Студопедия — Проведення випробувань
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Проведення випробувань


23.1 Перед випробуванням на міцність та герметичність закінчених будівництвом зовнішніх газопроводів слід виконати продування з метою очищення їх внутрішньої порожнини. Спосіб продування повинен визначатися проектом виробництва робіт. Очищення порожнини внутрішніх газопроводів та газопроводів ГРП та ГРУ виконується перед їхнім монтажем.

23.2 Випробування на міцність та герметичність газопроводів повинна виконувати будівельно-монтажна організація в присутності представника газового господарства. Допускається проведення випробувань на міцність без участі представника газового господарства за погодженням з ним.

Результати випробувань оформляються записом в будівельному паспорті.

23.3 Для випробувань на міцність та герметичність газопровід розділяється на окремі ділянки, обмежені заглушкою або лінійною арматурою (якщо довжини ділянок не встановлені проектом).

Лінійна арматура може бути використана як обмежувальний елемент, якщо пробний тиск при випробуванні не перевищує величини, допустимої для даного типу арматури та ЇЇ герметичність не нижче класу 1 за ГОСТ 9544.

Монтажні стики сталевих газопроводів, зварені після випробувань, повинні бути перевірені радіографічним методом контролю.

23.4 Для проведення випробувань газопроводів на міцність та герметичність застосовуються манометри класу точності не нижче 1, 5. При випробувальному тиску до 0, 01 МПа необхідно застосовувати U-образні рідинні манометри з водяним заповненням. Для випробування на герметичність - пружинні манометри зразкові за ТУ 25-05-1664, пружинні манометри класу точності не нижче 1, 0 за ГОСТ 2405 та дифманометри типу ДП-50.

Пружинні манометри, які застосовуються при випробуванні, повинні мати корпус діаметром не менше 160 mmі шкалу з верхньою межею вимірів не менше 4/3 і не більше 5/3 від величини вимірюваного тиску.

Для виміру барометричного тиску застосовуються барометри-анероїди. Допускається дані щодо барометричного тиску отримувати від місцевих метеостанцій.

23.5 Випробування на міцність та герметичність зовнішніх газопроводів, газових вводів, ГРП та ГРУ виконується після установки відключаючої арматури, обладнання та контрольно-вимірювальних приладів.

Якщо арматура, устаткування та прилади не розраховані на випробувальний тиск, то замість них на період випробування встановлюються «котушки», заглушки, пробки.

23.6 Випробовування внутрішніх газопроводів на міцність проводиться при відключеному обладнанні, якщо це обладнання не розраховане на випробувальний тиск.

23.7 Норми випробовувань зовнішніх підземних газопроводів та внутрішніх сталевих газопроводів приймаються за таблицею 42. Наземні та надземні сталеві газопроводи випробовуються за нормами, передбаченими для підземних газопроводів.

Результати випробовування на міцність вважаються позитивними, якщо в період випробовування тиск в газопроводах не змінюється (немає очевидного падіння тиску за манометром).

Результати випробовувань на герметичність вважаються позитивними, якщо в період випробовувань фактичне падіння тиску в газопроводах не перевищує допустимого тиску і при огляді доступних до перевірки місць не виявлені витоки.

При пневматичних випробовуваннях газопроводів на міцність пошук дефектів допускається виконувати тільки після зниження тиску до норм, установлених для випробовування на герметичність.

Дефекти, виявлені в процесі випробовувань газопроводів на міцність та герметичність, усуваються лише після зниження тиску в газопроводі до атмосферного. При цьому дефекти, виявлені в процесі випробовувань газопроводів на міцність, повинні бути усунуті до початку їх випробовувань на герметичність.

Після усунення дефектів, виявлених у результаті випробовувань газопроводів на герметичність, слід повторно провести ці випробовування.

23.8 Підземні сталеві та поліетиленові газопроводи всіх тисків, а також наземні та внутрішні сталеві газопроводи низького та середнього тисків на міцність та герметичність випробовуються повітрям. Надземні та внутрішні сталеві газопроводи високого тиску на міцність та герметичність випробовуються водою. Допускається їх випробовувати повітрям при дотриманні спеціальних заходів безпеки, передбачених проектом виробництва робіт.

23.9 Випробовування підземних газопроводів на міцність виконуються після їх монтажу в траншеї та присипанні на (20 - 25) cmвище верхньої твірної труби.

Допускається робити випробовування газопроводів на міцність після повного засипання траншей.

Таблиця 42


Продовження таблиці 42


Закінчення таблиці 42

23.10 Випробовування підземних газопроводів на герметичність виконуються після повної засипки траншеї до проектних відміток.

До початку випробовувань на герметичність підземні газопроводи після їхнього заповнення повітрям повинні витримувати під випробувальним тиском протягом часу, необхідного для вирівнювання температури повітря в газопроводі з температурою ґрунту. Мінімальна тривалість витримки газопроводу під тиском, год., встановлюється в залежності від умовного діаметру газопроводу:

- до 300 mm.........................................

- понад 300 до 500 mm......................

- понад 500 mm..................................

23.11 Підземний газопровід вважається таким, що витримав випробовування на герметичність, якщо фактичне падіння тиску в період випробовувань не перевищує величини, що визначається за формулою:

Якщо випробовуваний газопровід складається із ділянок різних діаметрів D 1, D 2, D з,... Dп, то величина Dвизначається за формулою:

де P1і P2- надлишковий тиск в газопроводі на початку та в кінці

випробовувань за показниками манометра, кПа; В1, і B2 - те ж за показниками барометра, кПа.

23.12 Ділянки підводних та підземних переходів, що прокладаються в футлярах, випробовуються в три стадії:

- на міцність - після зварювання переходу або його частини до укладки на місце;

- на герметичність - після укладки на місце, повного монтажу та засипання всього переходу;

- на герметичність - при остаточному випробовувані на герметичність усього газопроводу в цілому.

Випробовування на міцність та герметичність коротких однотрубних переходів, без зварних стиків, допускається робити разом з основним газопроводом.

23.13 До початку випробовування на герметичність зовнішні надземні газопроводи, а також внутрішні газопроводи, включаючи газопроводи ГРП та ГРУ після їхнього заповнення повітрям, повинні витримувати під випробовувальним тиском протягом часу, необхідного для вирівнювання температури повітря всередині газопроводів із температурою навколишнього повітря.

23.14 Газопроводи низького тиску в житлових та громадських будинках, підприємствах побутового обслуговування населення невиробничого характеру випробовуються на міцність та герметичність на таких ділянках:

- на міцність - від вимикаючого пристрою, на вводі в будинок до кранів на опусках до газових приладів. При цьому газові прилади повинні бути відключені, а лічильники, якщо вони не розраховані на випробовувальний тиск - замінити перемичками;

- на герметичність - від вимикаючого пристрою, на вводі в будинок до кранів газових приладів.

При установці в існуючих газифікованих житлових та громадських будинках додаткових газових приладів випробовування нових ділянок газопроводу до цих приладів при їхній довжині до 5 м допускається робити газом (робочим тиском) після підключення нових ділянок до діючої мережі з перевіркою всіх з'єднань газоіндикаторами або мильною емульсією.

Внутрішні газопроводи промислових та сільськогосподарських підприємств, котелень, підприємств побутового обслуговування населення виробничого характеру випробовуються на ділянці від вимикаючого пристрою на вводі до вимикаючих пристроїв біля газових пальників газифікованого обладнання.

Випробовування газопроводів та обладнання ГРП та ГРУ виконується або в цілому (від вхідної до вихідних засувок) за нормами випробовувального тиску на боці високого тиску, або частинами: до регулятора тиску - за нормами випробовувальних тисків на боці високого тиску; після регулятора тиску - за нормами випробовувального тиску на боці низького тиску.

23.15 При випробовуванні на герметичність внутрішніх газопроводів середнього - понад 0, 1 МПа і високого тиску на промислових та сільськогосподарських підприємствах, котельних, підприємствах побутового обслуговування населення виробничого характеру допустима величина падіння тиску Δ Padm, виражена у відсотках до початкового випробовувального тиску,

визначається за формулою:

де D - внутрішній діаметр випробовувального газопроводу, mm.

Якщо газопровід, який випробовувається, складається з ділянок газопроводів різних діаметрів, то величина Dу формулі (19) визначається за формулою (17).

Фактичне падіння тиску в газопроводі, виражене у відсотках до початкового тиску, визначається за формулою:

де P1і P2- те саме, що у формулі (18);

 

В1, і B2 - те саме, що у формулі (18);

t1 і t2 - абсолютна температура повітря на початку та в кінці випробовування, 0C.

23.16 При наявності в газифікованих теплових агрегатах приладів автоматики випробовування газопроводів на міцність виконуєься до запірного пристрою, установленого на відгалуженні від загального (цехового) газопроводу до даного агрегату. Прилади автоматики випробовуються лише на герметичність робочим тиском разом із газопроводом.

23.17 Внутрішні газопроводи низького тиску від індивідуальних групових балонних та резервуарних установок ЗВГ у житлових та громадських будинках випробовуються на міцність та герметичність за нормами випробовувань газопроводів природного газу згідно з таблицею 42.

23.18 Резервуари ЗВГ разом з обв'язкою по рідкій та паровій фазам випробовуються на міцність та на герметичність згідно з вимогами ДНАОП 0.00-1.07.

23.19 Приймання закінченого будівництвом об'єкта системи газопостачання виконується згідно з ДБН А.3.1-3 та додатками Щ, Ю.

 Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 4092. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Ситуация 26. ПРОВЕРЕНО МИНЗДРАВОМ   Станислав Свердлов закончил российско-американский факультет менеджмента Томского государственного университета...

Различия в философии античности, средневековья и Возрождения ♦Венцом античной философии было: Единое Благо, Мировой Ум, Мировая Душа, Космос...

Характерные черты немецкой классической философии 1. Особое понимание роли философии в истории человечества, в развитии мировой культуры. Классические немецкие философы полагали, что философия призвана быть критической совестью культуры, «душой» культуры. 2. Исследовались не только человеческая...

Медицинская документация родильного дома Учетные формы родильного дома № 111/у Индивидуальная карта беременной и родильницы № 113/у Обменная карта родильного дома...

Основные разделы работы участкового врача-педиатра Ведущей фигурой в организации внебольничной помощи детям является участковый врач-педиатр детской городской поликлиники...

Ученые, внесшие большой вклад в развитие науки биологии Краткая история развития биологии. Чарльз Дарвин (1809 -1882)- основной труд « О происхождении видов путем естественного отбора или Сохранение благоприятствующих пород в борьбе за жизнь»...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия