лінії (за необхідності);

- геодезичні знаки (репери, пункти геодезичних сіток місцевого значення);

- станції магістрального геодезичного ходу (вершини кутів повороту);

- початок і кінець перехідних або кругових кривих;

- пікети та покажчики кілометрів;

- числові значення елементів кривих: кути повороту, радіуси, тангенси, сумарні довжини кругових та перехідних кривих (за необхідності);

- укоси насипів та виїмок (за необхідності);

- контури існуючих та проектованих будівель та споруд (без координаційних осей), що примикають до автомобільної дороги та їх порядковий номер (всередині контуру - у правому нижньому куті);

- існуючі та проектовані інженерні комунікації з наведенням висоти наземних та глибини підземних комунікацій і їх позначення;

- залізничні переїзди;

- штучні споруди;

- транспортні розв'язки;

- радіуси кривих по кромці проїзної частини доріг у місцях їх взаємного пересічення (примикання);

- захисні лісопосадки (за необхідності);

- прив'язки до покажчиків кілометрів або пікетів у місцях пересічення проектованої автомобільної дороги з іншими автомобільними дорогами, залізницями, інженерними комунікаціями, штучними спорудами, іншими спорудами та їх порядковий номер (на полицях ліній-виносок);

- межу смуги відводу;

- найменування кінцевих пунктів проектованих та існуючих автомобільних доріг та залізниць (напрямок на кінцеві пункти вказують стрілками);

- покажчик напрямку на північ стрілкою з буквами (Пн) у вершині стрілки (у лівому верхньому
куті аркуша);

 

Приклад оформлення плану автомобільних доріг загального користування наведено в додатку А.

2.5.2 Поздовжній профіль автомобільних доріг

Поздовжній профіль автомобільної дороги виконують із врахуванням даних, наведених у таблиці-сітці, що розташовується під поздовжнім профілем та виконується ( в залежності від призначення дороги) з різною формою боковика:

- для всіх доріг( крім на забудованій території)- за формою 6;

- для доріг, що підлягають реконструкції, - за формою 7;

 

Форма6 Форма7

Приклад оформлення поздовжнього профілю автомобільної дороги наведено в додатку Б.

2.5.3 Поперечні профілі земляного полотна

 

 

Поперечний профіль земляного полотна автомобільної дороги виконують з урахуванням даних наведених у таблиці-сітці, розміщеній під профілем. Боковик таблиці виконують за формою 13.

 

Форма 13

 

Приклад оформлення типового поперечного профілю земляного полотна автомобільної дороги загаль­ного користування наведено в додатку В.

2.5.4 Поперечні профілі конструкції земляного полотна та дорожнього одягу

 

Поперечні профілі конструкції земляного полотна та дорожнього одягу виконують без боковика (таблиці-сітки).

 

Приклад оформлення поперечного профілю конструкції земляного полотна наведено в додат­ку В.

 

 Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 469. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.007 сек.) русская версия | украинская версия