Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Гідравлічний розрахунок газопроводів

E. 1 Гідравлічні режими роботи газопроводів повинні прийматися за умови створення при максимально допустимих втратах тиску газу найбільш економічної та надійної в експлуатації системи, що забезпечує стійкість роботи ГРП, газорегуляторних установок (ГРУ), а також роботи пальників споживачів у допустимих діапазонах тиску газу.

Е.2 Розрахункові внутрішні діаметри газопроводів необхідно визначати гідравлічним розрахунком за умови забезпечення безперебійного газопостачання всіх споживачів у часи максимального споживання газу.

Е.З Гідравлічний розрахунок газопроводів виконується, як правило, на комп'ютері з оптимальним розподілом розрахункової втрати тиску між ділянками мережі.

При неможливості або недоцільності виконання розрахунку на комп'ютері (відсутність відповідної програми, окремі ділянки газопроводів тощо) гідравлічний розрахунок допускається виконувати за наведеними нижче формулами або за номограмами, складеними за цими формулами.

Е.4 Розрахункові втрати тиску в газопроводах високого та середнього тисків приймаються в межах категорії тиску, прийнятого для газопроводу.

Е.5 Розрахункові сумарні втрати тиску газу в газопроводах низького тиску (від джерела газопостачання до найбільш віддаленого приладу) приймаються не більш 180 даПа, у тому числі в розподільчих газопроводах 120 даПа, газопроводах-вводах і внутрішніх газопроводах - 60 даПа.

Для садибної забудови розподіл розрахункових втрат допускається приймати в розподільчих газопроводах 150 даПа, газопроводах-вводах та внутрішніх газопроводах - 30 даПа.

Е.6 У випадках, коли газопостачання ЗВГ є тимчасовим (із наступним переведенням на постачання природним газом), газопроводи слід проектувати з умов можливості їхнього використання в майбутньому на природному газі. При цьому кількість газу необхідно визначати як еквівалентне (за теплотою згоряння) розрахунковій витраті ЗВГ.

E.7 Значення розрахункової втрати тиску газу при проектуванні газопроводів усіх тисків для промислових, сільськогосподарських і побутових підприємств і організацій комунально-побутового обслуговування приймаються в залежності від тиску газу у місці підключення з урахуванням технічних характеристик прийнятого до установки газового обладнання, пристроїв автоматики безпеки та автоматики регулювання технологічного режиму теплових агрегатів.

Е.8 Падіння тиску в газопроводах низького тиску визначається в залежності від режиму руху газу по газопроводу, що характеризується числом Рейнольдса за формулою:

де Q - витрата газу, м3/год, при температурі 0oCі тиску 0,10132 МПа;

d - внутрішній діаметр газопроводу, cm;

v - коефіцієнт кінематичної в'язкості газу, м2 /с (при температурі 0oCі тиску 0,10132 МПа).

В залежності від значення Re падіння тиску в газопроводах визначається за

такими формулами:

E.9 Розрахункова витрата газу на ділянках розподільчих зовнішніх газопроводів низького тиску, що мають шляхові витрати газу, слід визначати як суму транзитного та 0,5 шляхових витрат газу на даній ділянці.

Гідравлічний розрахунок газопроводів середнього та високого тисків по всій області турбулентного режиму руху газу визначається за формулою

Падіння тиску від місцевих опорів (коліна, трійники, запірна арматура тощо) допускається враховувати шляхом збільшення розрахункової довжини газопроводів на 5-10 %.

E. 10 Для зовнішніх надземних та внутрішніх газопроводів розрахункова довжина газопроводів визначається за формулою

Еквівалентна довжина газопроводу визначається в залежності від режиму руху газу в газопроводі за такими формулами: - для ламінарного режиму руху газу:

- для всієї області турбулентного режиму руху газу:

Е.11 Падіння тиску в трубопроводах рідкої фази ЗВГ визначається за формулою:

З урахуванням протикавітаційного запасу середні швидкості руху рідкої фази слід приймати: у всмоктувальних трубопроводах - не більше 1,2 м/с; в напірних трубопроводах - не більш 3 м/с.

Коефіцієнт гідравлічного опору визначається за формулою

Позначення у формулах (Е.7), (Е.8), (Е.9), (Е.10), (Е.11) те ж, що й у формулах (E.1) - (E.4), (Е.6).

Е.12 Гідравлічний розрахунок газопроводів парової фази ЗВГ повинен виконуватися згідно з вказівками з розрахунку газопроводів природного газу відповідного тиску.

E.13 При розрахунку внутрішніх газопроводів низького тиску для житлових будинків допускається визначати втрати тиску газу на місцеві опори в розмірі, процентів від лінійних втрат:

а) на газопроводах від вводів в будинок:

1) до стояка -25

2) на стояках - 20

б) на внутрішньоквартирній розводці:

1) при довжині розводки 1-2 м - 450

2) " " " 3-4 м -300

3) " " " 5-7 м - 120

4) " " " 8-12 м - 50

E. 14 При розрахунку газопроводів низького тиску слід враховувати гідростатичний напір Hg, даПа, який визначається за формулою:

E. 15 Гідравлічний розрахунок кільцевих мереж газопроводів слід виконувати з ув'язкою тисків газу у вузлових точках розрахункових кілець при максимальному використанні допустимої втрати тиску газу. Неув'язка втрат тиску в кільці допускається до 10 %.

E. 16 При виконанні гідравлічного розрахунку надземних та внутрішніх газопроводів з урахуванням ступеню шуму, утворюваного рухом газу, слід приймати швидкості руху газу не більше 7 м/с для газопроводів низького тиску, 15 м/с - для газопроводів середнього тиску, 25 м/с - для газопроводів високого тиску.

E. 17 При виконанні гідравлічного розрахунку газопроводів за формулами (E. 1) - (E. 12), а також за різноманітними методиками та програмами для електронно-обчислювальних машин, складеними на основі цих формул, діаметр газопроводу слід попередньо визначати за формулою:

E. 18 Отримане значення діаметра газопроводу слід приймати як вихідну величину при виконанні гідравлічного розрахунку газопроводів.


Додаток Ж (обов'язковий)Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 4454. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.027 сек.) русская версия | украинская версия