Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Збирання та зварювання газопроводів із поліетиленових труб


17.1 Поступаючі на будівельний об'єкт партії труб та з'єднувальних деталей повинні пройти вхідний контроль їх якості шляхом візуального огляду та згідно з вимогами РСН-358.

Протокол за результатами вхідного контролю пред'являється комісії при прийманні об'єкта в експлуатацію.

17.2 При закінченні гарантійного терміну зберігання труб або з'єд­ нувальних деталей придатність їх для будівництва газопроводу визначається за результатами проведення комплексу випробувань у випробувальних лабораторіях, які мають відповідний дозвіл Держнаглядохоронпраці України.

17.3 До початку робіт на об'єкті необхідно уточнити технологічні параметри зварювального процесу на підставі зварювання, візуального (вимірювального) контролю та механічних випробувань не менше трьох контрольних зварних з'єднань при використанні зварювання нагрітим інструментом встик та врозтруб, і одного з'єднання при терморезисторному зварюванні.

17.4 Перед допуском зварника до роботи із зварювання газопроводів він повинен виконати зварювання допускних (пробних) зварних з'єднань в таких випадках:

- якщо зварник вперше приступає до зварювання газопроводу або мав перерву в роботі більше календарного місяця;

- при зміні обладнання або технології зварювання.

Контроль допускних зварних з'єднань повинен здійснюватись згідно з вимогами нормативних документів на зварювальні роботи.

17.5 Зварювальні роботи виконуються із застосуванням обладнання, що пройшло атестацію згідно з вимогами ДНАОП 1.1.23-4.07.

17.6 Труби між собою з'єднуються зварюванням нагрітим інструментом встик або врозтруб та терморезисторним зварюванням.

Зварювальні роботи повинні виконуватися згідно з вимогами нормативних документів на зварювальні роботи. Зварювання нагрітим інструментом встик виконується при товщині стінок труб не менше 5 mmзгідно з вимогами

PCH 358.

Роботи по зварюванню труб нагрітим інструментом встик виконуються при температурі навколишнього повітря від мінус 15 до плюс 30 0C, нагрітим інструментом врозтруб - від мінус 5 до плюс 30 0C, терморезисторним зварюванням - від мінус 10 до плюс 45 0C. Температурні режими зварювання можуть зумовлюватися експлуатаційними характеристиками зварювального обладнання. При мінусових температурах нижче зазначених зварювання слід робити в спеціальних утеплених укриттях. Місце зварювання слід захищати від вітру, атмосферних опадів, пилюки та піску.

17.7 Зварні з' єднання труб газопроводі в в процесі виконання робіт необхідно піддавати візуальному контролю, вимірювальному контролю та механічним випробуванням. Візуальному контролю підлягають 100 % з'єднань. Вимірювальному контролю та механічним випробуванням підлягають 1 % контрольних з'єднань, зварених нагрітим інструментом встик але не менше трьох з'єднань із загального числа виконаних одним зварником на одному об'єкті.

Контрольні зварні з'єднання для механічних випробувань вирізаються в процесі виконання зварювальних робіт для виключення зайвих витрат на вварку на їхнє місце «котушок».

17.8 Візуальний та вимірювальний контроль а також механічні випробування контрольних зварних з'єднань труб необхідно провадити згідно з вимогами нормативної документації на зварювальні роботи.

Зовнішній вигляд зварних з'єднань повинен задовольняти вимогам нормативних документів на зварювальні роботи. Забраковані з'єднання виправленню не підлягають і повинні бути видалені.

17.9 Для всіх методів зварювання труб допускається механічні випробування контрольних зварних з'єднань замінити випробуваннями на стійкість при постійному внутрішньому тиску води, що виконуються в акредитованих лабораторіях за методикою, викладеною в ДСТУ Б В.2.7-73.

17.10 Результати механічних випробувань зварних стиків слід оформляти протоколами за формою додатку Ф.

17.11 При незадовільних результатах механічного випробування хоча б одного контрольного зварного з'єднання необхідно зробити повторні випробування подвійної кількості з'єднань, зварених цим зварником. Якщо при повторній перевірці хоча б одне із зварних з'єднань, що перевіряються, виявиться незадовільної якості, то всі з'єднання, зварені цим зварником на даному об'єкті протягом місяця, бракуються. Після цього зварник може бути допущений до роботи тільки після проходження додаткової практики із зварювання та отримання позитивних результатів перевірки контрольних з'єднань.

Забраковані з'єднання слід вирізуються і на їхнє місце вварюються «котушки» довжиною не менше 500 mm.


17.12 З'єднання поліетиленових труб із сталевими виконуються роз'ємними та нероз'ємними.

Як нероз'ємні з'єднання поліетиленових та сталевих труб використовуються з'єднувальні деталі, виготовлені за нормативними документами на ці вироби у відповідності з вимогами 4.34 та 11.23.

17.13 Розмотування труб з бухт або котушок повинно здійснюватися при температурі зовнішнього повітря не нижче 5 0C. Допускається розмотування і при більш низьких температурах, якщо створені умови для попереднього підігріву труб у бухті або на котушці до температури не менше 5 C. У випадку, якщо труба в бухті або на котушці охолоджується до гранично допустимої температури, прокладку необхідно призупинити, а бухту або котушку з трубою, що залишилася, знову підігріти.

Можлива установка тепляка з підігрівачем безпосередньо на платформі укладальної машини, що забезпечить безупинне розмотування труб. Рекомендована швидкість розмотування - (0,8 - 1,0) км/год.

17.14 Газопровід укладається в траншею після зварювання останнього з'єднання не раніше, ніж через 30 xb. Укладка виконується за допомогою конопляних канатів, брезентових рушників або інших м'яких чалочних пристроїв. Щоб уникнути падіння газопроводу в траншею необхідно застосовувати тимчасові підкладки через траншею під газопровід, що укладається.

Скидати труби та зварені з них нитки з брівки в траншею, а також переміщати їх уздовж траншеї волоком не допускається.

Допускається розмотування труб без з'єднань із бухт або котушок безпосередньо в траншею з подальшим зварюванням вузлів та деталей у спеціально обладнаних приямках відповідно з вимогами 15.3.

При укладанні газопроводів в траншеї виконують заходи, спрямовані на зниження напруги в трубах від температурних змін в процесі експлуатації: труби в траншею опускаються вільно без натягу, скруток та пережимів; при температурі навколишнього повітря вище 10 Cвиконується засипка трубопроводу в найбільше холодний час доби; при температурі навколишнього повітря нижче 10 Cзасипка трубопроводу провадиться у самий теплий час доби.

В зимовий період газопроводи прокладають на розталий грунт. У випадку промерзання дна траншеї здійснюють підсипку під газопровід м'якого або дрібногранульованого розталого грунту.

17.15 В поліетиленових газопроводах, заповнених газом, можуть виникнути заряди статичної електрики, здатні викликати іскру, достатню для запалення або вибуху газоповітряної суміші. У зв'язку з цим, при виконанні робіт на діючих поліетиленових газопроводах, необхідно заземлювати поверхню труб за допомогою просоченого водою пасма з бавовняного полотна, а також сильно змочувати водою поверхню труб та грунт біля заземлення. При мінусових температурах зовнішнього повітря для змочування труб та влаштування заземлення використовується водногліколієва суміш у пропорції 4:1.

В місцях проведення робіт на діючих газопроводах слід встановлювати порошкові вогнегасники типу ОП-5Б, покривало пожежне 2x1,5 м та совкові лопати для засипання фунтом місць можливого загоряння газу.

 Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 1239. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Приготовление дезинфицирующего рабочего раствора хлорамина Задача: рассчитать необходимое количество порошка хлорамина для приготовления 5-ти литров 3% раствора...

Дезинфекция предметов ухода, инструментов однократного и многократного использования   Дезинфекция изделий медицинского назначения проводится с целью уничтожения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов - вирусов (в т...

Машины и механизмы для нарезки овощей В зависимости от назначения овощерезательные машины подразделяются на две группы: машины для нарезки сырых и вареных овощей...

Принципы и методы управления в таможенных органах Под принципами управления понимаются идеи, правила, основные положения и нормы поведения, которыми руководствуются общие, частные и организационно-технологические принципы...

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОВОСПИТАНИЕ И САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА Воспитывать сегодня подрастающее поколение на со­временном уровне требований общества нельзя без по­стоянного обновления и обогащения своего профессио­нального педагогического потенциала...

Эффективность управления. Общие понятия о сущности и критериях эффективности. Эффективность управления – это экономическая категория, отражающая вклад управленческой деятельности в конечный результат работы организации...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.023 сек.) русская версия | украинская версия